Metodický seminář Ekosystém naděje

Jak využít environmentální žal jako spojence na cestě k odolnosti? Zveme vás na dvoudenní kurz, ve kterém vám zkušení lektoři ukáží, jak využití krizové situaci k vlastnímu prospěchu.

Foto: Klidem – institut pro ekoterapii, z. ú.

Termín:

8. – 9. 3. 2024

Kurz oba dny začíná v 9:00 a končí v 17:00.

Místo konání:

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
Nad Kotlaskou I.,180 00 Praha 8

Jde o krásné přírodní prostředí rozmanité komunitní zahrady s pohodlným zázemím prostorné a vytopené seminární místnosti, to vše v dochozí vzdálenosti od metra.

Základní informace:

 • Kurz je dvoudenní.
 • Na kurzu budete zkoumat, jak náročné prožitky spojené s krizí využít jako spojence k rozvíjení odolnosti i regeneraci nás samých, komunit i světa.
 • Kurz je určen pro:
  • terapeuty,
  • průvodce pracující s lidmi a skupinami,
  • vzdělavatele v oblasti klimatické změn,
  • pracovníky environmentálních organizací a členy klimatických hnutí,
  • lidi zapálené do ochrany životního prostředí.
 • Lektory kurzu jsou Mgr. Zdeňka Voštová a Ing. Tomáš Hawel.

Cena:

 • Při přihlášení a platbě do 31.1. 2024 je cena 3700 Kč.
 • Při přihlášení a platbě od 1.2.2024 je cena 4200 Kč.
 • V ceně jsou náklady na místo, lektorné a drobné občerstvení.

Přihlašovat se můžete na odkazu ZDE.

Téma:

Dnešní svět je plný dynamických změn. Postupující klimatická krize, klesající biodiverzita a do toho okolo nás probleskují sociální i ekonomické problémy. Tyto krizové situace mohou probouzet spoustu emocí, nejistot, pochybností a polarizaci v nás samých i ve společnosti.

„Líbí se mi žití. Někdy jsem byl divoce zoufalý, zkroušený, plný zármutku, ale skrze to všechno stále zcela jistě vím, že jen být naživu je velká věc.“ – z knihy Agatha Christie.

Kurz bude veden jak sebezkušenostně, tak metodicky, abyste vše, co zažijete, uměli použít při své práci s druhými. Pomocí prožitkových cvičení, sdílení, práci s tělem a symptomy nebo imaginací se naučíte vytvářet nové postoje k měnícímu světu.

Našimi základními východisky pro práci budou gestalt psychoterapie a procesově orientovaná psychologie. Při individuálních a skupinových aktivitách v seminární místnosti a na zahradě využijeme nástrojů ekoterapie a principů metody Work that reconnects Joanny Macy.

Akci pořádají: lektoři a terapeuti Klidem – institut pro ekoterapii, z. ú.

Mgr. Zdeňka Voštová
Absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii a kromě klasické psychoterapie poskytuje emocionální podporu lidem, na které doléhá tíha environmentální krize. Pravidelně na toto téma pořádá přednášky a prožitkové workshopy pro psychoterapeuty, lidi aktivní v environmentálních hnutích i pro širokou veřejnost. Věří, že emocím a vnitřnímu světu lidí je třeba věnovat péči a pozornost stejně tak jako velkým systémovým změnám a že jedno od druhého nelze zcela oddělit. Je členkou International Ecopsychology Society.

Ing. Tomáš Hawel
Vše, co v životě dělal, souvisí s lidmi a přírodou. Nejdříve byl lesníkem v chráněných územích. Aby podpořil ochranu vzácných lesů, začal vzdělávat lidi a facilitovat komunity. Od roku 2012 se věnuje rozvoji týmů, leadershipu a řešení konfliktů pomocí zážitkové pedagogiky. Má výcvik v Somatickém koučování a je studentem druhé, závěrečné fáze Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii. Kromě koučovací a terapeutické praxe pracuje v sociálních službách.

Přihlašovat se můžete na odkazu ZDE.

Web tvoří: