Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat náročné či tíživé emoce.

Vzdělávací cíle:

 • Žák pojmenuje vlastní strategie vypořádávání se s náročnými/tíživými emocemi, porovnává je se strategiemi ostatních a posuzuje jejich efektivitu.
 • Žák vysvětlí pojem environmentální žal, uvede příčiny, které jej způsobují, i možnosti, jak s ním konstruktivně pracovat.

Pomůcky:

 • dataprojektor, počítač, reproduktory
 • papíry, tužky
 • pracovní list A vytištěný pro každého (příloha 1) – volitelné
 • pracovní list B vytištěný pro každého / do dvojic (příloha 2)
 • video (dostupné ZDE)

Postup:

1. Moje emoce (15 min)

Zeptejte se žáků, jaké emoce znají, a zapište je na tabuli. Následně rozdejte každému jeho vlastní pracovní list A (viz příloha 1). Nechte je pár minut zamyslet se nad tím, jakými způsoby zpracovávají náročné/tíživé emoce. Následně jim umožněte sdílet ve dvojicích, k čemu došli. Pak dejte prostor dobrovolníkům sdílet nápady nahlas s celou třídou, zaměřte se přitom na strategie, které nejsou v tabulce předtištěny.

TIP: Pokud je třída zvyklá s tématem emocí pracovat, nevyužívejte pracovní list A a nechte je rovnou ve dvojicích vymýšlet strategie, které jim pomáhají při zpracování smutku/hněvu/strachu/bezmoci. Můžete pak rychleji přejít ke společnému sdílení strategií.

2. Environmentální žal (20 min)

Před projekcí videa se zeptejte žáků, zda někdy slyšeli pojem environmentální žal. Mohou se jej pokusit vysvětlit i postupně: co znamená environmentální, co žal a jak to souvisí s emocemi, o kterých jste se už bavili.

Rozdejte žákům pracovní list B (viz příloha 2) a sdělte jim, ať si jej pročtou a připraví se tak na sledování videa. Doporučte jim, ať s psaním odpovědí na otázky (a dalších postřehů) neotálejí a rovnou je během sledování videa zaznamenávají do pracovního listu.

Mezitím nachystejte projekci rozhovoru s terapeutkou Zdeňkou Voštovou o environmentálním žalu:

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Po projekci dejte žákům pár minut na to, aby probrali postřehy a výstupy ve dvojicích či malých skupinách. Poté sdílejte všichni společně.

3. Reflexe (10 min)

Když již není co dodat k výstupům z pracovního listu, přejděte ke zhodnocení hodiny. Ptejte se například:

 • Co si z dnešní hodiny odnášíte? Co nového jste se (o sobě) dozvěděli?
 • Co je klimatický žal a proč vzniká?
 • Jaké strategie můžeme užívat ke zvládnutí náročných/tíživých emocí?
 • Jaká je nejlepší obrana před environmentálním/klimatickým žalem?
 • Jak se vám dnešní hodina líbila? V čem byla přínosná?

Infobox k použitému videu:

Rozhovor se Zdeňkou Voštovou je součástí 7. kapitoly online kurzu Klimatická změna, která se věnuje tomu, co může se změnou klimatu udělat každý z nás. Kromě osobních možností zapojení se do řešení, přináší také téma emocí spojených s klimatickou změnou a pojmy environmentální žal a naděje.

Celý online kurz je zdarma a je určen ke studiu všem pedagogům a dalším vzdělavatelům. Naleznete jej na této adrese: https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz.

Seznam zdrojů naleznete v lekci ke stažení níže.

Autor: Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Zmena_klimatu_a_emoce.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list_A_zvladani_emoci.pdf
pdf
Priloha_2_Pracovni_list_B_environmentalni_zal.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Anna aneb jaký bude rok 2082?

Jaký bude rok 2082? Na to se ptá kniha Anna od spisovatele Josteina Gaardera, někdy nazývaná také jako bajka o klimatu […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: