Vyznáte se v klimatu?

Hledáte knížku pro děti mladšího školního věku, která popisuje všechno důležité kolem klimatu? Zkuste se s Alešem Máchalem společně podívat na knížku německých autorek, která může být tou správnou volbou.

Foto: Veronika Ambrozy

Má-li publikace ve svém názvu termín „encyklopedie“, čtenář právem očekává uspořádání textu podle abecedy nebo jiným podobně přehledným způsobem. Knížka německých autorek Kristiny Scharmacher-Schreiber a Stephanie Marian v překladu Michaely Weberové  Jak se vyznat v klimatu však toto očekávání nenaplňuje. Orientaci v ní ztěžuje i absence obsahu či rejstříku, takže vyznat se v členění textu je zprvu poněkud náročnější. Navzdory této výhradě se však jedná o publikaci celkově zdařilou, zajímavou, ekopedagogicky dobře využitelnou a čtenářsky atraktivní, a to zejména díky výtečným doprovodným ilustracím místy až komiksového typu včetně bublin s přímou řečí postaviček či s obláčky vtipně znázorňujícími, co zrovna postavám prochází hlavou. Právě tyto texty vložené do bublin mohou mnohdy přimět čtenáře k zamyšlení, obzvláště v případech, kdy jsou zakončeny otazníkem.

TIP: Nespornou předností knížky je umístění jednotlivých pojednávaných témat na protilehlé strany. Na uspořádání je velmi snadné si rychle přivyknout a použít je např. k promítnutí na interaktivní tabuli či dataprojektorem na plátno v učebně.

Věděli jste, že…
… je stále v platnosti (nepochopitelné) osvobození leteckého paliva (kerosinu) od zdanění?

Politické pokusy o zastavení (přesněji o zpomalení) celosvětového globálního oteplování stále váznou (s. 78-79). Zákazy proskribovaných umělohmotných brček a igelitek vydávané za řešení prakticky neřeší takřka nic. Mnohem podstatnější je vrátit se k ustanovením zmiňované Pařížské dohody z roku 2015 (sic!) a zabývat se odstraňováním okolností, které brání jejímu mnohem účinnějšímu a podstatně rychlejšímu naplňování. Tyto důrazy bohužel v knížce citelně chybí.

Zkuste si položit následující otázky: 

  • Jaké jsou důvody neutěšeného stavu v uskutečňování závazků přijatých Pařížskou dohodou?
  • Jaká řešení či změny postojů by mohly situaci výrazně zlepšit?

Posuďte názory jednotlivých mluvčích z obrázku na s. 78.

Pozor na nepřesnosti v textu:

  • Vyprávění o Grónsku jako zemi věčného chladu a ledu na s. 14–15 by si zasloužilo aktualizaci – tání tamního ledu postupuje nečekaně rychle, což kniha pomíjí. V souvislosti tání ledovců se zkuste s žáky společně zamyslet, co zrychlené tání ledu v Arktidě může v (blízké) budoucnosti znamenat pro Česko?
  • Strany 46 a 47 jsou pak věnovány nakládání se vzrůstajícím množstvím odpadů včetně plastů, a také mikroplastům znečišťujícím především mořské oblasti. Ve větě o spalování odpadů sice nechybí zmínka o unikání CO2 do ovzduší, avšak zcela pominuto zůstává tzv. energetické využití odpadů, tj. k výrobě tepla a elektřiny.
  • O stále extrémnějším počasí i možnostem jak jej tlumit ve volné krajině oproti zabetonovaným městským povrchům můžeme s dětmi přemýšlet nad obrázky na s. 60–61. V textu najdeme poněkud nešťastnou formulaci o „předcházení škod silnými dešti stavbou nových odvodňovacích systémů“. Naštěstí je hned v následující větě uvedeno, že „ještě lepší je nechat krajinu v co nejpřirozenějším stavu“.
  • Několik poznámek je dobré přičinit i k následující kapitolce o permafrostu. Pojem „začarovaný kruh (s. 67) není příliš výstižný. Přesněji vyjádřeno se jedná o projev tzv. pozitivní zpětné vazby („čím víc se otepluje, tím víc permafrostu roztává a uvolňují se z něj skleníkové plyny, zejména metan, a tím víc se otepluje atd.“ – stručně shrnuto do sloganu ČÍM VÍC → TÍM VÍC). Rovněž zde chybí důležitý údaj o cca 10x vyšší účinnosti metanu jako skleníkového plynu oproti CO2.
  • V části věnované mořským ekosystémům (s. 70–71) je vysvětleno hynutí korálů poněkud nejasně. Také informaci o vypouštění sloučenin síry koráli při zvýšených teplotách vody se mně nepodařilo  ověřit. Nejasná je i formulace o hojnějším rozmnožování želv tím, že se jimi živí žraloci. Milovníky českého jazyka zaujme v posledním odstavci na s. 71 chybný pravopis: správně patří „koráli“ nikoliv „korály“. Dokážete přesvědčivěji vysvětlit důvody hynutí korálů a jejich důsledky?

Knihu vydalo nakladatelství Portál.

Autor: Ing. Aleš Máchal, český ekopedagog, spoluzakladatel a první ředitel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, a Mgr. Jakub Opršal, administrátor webu.

Vyzkoušejte také

O klimatických změnách vážně i vesele

Hledáte knihu pro děti s tématem změny klimatu, která může mít přínos i pro dospělé? Kniha Palmy na severním pólu motivuje vtipnou […]

Více informací

Foto: Veronika Endrštová

Klimatická změna metodou Filozofie pro děti

Užijte si návštěvu v hodině angličtiny na Gymnáziu Jana Nerudy, kde studenti diskutují otázku Proč v souvislosti s klimatickou změnou jednat? Řadí přitom […]

Více informací

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Říkejte mi Greta

Recenze knihy, která přináší náměty a informace pro klimatickou osvětu. Líčí nejen vývoj snah Grety Thunberg, ale vysvětluje také klimatická rizika […]

Více informací

Foto: Veronika Endrštová
Web tvoří: