Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, globálního oteplování a také bezprostřední lidské činnosti, která vede ke znečištění. Lekce seznamuje žáky s různými podobami hospodaření s vodou v krajině i v domácnosti a ukazuje, jak s vodou zacházet co nejšetrněji.

Vzdělávací cíle:

  • Žák zhodnotí stav vody v krajině a možnosti jejího zadržování.
  • Žák zhodnotí své vlastní hospodaření s vodou.
  • Žák rozlišuje zdroje pitné vody.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Součástí pracovního listu jsou 2 tematické okruhy: 1. voda v krajině, 2. voda v domě. Okruh týkající se vody v krajině je více informační, okruh o vodě v domě je praktický a ověřující postoje žáků k hospodaření s vodou.

VODA V KRAJINĚ (45 min)

Žáci zkoumají, jakými způsoby je možné zadržovat vodu v krajině, jak napomáhají ekologické stabilitě i zadržování pitné vody v krajině. Na konkrétním příkladu vodního díla Nové Mlýny se dozvídají jak přínosy (zavlažování, protipovodňová funkce aj.), tak i úskalí (zatopení obce, zánik biotopů aj.) tohoto způsobu pro zadržování vody. Tuto aktivitu je vhodné také propojit s interaktivní online aplikací Příběhy sucha.

VODA V DOMĚ (domácí úkol, 30 min vyhodnocení)

Žáci formou domácího úkolu zjišťují, jaké množství vody spotřebují v jejich domácnosti, kam voda z domácnosti odtéká či zda se v jejich okolí nachází nějaké zdroje pitné vody. Na tento úkol navazuje kvíz, který je možné vyplnit samostatně jako úkol nebo společně v hodině, při kterém žáci zvažují možnosti úspory spotřeby vody. Celá aktivita je zakončena debatou o konkrétních způsobech, jak lze doma nebo ve škole šetřit vodou.

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Ing. Jaroslav Slepička
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_Jak-hospodarime-s-vodou.pdf

Vyzkoušejte také

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Vlhké, nikoliv zaplavené město

Dva experimenty názorně předvedou, jak funguje zadržování vody v přírodě. Pak společně prozkoumáte okolí, abyste zjistili, kde je potřeba více vody […]

Více informací

Web tvoří: