Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat náročné či tíživé emoce.

Vzdělávací cíle:

 • Žák pojmenuje vlastní strategie vypořádávání se s náročnými/tíživými emocemi, porovnává je se strategiemi ostatních a posuzuje jejich efektivitu.
 • Žák vysvětlí pojem environmentální žal, uvede příčiny, které jej způsobují, i možnosti, jak s ním konstruktivně pracovat.

Pomůcky:

 • dataprojektor, počítač, reproduktory
 • papíry, tužky
 • pracovní list A vytištěný pro každého (příloha 1) – volitelné
 • pracovní list B vytištěný pro každého / do dvojic (příloha 2)
 • video (dostupné ZDE)

Postup:

1. Moje emoce (15 min)

Zeptejte se žáků, jaké emoce znají, a zapište je na tabuli. Následně rozdejte každému jeho vlastní pracovní list A (viz příloha 1). Nechte je pár minut zamyslet se nad tím, jakými způsoby zpracovávají náročné/tíživé emoce. Následně jim umožněte sdílet ve dvojicích, k čemu došli. Pak dejte prostor dobrovolníkům sdílet nápady nahlas s celou třídou, zaměřte se přitom na strategie, které nejsou v tabulce předtištěny.

TIP: Pokud je třída zvyklá s tématem emocí pracovat, nevyužívejte pracovní list A a nechte je rovnou ve dvojicích vymýšlet strategie, které jim pomáhají při zpracování smutku/hněvu/strachu/bezmoci. Můžete pak rychleji přejít ke společnému sdílení strategií.

2. Environmentální žal (20 min)

Před projekcí videa se zeptejte žáků, zda někdy slyšeli pojem environmentální žal. Mohou se jej pokusit vysvětlit i postupně: co znamená environmentální, co žal a jak to souvisí s emocemi, o kterých jste se už bavili.

Rozdejte žákům pracovní list B (viz příloha 2) a sdělte jim, ať si jej pročtou a připraví se tak na sledování videa. Doporučte jim, ať s psaním odpovědí na otázky (a dalších postřehů) neotálejí a rovnou je během sledování videa zaznamenávají do pracovního listu.

Mezitím nachystejte projekci rozhovoru s terapeutkou Zdeňkou Voštovou o environmentálním žalu:

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Po projekci dejte žákům pár minut na to, aby probrali postřehy a výstupy ve dvojicích či malých skupinách. Poté sdílejte všichni společně.

3. Reflexe (10 min)

Když již není co dodat k výstupům z pracovního listu, přejděte ke zhodnocení hodiny. Ptejte se například:

 • Co si z dnešní hodiny odnášíte? Co nového jste se (o sobě) dozvěděli?
 • Co je klimatický žal a proč vzniká?
 • Jaké strategie můžeme užívat ke zvládnutí náročných/tíživých emocí?
 • Jaká je nejlepší obrana před environmentálním/klimatickým žalem?
 • Jak se vám dnešní hodina líbila? V čem byla přínosná?

Infobox k použitému videu:

Rozhovor se Zdeňkou Voštovou je součástí 7. kapitoly online kurzu Klimatická změna, která se věnuje tomu, co může se změnou klimatu udělat každý z nás. Kromě osobních možností zapojení se do řešení, přináší také téma emocí spojených s klimatickou změnou a pojmy environmentální žal a naděje.

Celý online kurz je zdarma a je určen ke studiu všem pedagogům a dalším vzdělavatelům. Naleznete jej na této adrese: https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz.

Seznam zdrojů naleznete v lekci ke stažení níže.

Autor: Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Zmena_klimatu_a_emoce.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list_A_zvladani_emoci.pdf
pdf
Priloha_2_Pracovni_list_B_environmentalni_zal.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Anna aneb jaký bude rok 2082?

Jaký bude rok 2082? Na to se ptá kniha Anna od spisovatele Josteina Gaardera, někdy nazývaná také jako bajka o klimatu […]

Více informací

Web tvoří: