Projektový týden na gymnáziu

Jak učit o klimatu na střední škole? Podívejte se na video z projektového týdne zaměřeného na klimatickou změnu na Biskupském gymnáziu v Brně.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Průběh projektového týdne

Již víme, že školní projekty mohou být klíčovou metodou vzdělávání o klimatu. Studentům nabízí možnost se aktivně zapojit do řešení problémů. V našem videu uvidíte, jak probíhal klimatický projektový týden na Biskupském gymnáziu v Brně a jaké nové nápady na adaptační a mitigační opatření pro školu se podařilo studentům a studentkám kvart během týdne vymyslet.

První den studenti zjišťují, jaké jsou příčiny a dopady probíhající změny klimatu.

 • Společné zahájení v aule (2:04–4:03 min).
 • Fakta o klimatu: hra v lese (4:03–6:58 min).
 • Skleníkový efekt v láhvi a koloběh uhlíku: pokus a hra (6:58–8:38 min).
 • Laudato si: zamyšlení nad rolí církve v řešení environmentálních problémů současnosti (8:38–9:34 min).
 • Beseda s Petrem Holíkem z projektu Fakta o klimatuPodcast 2050 (9:34–11:05 min).

Druhý den se studenti dozvídají o možných řešeních včetně toho, co mohou dělat oni sami.

 • Uhlíková stopa a dopady našeho jednání na klima (11:06–19:00 min).
 • Beseda s Jakubem Chládkem z Fridays for Future.

Třetí a čtvrtý den studenti hledají téma pro studentský projekt, kterým mohou přispět k řešení klimatické změny a plánují první kroky realizace.

 • Promýšlení studentských projektů a představení záměrů metodou elevator pitch (19:01–32:45 min).
 • Beseda s Helenou Továrkovou z Nadace Veronica o fundraisingu.
 • Představení vymyšlených projektů odborné komisi učitelů (32:45–38:32 min).

Poslední den studenti prezentují své projekty a oslavují.

 • Zakončení veletrhem, kterého se účastní celá škola (38:33–43:12 min).
 • Reflexe celého týdne a oslava v zahradě.

Autorka: Denisa Hobžová, Biskupské gymnázium v Brně,
a Tereza Křivánková, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Přílohy:

pdf
Popis-projektoveho-tydne-Biskupske-gymnazium-Brno.pdf

Vyzkoušejte také

Projektová výuka v klimatickém vzdělávání

Jaké mají čeští žáci postoje ke klimatické změně, proč je vhodné je podporovat v kolektivním zapojení do klimaticky odpovědného chování a jak […]

Více informací

Klimatická změna metodou Filozofie pro děti

Užijte si návštěvu v hodině angličtiny na Gymnáziu Jana Nerudy, kde studenti diskutují otázku Proč v souvislosti s klimatickou změnou jednat? Řadí přitom […]

Více informací

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Jak rozumět různým postojům studentů ke změně klimatu?

Výzkum České klima 2021 přinesl zajímavé poznatky o segmentaci české společnosti z hlediska postojů ke změně klimatu. V článku se dozvíte, jak výzkumníci […]

Více informací

Web tvoří: