Když se řekne les

Co se vám vybaví, když se řekne les? Kdo v něm žije a co do něj nepatří? Poznejte, jak příroda spolupracuje, aby les nejen prospíval, ale také pomáhal chránit klima. Prostor dostane i kreativita, děti vytvoří barevné plakáty, na nichž shrnou funkce tohoto jedinečného ekosystému.

Vzdělávací cíle:

 • žáci poznávají funkce lesa
 • žáci vytvoří plakát s popisem funkcí lesa

Pomůcky:

 • vytištěné materiály do skupin – podklady pro expertní skupiny – příloha č. 1
 • obrázek dopadu Školního lesa do kapsy – příloha č. 2
 • papíry na plakáty, lepidla, nůžky, pastelky, klubko provazu

Postup:

V rámci lekce žáci aktivně zjišťují informace o lese a o jeho funkcích. Žáci pracují s krátkými texty a hledají v nich podstatné informace. Na základě získaných informací zpracují plakáty, které je možné vystavit ve škole.

Když se řekne LES (5 min.)

Zeptejte se žáků, co se jim vybaví, když se řekne LES. Nechte je sdílet a pište na tabuli.

Na úvod můžete využít i akční způsob představení všech asociací spojených s lesem. Připravte si dostatečně velké klubíčko a vyzvěte žáky, ať si stoupnou do kruhu. V kruhu házejte klubíčkem s tím, že komu je klubíčko hozeno, řekne asociaci spojenou s lesem a provázek si ponechá v ruce. Uvnitř kruhu se tímto způsobem utváří zajímavá hustá síť, která připomíná síť vzájemných vazeb v dobře fungujícím lese.

Nezapomeňte tento spletenec i rozplést, samozřejmě s tím, že žák řekne asociaci toho žáka, kterému klubko hodí zpět. Pořádně se při tom potrénuje paměť.

Les jako ekosystém (5 min.)

Shrňte, že LES je složitý systém různých vztahů mezi organismy (živočichy, rostlinami, houbami, bakteriemi) a prostředím. Vysvětlete žákům, že všechny „součástky“ v lese se navzájem ovlivňují a že když zmizí třeba jen jeden druh, může to mít dopad na mnoho dalších.

U nás je les asi na třetině území republiky. Podívejte se společně třeba na obrázky lesního ekosystému v učebnici nebo na internetu.

Hodinu lze doplnit o informace týkající se konkrétně vašeho kraje, jeho porovnání lesnatosti s jinými a podobně. Data k diskusi najdete ZDE.

Funkce lesa (15 min.)

Řekněte žákům, že se společně podívají na to, jak tedy LES ovlivňuje svoje prostředí. Rozdělte žáky do domovských skupin po 5 žácích. Pokud počet nevychází, může být v některé skupině o jednoho více. Úkolem domovských skupin bude společně vytvořit plakát na téma LES a jeho funkce. V prostoru umístěte vytištěné texty k jednotlivým „složkám“ (vzduch, voda, půda, biodiverzita, člověk) – podklady pro expertní skupiny − příloha č. 1. Žáci se v domovských skupinách rozdělí tak, aby každý šel k jiné expertní skupině (buď se domluví, nebo je nechte losovat). Pokud je v domovské skupině více než 5 dětí, půjdou dva do stejné expertní skupiny.

Vyzvěte žáky, ať se rozdělí k textům do expertních skupin, kde budou mít čas si přečíst text a společně si říct, co jim z textu přišlo důležité. Tyto informace pak přinesou zpátky do domovských skupin, kde z nich společně vytvoří plakát. Plakáty pak můžete využít na nástěnku, ale také pro případ, že půjdete projekt představit na městský úřad nebo třeba potenciálnímu dárci.

Čas strávený v expertní skupině zadejte podle zkušenosti s tím, jak rychle jsou žáci schopni texty přečíst. Je potřeba ale myslet na to, že jim musí zbýt ještě čas na tvorbu plakátu. Případně se v této hodině mohou shodnout na tom, co na plakát napíší a dodělají plakát graficky v hodině výtvarné výchovy, pokud je to možné.

Jak to bude se Školním lesem do kapsy (15 min.)

Rozdejte do domovských skupin obrázek z Příručky s dopady Školního lesa do kapsy viz příloha č. 2 a řekněte žákům, aby se podívali, jaké funkce bude mít jejich Školní les do kapsy. Ať zkusí přiřadit/dolepit obrázky do svých plakátů.

Povídejte si pak společně:

 • Shodují se funkce Školního lesa s funkcemi lesa, které mají na plakátech?
 • Čím se liší?
 • Budou se funkce vašeho lesa měnit, jak bude les růst?

Reflexe (5 min.)

Protože žáci pracovali v průběhu hodiny ve skupinách, bude dobré, když si téma reflektují sami pro sebe. Kdo bude chtít, může na závěr sdílet, co si napsal. Nechte každého, aby si do sešitu nebo na papír napsal:

 • Kterou informaci z dnešní hodiny už věděl?
 • Co pro něj bylo nové?
 • Co by ho ještě zajímalo?

Tipy pro další práci:

 • Lekce „Když se řekne les“ je propojena s projektem „Školní les do kapsy“, ale s drobnou úpravou ji lze realizovat i samostatně.
 • Příručka Školní les do kapsy ZDARMA ke stažení zde: https://www.lesveskole.cz/skolni-les-do-kapsy/

Autorka: Jitka Krbcová, Vzdělávací centrum TEREZA, program Les ve škole

Přílohy:

pdf
Priloha-1-Kompletni-lekce-Kdy-se-rekne-les.pdf
pdf
Priloha-2-Obrazek-dopadu-Skolniho-lesa.pdf
pdf
Priloha-3-Text-pro-mladsi.pdf
pdf
Priloha-4-Text-pro-starsi.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Kolik uhlíku zadrží strom?

Zajímá vás, kolik uhlíku zadrží stromy ve vašem okolí? Zdroje uvádí, že průměrný strom za svůj život (100 let) absorbuje […]

Více informací

Foto: Chaloupky

Strom a jeho mikroklima

Vzrostlé stromy pomáhají zmírňovat klimatickou změnu. Jak to dokáží? Vydejte se přímo pod zelenou korunu a na vlastní kůži zažijete, jak […]

Více informací

Foto: wirestock on Freepik

Modelujeme krajinu lesa

Co se stane s lesy, když se změní klima? Společně vytvoříme model, jak vypadají dnes. Navštívíme hory i nížiny a povíme si, jak […]

Více informací

Foto: Chaloupky
Web tvoří: