Atlas klimatické změny

Chcete provést vaše žáky základní problematikou klimatické změny? V tomto atlase najdete snadno pochopitelné grafy a mapy podložené důvěryhodnými zdroji, navíc doplněné stručnými vysvětlujícími texty. 

Zdroj: Fakta o klimatu

Proč otevřít Atlas klimatické změny?

Atlas klimatické změny představuje nejdůležitější data týkající se změny klimatu a umožňuje tak pochopení základních souvislostí, příčin, důsledků i hlavních směrů řešení. Jako grafický podklad posloužily existující infografiky z webu www.faktaoklimatu.cz doplněné texty autorů, které celou problematikou provázejí. 

Pro koho je Atlas určen?

V zásadě komukoliv, koho zajímá úvod do klimatické změny a souvisejících jevů. Atlas je vhodný zdroj, jak začít s jejich studiem, ať už se do něj chcete ponořit vy sami nebo potřebujete didaktickou pomůcku, o niž se můžete opřít. Atlas se může hodit ve školní výuce v rámci různých předmětů, na firemním workshopu či při jiných obdobných příležitostech.

Ve školách ho jako zdroj informací využívají zejména učitelé žáků 8.- 9. r. ZŠ, SŠ a gymnázií. Učitelé mladších žáků mohou s vybranými infografikami pracovat na posílení schopnosti žáků číst grafy a mapová schémata.

Co najdete uvnitř?

Obsah je uspořádán do následujících tematických oddílů:

  • Úvod do klimatické změny – čeho všeho se týká a proč je oteplení o 1,5 °C problém.
  • Koncentrace oxidu uhličitého – jak se historicky vyvíjely a jak je to s jejich cykly v atmosféře.
  • Změny teplot v ČR i ve světě – v čem je vývoj ve 20. století jiný oproti dřívějším obdobím nebo jak se různá místa na Zemi oteplují různou rychlostí.
  • Souvislost mezi oteplováním a nárůstem koncentrací CO2 – tato část zahrnuje i stručný přehled o historickém výzkumu skleníkového efektu či scénáře spojené s Pařížskou dohodou.
  • Emise skleníkových plynů v ČR – jak jsou rozdělené podle sektorů, co se změnilo od roku 1990 a kdo jsou největší emitenti.
  • V závěru najdete také seznam dalších zdrojů vědecky podložených informací o klimatické změně.

Grafiky a texty jsou vytvořeny s ohledem na laickou veřejnost a snaží se vždy dát návod, jak zobrazená data číst a co znamenají. Díky nim například pochopíte, co jsou to body zlomu v různých ekosystémech, zjistíte, jak se změny klimatu projevují v různých částech světa, nebo se zorientujete v tom, jak skleníkové plyny ovlivňují teplotu a řadu souvisejících jevů. V kapitole o emisních scénářích se zase dozvíte, co můžeme udělat pro lepší budoucnost a minimalizaci dalšího oteplování planety.

Jak atlas využít ve výuce? Třeba takto:

Rozdejte atlasy žákům do skupin a nechejte je hledat odpovědi na otázky. Můžete využít stejné otázky pro všechny skupiny, nebo pracovat tak, že každá skupina hledá odpovědi na jiný okruh otázek, např:

  • O kolik se za posledních 60 let zvýšila koncentrace CO2 v atmosféře? Mění se tato koncentrace také v průběhu roku, příp. jak? Čeho naopak v atmosféře ubývá?
  • Otepluje se Česká republika v porovnání s jinými místy na světě rychleji nebo pomaleji? Na kterém místě na Zemi se za posledních 60 let nejvíce zvýšila teplota? Čím jsou tyto rozdíly v oteplování způsobeny? 
  • Kolik emisí skleníkových plynů produkuje každý občan ČR? Je to hodně nebo málo v porovnání s ostatními státy světa? Jaké zdroje se na tom u nás nejvíce podílejí?

Motivaci žáků hledat odpovědi na otázky zvýšíme, pokud je předem necháme odpovědi tipovat, a pak teprve tyto odhady ověřovat. Tipovat mohou ve skupině, nebo společně celá třída – na tabuli zapíšeme rozptyl našich odhadů, a pak s pomocí atlasu ověřujeme, jestli jsme se trefili. V závěru můžeme zkusit pojmenovat příčiny našich chybných odhadů.

Další možností je využít nepravdivá tvrzení, se kterými se stále ještě můžeme setkat ve veřejném prostoru, a jejich vyvracení. 

Např. známý výrok V. Kremlíka: “Kam zmizelo globální oteplování? Po roce 1997 více jak 15 let globální průměrná teplota nerostla. Navzdory růstu globálních koncentrací skleníkových plynů.” (zdroj: www.klimaskeptik.cz)

S atlasem či vybranými infografikami se pracuje v programech Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno: Klima se mění s námi I, II,  které lze objednat na stránkách Kamenná – Pro školy – výukové programy, otevřená zahrada, poradenství a ekoškola, Brno | LIPKA.

Atlas vytvořili: O. Přibyla, J. Lněnička, O. Pechník, K. Pšorn Zákopčanová, K. Kolouchová Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2022. ISBN 978-80-88212-52-2. Atlas je k dispozici pro nekomerční použití pod licencí CC-BY-NC-4.0.

Atlas klimatické změny stahujte zde:

pdf
atlas-klimaticke-zmeny-1.pdf

Vyzkoušejte také

Fakta o klimatu

Stáhněte si zdarma infografiky, které můžete volně použít ve výuce. Od fyzikálních základů klimatické změny, přes energetiku až po témata […]

Více informací

Průměrná teplota v ČR

Na co všechno se zaměřit v klimatickém vzdělávání?

Zkuste si představit vzdělávání jako jízdní kolo. Co všechno mohou symbolizovat jednotlivé části a jak je využít jako pomůcku pro ucelenou […]

Více informací

Co je klimatické vzdělávání?

Jak rozumět roli učitele v oblasti klimatického vzdělávání, jaké cíle si při provázení žáků klást a jakou výzvu přináší pro tradičně oddělenou […]

Více informací

Web tvoří: