Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, globálního oteplování a také bezprostřední lidské činnosti, která vede ke znečištění. Lekce seznamuje žáky s různými podobami hospodaření s vodou v krajině i v domácnosti a ukazuje, jak s vodou zacházet co nejšetrněji.

Vzdělávací cíle:

  • Žák zhodnotí stav vody v krajině a možnosti jejího zadržování.
  • Žák zhodnotí své vlastní hospodaření s vodou.
  • Žák rozlišuje zdroje pitné vody.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Součástí pracovního listu jsou 2 tematické okruhy: 1. voda v krajině, 2. voda v domě. Okruh týkající se vody v krajině je více informační, okruh o vodě v domě je praktický a ověřující postoje žáků k hospodaření s vodou.

VODA V KRAJINĚ (45 min)

Žáci zkoumají, jakými způsoby je možné zadržovat vodu v krajině, jak napomáhají ekologické stabilitě i zadržování pitné vody v krajině. Na konkrétním příkladu vodního díla Nové Mlýny se dozvídají jak přínosy (zavlažování, protipovodňová funkce aj.), tak i úskalí (zatopení obce, zánik biotopů aj.) tohoto způsobu pro zadržování vody. Tuto aktivitu je vhodné také propojit s interaktivní online aplikací Příběhy sucha.

VODA V DOMĚ (domácí úkol, 30 min vyhodnocení)

Žáci formou domácího úkolu zjišťují, jaké množství vody spotřebují v jejich domácnosti, kam voda z domácnosti odtéká či zda se v jejich okolí nachází nějaké zdroje pitné vody. Na tento úkol navazuje kvíz, který je možné vyplnit samostatně jako úkol nebo společně v hodině, při kterém žáci zvažují možnosti úspory spotřeby vody. Celá aktivita je zakončena debatou o konkrétních způsobech, jak lze doma nebo ve škole šetřit vodou.

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Ing. Jaroslav Slepička
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_Jak-hospodarime-s-vodou.pdf

Vyzkoušejte také

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Vlhké, nikoliv zaplavené město

Dva experimenty názorně předvedou, jak funguje zadržování vody v přírodě. Pak společně prozkoumáte okolí, abyste zjistili, kde je potřeba více vody […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci