Aktivní občanství

Jak vypadá aktivní občanství a proč je potřeba při řešení klimatické krize? Lekce žákům ukáží, že oni sami mohou věci změnit a že se i jejich škola může stát hybatelem dění v obci.

Klimamapa

Jak je na tom vaše obec z hlediska klimatické změny? Máte v obci nějaká fungující adaptační či mitigační opatření? Prozkoumejte rizika a ohrožená […]

Více informací

Ekologická krize včera a dnes

Proč lidé demonstrovali za klima v roce 1989 a jakou měli motivaci pro ekologické protesty v roce 2019? Žákům napoví přímá svědectví účastníků […]

Více informací

Školní les do kapsy

O klimatu můžete učit i vlastním aktivním přístupem. Vysaďte malý lesík v blízkosti školy a ukažte tak názorně žákům, jak funguje jeho ekosystém. […]

Více informací
Děkujeme za spolupráci