Co si pohlídat, když začínám s klimatickým vzděláváním?

Jaké vzdělávání o změně klimatu skutečně funguje? Na základě shrnutí rozsáhlého pedagogického a psychologického výzkumu v mnoha zemích pojmenovali odborníci čtyři základní principy „dobrého“ klimatického vzdělávání.

Čtyři principy „dobrého“ klimatického vzdělávání

1. Buďme přesní a kritičtí

Pracujme s aktuálními a ověřenými informacemi.

Rozvíjejme kritické myšlení a mediální gramotnost.

Tipy: pracujme s daty a grafy, trénujme posuzování hodnověrných zdrojů, odhalujme manipulativní techniky a strategie v komunikaci o změně klimatu, spolupracujme s vědci, vyhledávejme navržená řešení klimatické krize…

2. Buďme blízcí a hmatatelní

  • Rámujme klimatická témata jako místní a související s naším životem.
  • Zaměřme se na možnosti jednání jednotlivce a na skupinové akce.

Tipy: zkoumejme místní dopady změny klimatu, přibližujme si vzdálené (vciťování, využití filmů a lidských příběhů), zapojujme školu a třídu do projektů na ochranu klimatu a adaptaci na ni…

3. Zahrnujme sociální a emoční složku

  • Zohledněme společenský a emoční rozměr, abychom překonali pocity ekologické úzkosti a podpořili činy.

Tipy: mluvme o našich emocích souvisejících s klimatickou krizí, učme se posilovat psychickou odolnost, skrze společné zapojení do ochrany klimatu posilujme naději…

4. Podporujme aktivní zapojení

  • Používejme metody, které jsou badatelské, zkušenostní, kritické a participativní.

Tipy: podporujme vlastní iniciativu žáků, skrze jejich projekty umožněme žákům osobně zažít pozitivní změnu…

Zdroj:

Principy jsou převzaty z publikace Klima se mění – A co my? Proč a jak se učit o změně klimatu. Zpracováno podle HARGIS, K. a MCKENZIE, M., 2020. Responding to Climate Change Education: A Primer for K-12 Education. Saskatoon, Canada: The Sustainability and Education Policy Network, Saskatoon.

Vyzkoušejte také

Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávání

Zajímá vás, jak začít s projektovou výukou, aby splnila všechna očekávání, cíle a navíc žáky a studenty bavila? A jak díky ní rozvíjet povědomí […]

Více informací

Jak zařadit klimatické vzdělávání do školních předmětů?

Nabízíme vám řadu tipů pro učení o změně klimatu v předmětech na základní a střední škole. Najdete zde vybraná témata snadno uchopitelná v předmětech […]

Více informací

Black Rock Solar arranged a field trip for Clayton Middle School students to visit The Children’s Cabinet, a nonprofit providing services to young people in the Reno area. The Children’s Cabinet is partially powered by solar energy, thanks to an array provided by Black Rock Solar.

K jakým cílům učení směřovat s různě starými žáky?

Pokud si kladete otázku, co všechno by měli umět žáci v určitém věku, aby změně klimatu porozuměli na základní úrovni a zároveň […]

Více informací

Web tvoří: