K jakým cílům učení směřovat s různě starými žáky?

Pokud si kladete otázku, co všechno by měli umět žáci v určitém věku, aby změně klimatu porozuměli na základní úrovni a zároveň hledáte cesty, kudy je dál rozvíjet jak v oblasti znalostí, dovedností, tak postojů, hodnot a chování, nabízíme vám základní rámec cílů pro usnadnění orientace ve vaší praxi.

Vyberte si vhodné cíle podle věku, dovedností nebo kompetencí

Cíle klimatického vzdělávání jsou převzaty z publikace Klima se mění – a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu.

Vzdělávací cíle v tomto návrhu rozřazujeme podle věku studentů do oddílů zhruba odpovídajících prvnímu, druhému a třetímu stupni vzdělávání a dospělosti, která může znamenat další studium na vysoké škole stejně jako celoživotní učení osob, které se o téma dále zajímají.

Pro větší přehlednost rozlišujeme cíle v oblasti znalostí, dovedností a postojů / hodnot / chování, jakkoli je zřejmé, že toto rozdělení je jen orientační.

Cíle formulujeme z pohledu učícího se jedince. Díky tomu mohou být lépe využitelné v různých vzdělávacích prostředích, včetně programů neformálního vzdělávání.

Je to jen návrh a inspirace!

Tyto cíle nejsou závazné. Představují pomůcku pro naše uvažování a zacílení naší výuky. Jsou poměrně ambiciózní, stanovují směr, kam bychom měli mířit, nikoli požadavek, který musí každý žák splňovat. Samozřejmě si můžeme cíle dále doplnit, rozpracovat, nebo si stanovit cíle vlastní, které nám budou vyhovovat více.

KLIMA-Vzdelavaci-cile.jpg

Vyzkoušejte také

Na co všechno se zaměřit v klimatickém vzdělávání?

Zkuste si představit vzdělávání jako jízdní kolo. Co všechno mohou symbolizovat jednotlivé části a jak je využít jako pomůcku pro ucelenou […]

Více informací

Získejte více jistoty v tématu díky online kurzu Klimatická změna

Přihlaste se do online kurzu pro pedagožky a pedagogy, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu.  Je to zdarma […]

Více informací

Co žáci vědí o změně klimatu a jak se cítí?

Oporu pro porozumění prioritám klimatického vzdělávání nám mohou dát i závěry nejnovějších výzkumů. Přinášíme vám proto výtah klíčových informací ze tří […]

Více informací

Web tvoří: