Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi

Proč je klima příležitost, a co je nezbytné pro environmentální vzdělávání a klimatickou osvětu na všech školních úrovních? Začtěte se do recenze Aleše Máchala a zjistěte proč je kniha vhodná i pro učitele.

Daniš, P. Klima je příležitost – Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi. Praha: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2023.

Kniha Petra Daniše Klima je příležitost – Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi je svým pojetím velmi přístupná širší veřejnosti (a o tu jde v environmentální osvětě především). Publikace poskytuje v plné míře přesně to, co je aktuálně (ba akutně) naprosto nezbytné pro žádoucí urychlené posílení environmentálního vzdělávání a klimatické osvěty ve školách všech stupňů, ve střediscích ekologické výchovy, ale i v rodinách a (kéž by) také v politických stranách. Důvěryhodnost a přesvědčivost publikace zesiluje výrazné zastoupení autorových osobních plně kompetentních názorů, úvah a postojů, které činí text čtivějším a srozumitelnějším i pro jen mírně zasvěcené laiky. Autor je dalek nabádání k revolučně utopickým změnám, vše promýšlí důkladně, jeho argumenty jsou přesvědčivé, zajímavé, mnohdy objevné a inspirativní. Věřím, že i pro čtenáře z řad těch, kteří nepatří zrovna k zeleným nadšencům, což je možná nejpodstatnějším kladem celého díla.

Názvy dvou obsáhlých částí, z nichž publikace sestává, zřetelně vyjadřují autorův originální přístup: Co musíme udělat společně (1) a Co může udělat každý z nás (2). Jednotlivých kapitol je celkem 21, nicméně uvádím alespoň ty, které svým trefným pojmenováním přímo vybízejí k prostudování a následnému promýšlení čtenářova vlastního názoru. Tak třeba: Naším cílem je čistá nula (1/1), Půl planety přírodě (1/4), Inovujeme a investujeme do lepšího světa (1/8), Měníme politiku a pravidla hry (1/9), Přestaňme se vymlouvat a pusťme se do toho (2/1), Přecházíme na čistou energii a šetříme s ní (2/2), Jíme odpovědně (2/4), Stáváme se klimaticky pozitivní (2/7), Ovlivňujeme druhé a společně prosazujeme změnu (2/8), Vytváříme si vlastní seznamy úkolů (2/11). 

Knížka je však přitažlivá i rozkrýváním mnoha tvrdošíjně se udržujících mýtů souvisejících se změnami klimatu. Také výše zmiňované Petrovy nezakrytě osobní postoje dodávají publikaci šmrnc, aniž by vyžadovaly čtenářovo souznění. Nemohu nezmínit také naději, kterou svým přesvědčivým, vlídným a přitom na odborné výši založeným přístupem kniha přináší, neboť, jak autor uvádí, naděje se rodí z vlastních činů. Málo platné, tahle knížka prostě patří do každé školní knihovny základních i středních škol. Čím se v nich stane ohmatanější, tím lepší! V dohledné době snad bude k dispozici i v podobě e-knihy náležející do čteček vysokoškolaček a vysokoškoláků, ochotných o souvislostech klimatických změn zprvu alespoň uvažovat a posléze se svojí aktivitou zapojovat, jsouce inspirováni právě Petrem Danišem a jeho 150 tipy, jak na to.

Díky, Petře, za Tvé úctyhodné dílo! 

Další informace včetně možnosti zakoupení jsou k dispozici na webu https://klimajeprilezitost.cz/.

Autor: Ing. Aleš Máchal, český ekopedagog, spoluzakladatel a první ředitel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka

Web tvoří: