Na co všechno se zaměřit v klimatickém vzdělávání?

Zkuste si představit vzdělávání jako jízdní kolo. Co všechno mohou symbolizovat jednotlivé části a jak je využít jako pomůcku pro ucelenou výuku vám představí stručná infografika s popisem, ale také Petr Daniš ve videu.

Model jízdního kola pro klimatické vzdělávání

Tak jako potřebuje jízdní kolo různé součásti, aby mohlo jezdit, potřebuje i klimatické vzdělání různé součásti, aby mohlo dobře fungovat. Tento holistický model vytvořili ve Finsku, ale opírá se o výzkumy a odbornou literaturu z celého světa. Může nám sloužit jako výborná pomůcka, když plánujeme učení o změně klimatu, abychom na něco důležitého nezapomněli. Tady jsou jednotlivé části:

Model jízdního kola pro klimatické vzdělávání je převzat z publikace Klima se mění – a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu.

Znalosti (přední kolo)

Znalosti musí zahrnovat přírodovědnou i společenskovědní oblast, příčiny i důsledky změny klimatu, poznání problému i představení jeho řešení a možností zapojení, mitigační i adaptační strategie.

Způsoby myšlení (zadní kolo)

Musíme rozvíjet způsoby myšlení pro 21. století, které nám umožní se k informacím vztahovat a změnu klimatu prozkoumávat, například kritické a systémové myšlení, ale také globální solidaritu, sebereflexi apod.

Hodnoty, identita, pohled na svět (rám)

Otázky týkající se lidstva, povahy společnosti a jejího pohledu na svět, kultury, etiky a hodnot, naší identity, role a zodpovědnosti při řešení klimatické krize tvoří základ, na který nasedá další klimatické vzdělávání.

Orientace na budoucnost (řídítka)

Ochranu klimatu usnadňuje, pokud dokážeme vytvářet pozitivní osobní i společenskou vizi bezemisní budoucnosti, plánovat cestu k ní, cvičit rozhodování nebo srovnávat různé scénáře možného vývoje.

Bariéry (brzdy)

Je třeba porozumět, jaké překážky nám brání klima chránit – potom bude snazší je překonat. Zahrnují psychologické a kulturní bariéry (popření problému, sociální normy, pocity viny, lidskou touhu po pohodlí, lenost, sílu zvyku a spěch), chybějící infrastrukturu, povahu ekonomického systému…

Naděje (světlo)

Potřebujeme ošetřit nepříjemné emoce – strach, smutek, vztek, beznaděj… – způsobované změnou klimatu a posilovat příjemnější emoce, zvláště soucit a naději. Realistická naděje, na rozdíl od planého optimismu, spočívá v přesvědčení, že navzdory problémům věci můžeme změnit k lepšímu.

Motivace a participace (sedlo)

Motivaci přispět k ochraně klimatu zvyšuje komunikace založená na věcném popisu problému, hledání účinných řešení a atraktivních přínosů společenské transformace. Klíčová je spolupráce, vzájemná podpora a zapojení do společných činností na ochranu klimatu.

Akce (řetěz a pedály)

Tak jako šlapání do pedálů i ochrana klimatu vyžaduje úsilí. Hledáme možnosti a podporujeme jednání v souladu s ochranou klimatu v každodenním životě jako jednotlivci, jako součást širších komunit, jako aktivní občané.

Model kola a význam jednotlivých částí v kontextu vzdělávání vysvětluje Petr Daniš v záznamu z konference EVVO v Praze. Sledovat je můžete od min. 11:29, či celé :).

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Model jízdního kola pro klimatické vzdělávání je převzat z publikace Klima se mění – A co my? Proč a jak se učit o změně klimatu. Zpracováno podle CANTELL, H., TOLPPANEN, S., AARNIO-LINNANVUORI, E. a LEHTONEN A., 2019. Bicycle model on climate change education: presenting and evaluating a model. Environmental Education Research, 25(5), 717-731. ISSN 1350-4622.

KLIMA_model-kola-1.bmp

Vyzkoušejte také

Publikace Klima se mění – a co my? radí, jak učit

První česká publikace shrnuje doporučení, jak vzdělávat o změně klimatu. Poradí, co funguje, vybaví vás potřebnými informacemi a pomůže se sestavením hodin.  […]

Více informací

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu

Lámete si hlavu nad tím, co dělat, když na děti dolehne ekologická úzkost či environmentální žal? Přemýšlíte, jak tyto prožitky […]

Více informací

Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávání

Zajímá vás, jak začít s projektovou výukou, aby splnila všechna očekávání, cíle a navíc žáky a studenty bavila? A jak díky ní rozvíjet povědomí […]

Více informací

Web tvoří: