Dlouhodobé programy

Naše prověřené, dlouhodobé programy žáky nejen seznámí s tématem klimatické krize, ale také je povzbudí k aktivnímu zapojení. Učitelům pak pomohou s metodickým vedením po celou dobu trvání.

Active Citizens – Chráníme klima

Celoroční vzdělávací cyklus Člověka v tísni, který pomáhá učitelům  rozvíjet aktivní občanství pomocí komunitních projektů s globálním přesahem.

Ekoškola

Ekoškola je největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. Podporuje učitele ve vzdělávání a vedení dětí tak, aby byly schopné a ochotné samostatně a aktivně zlepšovat životní prostředí.

Klima do škol

Chcete učit o změně klimatu, ale nevíte, jak na to? Lipka – školské zařízení vám nabízí podporu – celoroční supervizní setkávání, na kterém sdílíme a reflektujeme zkušenosti, vyměňujeme si metodické materiály a ujasňujeme, co potřebujeme.

Klimatické dny

Rádi byste svým studentům pomohli najít jejich roli v příběhu změny klimatu? Nevíte jak na to a hledáte způsoby, jak se zapojit? Objednejte si Klimatické dny, které pořádají středoškolští studenti s pomocí několika odborníků.

Škola pro udržitelný život

Je škola, která aktivně mění své okolí, pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu, dává jim slovo, připravuje na život, je otevřená komunitě a mění svět. Žáci spolu s dalšími partnery přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce a spolu pak realizují navržené změny.

Školní les (Chaloupky)

Projekt propojuje vzdělávání praxí a učení v reálném prostředí, prevenci proti environmentálnímu žalu, péči o přírodu, podporu biodiverzity a boj s klimatickou změnou, propagaci lesnictví a v neposlední řadě participaci žáků a dětí obecně na ochraně přírody a krajiny.

Školní les do kapsy (TEREZA)

O klimatu můžete učit i vlastním aktivním přístupem. Vysaďte malý lesík v blízkosti školy a ukažte tak názorně žákům, jak funguje jeho ekosystém. Na projekt nebudete sami, metodickou i realizační pomoc vám poskytne vzdělávací centrum TEREZA.

Web tvoří: