Jak souvisí klimatická změna s Českou republikou?

Hledáte ověřený zdroj pro popis projevů klimatické změny na území České republiky? Zkuste knihu Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace z nakladatelství Academia. Důvody, proč se začíst do této knihy ve své recenzi shrnuje Aleš Máchal.

Marek, M. V. a kol. Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace. Praha: Academia 2022.

Kniha Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace je svým rozsahem (bezmála 350 stran) podobná publikaci Kniha o klimatu, její uspořádání je však kompaktnější. Na jejím zpracování se pod vedením prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., dr. h. c podílela řada renomovaných českých odbornic a odborníků, především z Ústavu výzkumu globální zněny AV ČR, Českého hydrometeorologického ústavu i několika univerzit. I proto se její obsah prvořadě dotýká České republiky. 

Text je přehledně a logicky rozčleněný do 13 kapitol, jejichž výčet stojí za uvedení, neboť sám o sobě je přesvědčivou upoutávkou na tuto jedinečnou publikaci: 

 1. Globální změna – fenomén rozdělující společnost – etické a morální aspekty
 2. Antropocén a důsledky globální změny pro globální a českou společnost
 3. Klimatická změna – definice, souvislosti, příčiny
 4. Historické klima v České republice
 5. Současné klima v České republice
 6. Scénáře vývoje klimatu v ČR pro 21. století
 7. Klimatická změna v krajině a městech – dopady a adaptace
 8. Globální změna a problémy chemického znečištění prostředí
 9. Dopady změny klimatu na ekosystémy
 10. Vliv změn klimatu na živou složku půdy
 11. Biodiverzita a divočina v čase klimatické změny
 12. Mitigační opatření a adaptace na globální změnu
 13. Antropocén jako globální změna pohledu

Součástí knihy sice není věcný rejstřík, nicméně jej částečně nahrazuje výtečný slovníček pojmů nazývaný Glosář. Ten však bohužel neodkazuje na strany, na kterých lze pojmy dohledat, což poněkud ztěžuje pátraní po podrobnějších informacích k velmi dobře, avšak stručně v Glosáři vysvětleným termínům. U některých hesel by pro lepší pochopení přišla vhod alespoň jednoduchá schémata (např. u tzv. ekonomie koblihy). Příslušné grafy, diagramy i další ozřejmující ilustrace jsou však vesměs obsaženy v textech jednotlivých kapitol. Výše uvedené drobné připomínky však ani v nejmenším nesnižují vysokou odbornou i didaktickou kvalitu publikace, která je zcela jedinečným studijním materiálem.

Knihu můžete zakoupit v nakladatelství Academia.

Autor: Ing. Aleš Máchal, český ekopedagog, spoluzakladatel a první ředitel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka

Web tvoří: