Co je klimatické vzdělávání?

Jak rozumět roli učitele v oblasti klimatického vzdělávání, jaké cíle si při provázení žáků klást a jakou výzvu přináší pro tradičně oddělenou výuku jednotlivých předmětů? Přečtěte si stručné ukotvení této vzdělávací oblasti a poslechněte si, jak o klimatickém vzdělávání uvažuje výzkumník a pedagog Jan Činčera.

Cílem klimatického vzdělávání je pomoci našim žákům a studentům změně klimatu rozumět a klima chránit.

Když to trochu rozvedeme, klimatické vzdělávání pomáhá mladým lidem především:

  • porozumět probíhající změně klimatu, jejím přírodním i společenským příčinám a možným důsledkům na místní, národní a globální úrovni a
  • zapojit se do ochrany klimatu a do postupné transformace společnosti na klimaticky spravedlivou společnost s nulovou bilancí emisí skleníkových plynů.

Klimatické vzdělávání znamená mnohem více, než naučit „děti“ pár faktů o změně klimatu.

Porozumění skleníkovému efektu a skutečnosti, že ke globálnímu oteplování dochází uvolňováním skleníkových plynů v důsledku spalování fosilních paliv a dalších lidských činností, je jistě důležité, ale samo o sobě to ještě nepomůže mladým lidem změně klimatu čelit.  K tomu potřebují nejenom pochopit podstatu problému, ale také poznávat jeho řešení. Pro svůj život v 21. století potřebují, aby uměli přispět k ochraně klimatu a uměli se adaptovat na změny, které klimatická krize přinese.

Klimatické vzdělávání je mezioborové a využívá přístupy aktivního učení.

Změna klimatu představuje ukázkové mezipředmětové téma, jedno z nejkomplexnějších témat naší doby. Klimatické vzdělávání zahrnuje poznatky nejen přírodních věd, ale také z oblastí pedagogiky, psychologie, ekonomiky, politiky, etiky a podobně. Uplatňuje aktivní formy a metody učení podporující kritické myšlení, informační a mediální gramotnost, demokratické hodnoty, občanskou angažovanost, naději, orientaci na řešení a budoucnost. Tato komplexnost představuje pro nás pedagogy výzvu a příležitost, jak společně propojovat ve škole většinou oddělené předměty a jak propojovat školní poznání se životem studentů.

Vyzkoušejte také

Co si pohlídat, když začínám s klimatickým vzděláváním?

Jaké vzdělávání o změně klimatu skutečně funguje? Na základě shrnutí rozsáhlého pedagogického a psychologického výzkumu v mnoha zemích pojmenovali odborníci čtyři základní principy […]

Více informací

Jak zařadit klimatické vzdělávání do školních předmětů?

Nabízíme vám řadu tipů pro učení o změně klimatu v předmětech na základní a střední škole. Najdete zde vybraná témata snadno uchopitelná v předmětech […]

Více informací

Black Rock Solar arranged a field trip for Clayton Middle School students to visit The Children’s Cabinet, a nonprofit providing services to young people in the Reno area. The Children’s Cabinet is partially powered by solar energy, thanks to an array provided by Black Rock Solar.

Získejte více jistoty v tématu díky online kurzu Klimatická změna

Přihlaste se do online kurzu pro pedagožky a pedagogy, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu.  Je to zdarma […]

Více informací

Web tvoří: