Tipy do výuky

Připravili jsme si pro vás články na aktuální témata, recenze na knihy a filmy, či jiné osvědčené tipy pro klimatické vzdělávání.

Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi

Proč je klima příležitost, a co je nezbytné pro environmentální vzdělávání a klimatickou osvětu na všech školních úrovních? Začtěte se do recenze […]

Více informací

Jak souvisí klimatická změna s Českou republikou?

Hledáte ověřený zdroj pro popis projevů klimatické změny na území České republiky? Zkuste knihu Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace […]

Více informací

Jsou vaše představy o zmírňování změn klimatu realistické?

Vezměte do ruky tužku a otestujte své znalosti! Dokážete správně identifikovat alespoň čtyři opatření z těch, která mají opravdu významný dopad?

Více informací

Jak učit o mrtvém lese

Proč a jakým způsobem máme děti vzdělávat o mrtvém lese? Jak se vyrovnat s katastrofou v podobě vykácených lesů za humny, co dětem vysvětlit a jak se prakticky zapojit do sázení lesa nového?

Více informací

Projektová výuka v klimatickém vzdělávání

Jaké mají čeští žáci postoje ke klimatické změně, proč je vhodné je podporovat v kolektivním zapojení do klimaticky odpovědného chování a jak […]

Více informací
Děkujeme za spolupráci