Zemědělství a lesnictví

Zemědělství a lesnictví ovlivňují klimatickou změnu, a to oběma směry. Mohou k ní přispívat, ale také ji zmírňovat. Ukážeme si příklady šetrných postupů a povíme si, proč je dobré mít školní zahradu nebo dokonce les.

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Paměť krajiny

Naučme se číst z naší krajiny minulost! Krajina kolem nás nese otisky našich předků už od pravěku. Pod rukama různých lidí […]

Více informací

Proměny české krajiny (90´)

Letecké snímky prozradí, jak moc se liší zemědělská krajina u nás a v sousedních zemích. Jde nějak kompenzovat následky kolektivizace a extenzivního hospodaření? Odpověď […]

Více informací
Děkujeme za spolupráci