Publikace Klima se mění – a co my? radí, jak učit

První česká publikace shrnuje doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu. Poradí, co funguje, vybaví vás potřebnými informacemi a pomůže se sestavením hodin. 

Stáhnout si ji můžete zdarma.

Zdroj: MŽP

Publikace vám pomůže:

  • odhalit, co při učení o změně klimatu funguje a co spíše škodí
  • udělat si obrázek, co vše „dobré“ klimatické vzdělávání obnáší
  • ujasnit si hluboké příčiny, dopady a možná řešení klimatické krize
  • pracovat nejen s fakty, ale také s emocemi a hodnotami

získat know-how a sebedůvěru o změně klimatu učit

Co vše v publikaci najdete?

  • Popis efektivních strategií a postupů klimatického vzdělávání
  • Přehledný finský model jízdního kola pro klimatické vzdělávání
  • Formulované vzdělávací cíle pro učení o změně klimatu
  • Tipy na vzdělávací programy a materiály

Pro koho je publikace určena?

Pro všechny, kdo chtějí a mohou pomoci s rozšířením kvalitního klimatického vzdělávání – učitele, ředitele škol, lektory, úředníky a tvůrce vzdělávací politiky.

Pro koho publikace není?

Pro ty, kdo hledají pouze už nachystané aktivity a materiály do výuky. To zde nenajdete. Ale pochopíte širší souvislosti klimatického vzdělávání. Bude pak pro vás snazší vlastní vzdělávací lekce tvořit. A získáte mnoho tipů, kde existující metodiky a materiály nalézt.

Publikaci doporučují:

Bedřich Moldan, zakladatel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, autor knihy Civilizace na planetě Zemi

„Klimatická krize nesporně patří mezi nejzávažnější hrozby pro civilizaci 21. století. Školní vzdělání na všech stupních však tomuto tématu věnuje nedostatečnou pozornost. Tato publikace vyplňuje zející mezeru a před­kládá vyvážený pohled na celou složitou problematiku. Hlavní autor Petr Daniš odvedl mimořádně náročnou práci, kterou bylo vedení širokého kolektivu zkušených odborníků a vyzrálých individualit. Věc se skutečně povedla, máme v ruce obsáhlý, ale svižně napsaný text, obsahově i formálně velmi dobře zpracovaný.“

MONIKA OLŠÁKOVÁ, učitelka na ZŠ a MŠ Janovice, 2. místo v Global Teacher Prize Czech Republic 2019

„Publikaci jsem přečetla s obrovskou chutí. Velké množství podnětů člověka vede k zamyšlení nad vlastním chováním a jednáním, nad vlastními postoji a hodnotami. A přesně k tomuto uvědomění bychom měli vést i své žáky. Vzdělávání v novém tisíciletí přináší velké výzvy a jednou z nich jsou globální problémy lidstva. Materiál doporučuji jako nosné téma vzdělávání ve školách.

TAŤÁNA MÍKOVÁ, meteoroložka, klimatoložka a moderátorka zpráv o počasí

„Právě učitelé nám můžou otevřít oči a pomoci zorientovat se v problémech, které nejsou na první pohled vidět – tak jako skleníkové plyny. Dlouho byla i pro ně problematika změny klimatu příliš složitá a těžko ucho­pitelná. S touto publikací ovšem dostávají do ruky přehledného rádce, jak postupovat a co všechno od dětí očekávat. S její pomocí mohou ve všech školách vymyslet projekty spojující klima téměř se všemi předměty. V Česku máme v klimatickém vzdělávání co dohánět, s těmito doporučeními se ale blýská na lepší časy.

JAN STRAKA, spoluředitel organizace Učitel naživo, z. ú., Forbes 30 pod 30 2015

„Téma změny klimatu je čím dál naléhavější. To s sebou přináší obrovské množství informací a zdrojů, v kte­rých je pro laika složité se zorientovat. Tato publikace na toto informační přehlcení reaguje a svým systema­tickým – a zároveň příkladně stručným – přístupem přináší komplexní pohled na toto kriticky důležité téma. I když cílí zejména na vzdělávací svět, inspiraci a oporu v ní najde každý, kdo chce o změně klimatu začít nově přemýšlet.

Kdo za tím stojí

Publikaci vytvořila Pracovní skupina pro klimatické vzdělání Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. Vydalo ji Ministerstvo životního prostředí v roce 2021.

Hlavní autor a editor:

Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)

Další autoři a spoluautoři:

Mgr. Romana Březovská, M.A. (Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.)
Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Mgr. Miloslav Kolenatý (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (Masarykova univerzita)
RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o. p. s.)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z. s., a Masarykova univerzita )
Mgr. Renata Svobodová (Masarykova univerzita)
Bc. Tadeáš Žďárský (Na Zemi, z. s. a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace)

Předsednictví pracovní skupiny:

Mgr. Miroslav Novák – MŽP, Oddělení dobrovolných nástrojů, vědy a výzkumu

Seznam všech 27 členů Pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání naleznete v publikaci.

pdf
KLIMA-SE-MENI-A-CO-MY_-2.pdf

Vyzkoušejte také

Fakta o klimatu

Stáhněte si zdarma infografiky, které můžete volně použít ve výuce. Od fyzikálních základů klimatické změny, přes energetiku až po témata […]

Více informací

Průměrná teplota v ČR

Atlas klimatické změny

Chcete provést vaše žáky základní problematikou klimatické změny? V tomto atlase najdete snadno pochopitelné grafy a mapy podložené důvěryhodnými zdroji, navíc doplněné […]

Více informací

Zdroj: Fakta o klimatu

K jakým cílům učení směřovat s různě starými žáky?

Pokud si kladete otázku, co všechno by měli umět žáci v určitém věku, aby změně klimatu porozuměli na základní úrovni a zároveň […]

Více informací

Web tvoří: