Kniha Grety Thunberg jako užitečný pomocník při přípravě výuky

Proč mají objemné encyklopedické publikace stále svůj význam pro školní výuku a jaké znalosti o klimatické změně je třeba předat dalším generacím, to se dočtěte v recenzi Aleše Máchala.

Foto: Jakub Opršal

Thunberg, G. a kol.: Kniha o klimatu. Praha: Euromedia Group, a. s., edice Universum 2022. 

V době, kdy se mnoho informací dá snadno zjistit (hůře však ověřit) prostřednictvím internetových vyhledávačů, není samozřejmé ani snadné dávat alespoň někdy přednost ponoření do objemných odborných knih. Přesto by však nezbytnou součástí posilování odborné erudice učitelů a především ekopedagogů mělo být studium vědecko-populární literatury, která srozumitelně vysvětluje nové skutečnosti a širší souvislosti aktuálních problémů v životním prostředí. V planetárním měřítku není pochyb o tom, že naprosto zásadním tématem současné environmentální osvěty se musí stát klimatická změna.

Publikace známé aktivistky Grety Thunberg, nazvaná prostě Kniha o klimatu, je obsáhlým počinem. Autorka a současně taktéž editorka dokázala oslovit 105 vědkyň, vědců a renomovaných publicistů z různých koutů světa a z jejich vyjádření sestavit na více než 400 stranách velkolepý soubor zajímavých, inspirativních i varovných textů různících se svou úderností, což knize dodává žádoucí názorovou pestrost. Zastoupeny jsou rovněž úvahy nad komplikovanými otázkami odškodnění za klima, o vztazích žen ke klimatické krizi a mnohá další neotřelá témata. 

Obsáhlá publikace je členěna do pěti částí, jejichž názvy jsou zcela výstižné: Jak funguje klima, Jak se naše planeta proměňuje, Jak nás to ovlivňuje, Jak jsme s tím naložili a Co teď musíme udělat. Tyto části jsou dále rozděleny na kapitoly, jež všechny Greta opatřila svými úvodními očekávatelně znepokojujícími texty. Mnohé jejich názvy vybízejí k zamyšlení samy o sobě, např. Jak můžeme napravit svá selhání, když nejsme schopni přiznat, že jsme selhali?, Nejefektivnější způsob, jak se z té bryndy dostat, je vzdělávat se, Můžeme změnit to, co je politicky průchodné. Zde Greta mj. vysvětluje vývoj hnutí Fridays For Future (FFF) a objevují se tu i texty osobností známých českým čtenářům – např. spisovatelky Margaret Atwoodové, publicistek a publicistů jako Naomi Kleinová, George Monbiot či Bill McKibben, z nichž posledně jmenovaný poukazuje na obrovský a z většiny dosud zhoubný vliv médií i klimatických popíračů na environmentální občanskou gramotnost. O těch se sice zmiňují také někteří z dalších spoluautorů, avšak sami klimaskeptici typu Bjørna Lomborga či Václava Klause v knize prostor nemají, což považuju za naprosto správné. 

Závěrečné slovo má opět Greta – Naději si musíte zasloužit. Její doslov končí krystalicky čistou výzvou: „prostě říkejte věci tak, jak jsou“. 

Kniha o klimatu je encyklopedicky pojatou komplexní zdrojnicí aktuálních informací, z nichž některé sice rychle stárnou, což však publikaci neubírá na její nesmírné vzdělávací hodnotě. Obzvlášť učitelé ocení také obsáhlý věcný a jmenný rejstřík, který je pro ně v takto objemné publikaci užitečným pomocníkem při přípravě výuky.

Knihu vydalo nakladatelství Universum.

Autor: Ing. Aleš Máchal, český ekopedagog, spoluzakladatel a první ředitel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka

Web tvoří: