Lesní žal

Jaké emoce děti při ztrátě lesa prožívají? Co dělají, aby jim nebylo tak smutno? A v čem můžeme hledat naději? Podívejte se s žáky na video, ve kterém děti na Vysočině teskní po lesech, které vzala klimatická změna a kůrovcová kalamita. Diskutujte jeho poselství se svými žáky.

Foto: Karolína Poláčková

Vzdělávací cíle:

 • Žák dokáže svými slovy popsat termín environmentální žal. Ví, jak se projevuje.
 • Žák dokáže mluvit o svých emocích spojených s ničením přírody, ale i o emocích spojených s environmentální nadějí.
 • Žák dokáže pojmenovat příčiny, které vedly ke kůrovcové kalamitě na Vysočině.

Pomůcky:

 • Dataprojektor/interaktivní tabule, počítač, reproduktory, tužky, papíry.

Postup:

POZOR, film je určen dětem od 7. třídy základních škol – školy, kterých se kůrovcová kalamita bezprostředně týká, mohou i dříve). Pokud se chystáte na projekt Školní les, potom film doporučujeme jako motivaci. Metodický list vás provede výukou navazující na dokumentární film Barbory Klocové s názvem Lesní žal.

Úvod

Před vysíláním filmu seznamte žáky s tím, jak film vznikl. Tady je krátký úvodní text:

V letech 2019 – 2020 poschly obrovské komplexy lesů nejen na Vysočině. Nejvíce kalamita zasáhla Třebíčsko a Jihlavsko, okolí Dačic nebo Telče. Kalamita byla nejen obrovská, ale také náhlá. Během dvou let zmizelo 30% všech lesních porostů, především převládajícího smrku. Některé katastry přišly téměř o veškeré lesy. 

Jak se s takovou změnou vyrovnává příroda, co ptáci, hmyz, drobní obratlovci, ale třeba i houby nebo lesní rostliny, to se dá vyzkoumat. Zoologové, botanici i lesníci řeší, jak se z kalamity poučit. Ale pak je tu ještě jedna stránka, na kterou se možná zapomíná. A to jsou lidé, pro které je krajina místem výletů, domovem, mají tu chaty, jezdí sem na tábory… A my jsme se v rámci ministudie ptali těch nejzranitelnějších, těch, kterým zánik lesů zasáhl do dětství nebo dospívání. Ptali jsme se třiceti dětí, jak problémy přírody, která náhle přišla o lesy, sami vnímají. Pojďme si některé z nich poslechnout.

Zadání práce a promítání

Před samotným promítáním filmu začněte tím, že představíte žákům otázky, na které budou ve filmu hledat odpovědi:

 1. Které emoce děti při ztrátě lesa prožívají? 00:00 – 04:36
 2. Proč podle dětí ke kůrovcové kalamitě na Vysočině došlo? 04:36 – 08:50
 3. Co děti dělají, aby jim nebylo tak smutno? 08:50 – 13:50
 4. A v čem děti, ale i dospělí, vidí naději? Jak se k mizení lesů postavili? 13:50 – 25:55

Pusťte dětem film, počítejte se stopáží 26 minut. Žáci si své poznámky mohou psát na papír. Můžete použít variantu, kdy každý žák zkusí zapsat odpověď na všechny čtyři otázky a film necháte běžet v kuse. Odpovědi následují až po skončení filmu.

Reflexe

Pokud to čas dovolí, můžete na závěr celé hodiny reflektovat téma a využít následující otázky (volte podle vyspělosti žáků):

 • Kde se vy sami setkáváte s environmentálním žalem (trpící přírodou) a kde s nadějí?
 • Co vám pomáhá se s nějakým typem žalu či smutku vyrovnávat?
 • Jakou hodnotu má příroda? A je důležitý člověk v přírodě, nebo má hodnotu i bez něj, samotná?
 • Máte nějakou konkrétní část přírody tak rádi, že byste za její záchranu bojovali? (peticí, demonstrací, dopisy úřadům, zašli byste na radnici nebo třeba podali trestní oznámení)

Autor: Metodický list zpracoval Martin Kříž, programový ředitel Chaloupky o.p.s.

Přílohy:

pdf
Lekce__Lesni_zal.pdf

Vyzkoušejte také

Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat […]

Více informací

Kolik uhlíku zadrží strom?

Zajímá vás, kolik uhlíku zadrží stromy ve vašem okolí? Zdroje uvádí, že průměrný strom za svůj život (100 let) absorbuje […]

Více informací

Foto: Chaloupky

Velikonoční ostrov – šlo zabránit katastrofě?

Badatelská lekce do dějepisu uvozená otázkou „Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě?“ Žáci dohledávají skrze modelová svědectví obyvatel ostrova, […]

Více informací

Web tvoří: