Vlhké město: návrhy adaptačních opatření

Prozkoumejte své nejbližší okolí a zkuste zjistit, kterým místům by prospělo zadržování vody nebo změna způsobu hospodaření s vodou. Navrhněte konkrétní opatření, která by těmto místům pomohla zůstat v bezpečí během různých klimatických událostí.

Vzdělávací cíle:

  • Žák identifikuje problémy a navrhne adaptační opatření v oblasti hospodaření s vodou
    v okolí školy.

Pomůcky:

  • lepicí papírky, psací potřeby
  • do skupin: mapa oblasti, kterou budete zkoumat, počítače / mobilní telefony s internetovým připojením, vytištěné tabulky (příloha 1)

Postup:

1. Brainstorming – úvod do tématu (20 min)

Na úvod se žáků ptejte na následující otázky:

  • Jak se podle vás ve městě hospodaří s vodou? Využíváme ji dobře, nebo pozorujete nějaké problémy s vodou spojené?
  • Jak se dá voda ve městě zadržovat?
  • Je naše město připraveno na klimatické situace, ve kterých je potřeba zadržovat vodu (v období sucha nebo naopak povodní, přívalových dešťů)?
  • Jak by mohlo být lépe připraveno?

Můžete napsat jejich názory na tabuli nebo dát každému žákovi několik lepicích papírků, aby nejprve
přemýšleli samostatně a později se o své názory podělili (nalepí papírky na tabuli).

2. Terénní průzkum (45 min)

Jděte se žáky ven a prozkoumejte nejbližší okolí vaší školy. Hledejte místa potenciálně ohrožená povodněmi, přívalovými dešti a suchem. Podívejte se po velkých plochách s nepropustnými povrchy (beton, asfalt), místech bez zeleně, sídlištích, do centra, do průmyslové oblasti, na velké pole na kopci na
kraji města, na regulované vodní toky. Označte ohrožená místa na mapě.

3. Návrh adaptačních opatření (45 min)

Žáci by měli navrhnout několik adaptačních opatření, která pomohou zadržet vodu v okolním prostředí,
anebo zajistí její bezpečný odtok. Nechte je pracovat v nově vytvořených skupinách, ohrožená místa mezi nimi rozdělte tak, aby se každá skupina mohla věnovat návrhu jednoho opatření. Jako pomůcku při navrhování opatření mohou žáci prozkoumat web http://www.opatreni-adaptace.cz/opatreni/ a návrhy
zaznamenat do tabulky Návrh adaptačních opatření (viz příloha 1).

4. Reflexe (20 min)

Návrhy opatření sdílejte po skupinách v závěrečné diskuzi.

Můžete dále diskutovat, co je potřeba pro realizaci jednotlivých opatření nebo zda nějaké z těch opatření
mohou provést sami žáci či k jakému mohou sami přispět (zapojit se do realizace, říci o tom někomu
dalšímu, kdo má „větší moc”, atd.).

Přílohy:

pdf
Lekce_Navrhy_adaptacnich_opatreni.pdf
pdf
Priloha_1_Navrh_adaptacnich_opatreni.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Vlhké město: zadržování vody v krajině

Vyzkoušejte si experiment, který odhalí význam různých technik zadržování vody v krajině a jejich klíčové funkce.

Více informací

Zdroj: Freepik.com

Vlhké město: zadržování vody v půdě

Jaká jsou přírodní řešení pro přizpůsobení se změně klimatu? Vyzkoušejte si jednoduchý experiment, ve kterém se zkoumá schopnost různých typů […]

Více informací

Zdroj: Freepik.com

Klimamapa

Jak je na tom vaše obec z hlediska klimatické změny? Máte v obci nějaká fungující adaptační či mitigační opatření? Prozkoumejte rizika a ohrožená […]

Více informací

Web tvoří: