Lesní žal

Jaké emoce děti při ztrátě lesa prožívají? Co dělají, aby jim nebylo tak smutno? A v čem můžeme hledat naději? Podívejte se s žáky na video, ve kterém děti na Vysočině teskní po lesech, které vzala klimatická změna a kůrovcová kalamita. Diskutujte jeho poselství se svými žáky.

Vzdělávací cíle:

 • Žák dokáže svými slovy popsat termín environmentální žal. Ví, jak se projevuje.
 • Žák dokáže mluvit o svých emocích spojených s ničením přírody, ale i o emocích spojených s environmentální nadějí.
 • Žák dokáže pojmenovat příčiny, které vedly ke kůrovcové kalamitě na Vysočině.

Pomůcky:

 • Dataprojektor/interaktivní tabule, počítač, reproduktory, tužky, papíry.

Postup:

POZOR, film je určen dětem od 7. třídy základních škol – školy, kterých se kůrovcová kalamita bezprostředně týká, mohou i dříve). Pokud se chystáte na projekt Školní les, potom film doporučujeme jako motivaci. Metodický list vás provede výukou navazující na dokumentární film Barbory Klocové s názvem Lesní žal.

Úvod

Před vysíláním filmu seznamte žáky s tím, jak film vznikl. Tady je krátký úvodní text:

V letech 2019 – 2020 poschly obrovské komplexy lesů nejen na Vysočině. Nejvíce kalamita zasáhla Třebíčsko a Jihlavsko, okolí Dačic nebo Telče. Kalamita byla nejen obrovská, ale také náhlá. Během dvou let zmizelo 30% všech lesních porostů, především převládajícího smrku. Některé katastry přišly téměř o veškeré lesy. 

Jak se s takovou změnou vyrovnává příroda, co ptáci, hmyz, drobní obratlovci, ale třeba i houby nebo lesní rostliny, to se dá vyzkoumat. Zoologové, botanici i lesníci řeší, jak se z kalamity poučit. Ale pak je tu ještě jedna stránka, na kterou se možná zapomíná. A to jsou lidé, pro které je krajina místem výletů, domovem, mají tu chaty, jezdí sem na tábory… A my jsme se v rámci ministudie ptali těch nejzranitelnějších, těch, kterým zánik lesů zasáhl do dětství nebo dospívání. Ptali jsme se třiceti dětí, jak problémy přírody, která náhle přišla o lesy, sami vnímají. Pojďme si některé z nich poslechnout.

Zadání práce a promítání

Před samotným promítáním filmu začněte tím, že představíte žákům otázky, na které budou ve filmu hledat odpovědi:

 1. Které emoce děti při ztrátě lesa prožívají? 00:00 – 04:36
 2. Proč podle dětí ke kůrovcové kalamitě na Vysočině došlo? 04:36 – 08:50
 3. Co děti dělají, aby jim nebylo tak smutno? 08:50 – 13:50
 4. A v čem děti, ale i dospělí, vidí naději? Jak se k mizení lesů postavili? 13:50 – 25:55

Pusťte dětem film, počítejte se stopáží 26 minut. Žáci si své poznámky mohou psát na papír. Můžete použít variantu, kdy každý žák zkusí zapsat odpověď na všechny čtyři otázky a film necháte běžet v kuse. Odpovědi následují až po skončení filmu.

Reflexe

Pokud to čas dovolí, můžete na závěr celé hodiny reflektovat téma a využít následující otázky (volte podle vyspělosti žáků):

 • Kde se vy sami setkáváte s environmentálním žalem (trpící přírodou) a kde s nadějí?
 • Co vám pomáhá se s nějakým typem žalu či smutku vyrovnávat?
 • Jakou hodnotu má příroda? A je důležitý člověk v přírodě, nebo má hodnotu i bez něj, samotná?
 • Máte nějakou konkrétní část přírody tak rádi, že byste za její záchranu bojovali? (peticí, demonstrací, dopisy úřadům, zašli byste na radnici nebo třeba podali trestní oznámení)

Autor: Metodický list zpracoval Martin Kříž, programový ředitel Chaloupky o.p.s.

Přílohy:

pdf
Lekce__Lesni_zal.pdf

Vyzkoušejte také

Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat […]

Více informací

Kolik uhlíku zadrží strom?

Zajímá vás, kolik uhlíku zadrží stromy ve vašem okolí? Zdroje uvádí, že průměrný strom za svůj život (100 let) absorbuje […]

Více informací

Velikonoční ostrov – šlo zabránit katastrofě?

Badatelská lekce do dějepisu uvozená otázkou „Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě?“ Žáci dohledávají skrze modelová svědectví obyvatel ostrova, […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: