Vlhké město: zadržování vody v půdě

Jaká jsou přírodní řešení pro přizpůsobení se změně klimatu? Vyzkoušejte si jednoduchý experiment, ve kterém se zkoumá schopnost různých typů půdy absorbovat a zadržovat vodu.

Vzdělávací cíle:

 • Žák se prakticky seznámí se způsoby zadržování vody v půdě.
 • Žák se zamýšlí, jak možnosti zadržování vody v půdě využít pro zmírnění dopadů
  klimatické změny.

Pomůcky:

 • lepicí papírky, psací potřeby, počítač a dataprojektor, doprovodná prezentace (příloha 1)
 • do skupin: květináče, papírový ubrousek na dno květináče, spodní část plastové láhve / větší sklenici na zachytávání vody vyteklé ze vzorku půdy (musí do ní květináč sedět)
 • vzorky půdy: minimálně 0,5 l, vzorky musí být absolutně suché, odebrány několik dní před experimentem a usušeny na slunci nebo na topení; o zajištění vzorků můžete poprosit žáky, poskytuje to rozmanitost výsledků a činí experiment zajímavějším; je důležité, aby žáci zaznamenali, odkud půda pochází, a uvedli stručný popis místa odběru

Postup:

1. Brainstorming – úvod do tématu (10 min)

Na úvod se žáků ptejte na následující otázky:

 • Jak se podle vás ve městě hospodaří s vodou?
 • Využíváme ji dobře, nebo pozorujete nějaké problémy s vodou spojené?
 • Jak se dá voda ve městě zadržovat?

Můžete napsat jejich názory na tabuli nebo dát každému žákovi několik lepicích papírků, aby nejprve
přemýšleli samostatně a později se o své názory podělili (nalepí papírky na tabuli).

2. Zadržování vody v půdě (25 min)

Příprava:
Na dno květináče dejte kousek papírového ubrousku, abyste zabránili propadávání písku nebo jemné
půdy. Poté do květináče připravte vzorek půdy (0,5 litru půdy) a umístěte ho na druhou nádobu –
plastovou láhev / sklenici (se značkami objemu). U tohoto experimentu není nutné žádné speciální
uspořádání učebny.

Popis:
Budete zkoumat schopnost půdy absorbovat a zadržovat vodu jako houba. Žáci si vyzkouší, kolik vody
mohou různé vzorky půdy nasát.

Pokus:
Nalijte vodu na půdu. Změřte množství vody, které vytéká ven v různých časových intervalech,
např. každou minutu, a zakreslete do grafu.

Představení výsledků:
Následně žáci třídě představí grafy a interpretují a porovnávají své výsledky.

3. Diskuze a reflexe (10 min)

Po uzavření pokusu vyhodnoťte s žáky následující otázky, můžete se také opřít o doprovodnou prezentaci
(příloha 1). Otázky:

 • Byly nějaké rozdíly ve vzorcích půdy?
 • Které vzorky zadržely nejvíce vody a které nejméně?
 • Co způsobuje rozdíly ve schopnosti půd nasáknout vodu?
 • Proč je dobrá nasákavost půdy důležitá?
 • Jak byste vylepšili kvalitu půdy na vlastní zahradě?
  Kompost, hnůj, bobovité rostliny.
 • Jaká opatření byste provedli, abyste v půdě zadrželi co nejvíce vody?
  Mulčování, méně plevelení, žádná holá půda nebo krátce posekaná tráva.
 • Které rostliny trpí suchem a které rostliny jsou vůči suchu odolnější?
  Mokřadní rostliny, sukulentní rostliny.
 • Jak vyšší schopnost zadržovat vodu v půdě pomáhá přizpůsobit se klimatické změně?
  Menší ohrožení v obdobích sucha, zeleň může zadrženou vodu využívat i v déle trvajícím období bez dešťů. Může omezit negativní dopady např. přívalových dešťů a bleskových povodní (vodu zachytí a zpomalí její odtok).
 • Jaká konkrétní klimatická opatření můžete ve městě zavést pro zadržování více vody v půdě?
  Je potřeba obnovit zasakovací a propustné plochy (např. štěrkový trávník, dlažby se zatravněnými spárami, propustný asfalt), zřízení zelených střech, dešťových zahrádek, zasakovacích pásů se zelení. Více viz např. http://www.opatreni-adaptace.cz/.

Autorky: Milada Dobiášová a Radka Zelená, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov

Přílohy:

pdf
Lekce_Zadrzovani_vody_v_pude.pdf
pptx
Priloha_1_Prezentace.pptx

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Vlhké město: zadržování vody v krajině

Vyzkoušejte si experiment, který odhalí význam různých technik zadržování vody v krajině a jejich klíčové funkce.

Více informací

Zdroj: Freepik.com

Vlhké město: návrhy adaptačních opatření

Prozkoumejte své nejbližší okolí a zkuste zjistit, kterým místům by prospělo zadržování vody nebo změna způsobu hospodaření s vodou. Navrhněte konkrétní opatření, […]

Více informací

Foto: Jakub Opršal, Centrála LIKO-S

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Web tvoří: