Co je klimatické vzdělávání?

Jak rozumět roli učitele v oblasti klimatického vzdělávání, jaké cíle si při provázení žáků klást a jakou výzvu přináší pro tradičně oddělenou výuku jednotlivých předmětů? Přečtěte si stručné ukotvení této vzdělávací oblasti a poslechněte si, jak o klimatickém vzdělávání uvažuje výzkumník a pedagog Jan Činčera.

Cílem klimatického vzdělávání je pomoci našim žákům a studentům změně klimatu rozumět a klima chránit.

Když to trochu rozvedeme, klimatické vzdělávání pomáhá mladým lidem především:

  • porozumět probíhající změně klimatu, jejím přírodním i společenským příčinám a možným důsledkům na místní, národní a globální úrovni a
  • zapojit se do ochrany klimatu a do postupné transformace společnosti na klimaticky spravedlivou společnost s nulovou bilancí emisí skleníkových plynů.

Klimatické vzdělávání znamená mnohem více, než naučit „děti“ pár faktů o změně klimatu.

Porozumění skleníkovému efektu a skutečnosti, že ke globálnímu oteplování dochází uvolňováním skleníkových plynů v důsledku spalování fosilních paliv a dalších lidských činností, je jistě důležité, ale samo o sobě to ještě nepomůže mladým lidem změně klimatu čelit.  K tomu potřebují nejenom pochopit podstatu problému, ale také poznávat jeho řešení. Pro svůj život v 21. století potřebují, aby uměli přispět k ochraně klimatu a uměli se adaptovat na změny, které klimatická krize přinese.

Klimatické vzdělávání je mezioborové a využívá přístupy aktivního učení.

Změna klimatu představuje ukázkové mezipředmětové téma, jedno z nejkomplexnějších témat naší doby. Klimatické vzdělávání zahrnuje poznatky nejen přírodních věd, ale také z oblastí pedagogiky, psychologie, ekonomiky, politiky, etiky a podobně. Uplatňuje aktivní formy a metody učení podporující kritické myšlení, informační a mediální gramotnost, demokratické hodnoty, občanskou angažovanost, naději, orientaci na řešení a budoucnost. Tato komplexnost představuje pro nás pedagogy výzvu a příležitost, jak společně propojovat ve škole většinou oddělené předměty a jak propojovat školní poznání se životem studentů.

Vyzkoušejte také

Co si pohlídat, když začínám s klimatickým vzděláváním?

Jaké vzdělávání o změně klimatu skutečně funguje? Na základě shrnutí rozsáhlého pedagogického a psychologického výzkumu v mnoha zemích pojmenovali odborníci čtyři základní principy […]

Více informací

Jak zařadit klimatické vzdělávání do školních předmětů?

Nabízíme vám řadu tipů pro učení o změně klimatu v předmětech na základní a střední škole. Najdete zde vybraná témata snadno uchopitelná v předmětech […]

Více informací

Získejte více jistoty v tématu díky online kurzu Klimatická změna

Přihlaste se do online kurzu pro pedagožky a pedagogy, kteří chtějí učit o změně klimatu a hledají informační i metodickou podporu.  Je to zdarma […]

Více informací

Ohodnoťte metodiku a pomozte nám být ještě užitečnější

Záleží nám na tom, aby byly naše metodiky jednoznačné a užitečné. Dejte nám vědět, jestli to platí i pro tuto. Oceníme pozitivní zpětnou vazbu i kritické připomínky. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci