Ekologická krize včera a dnes

Proč lidé demonstrovali za klima v roce 1989 a jakou měli motivaci pro ekologické protesty v roce 2019? Žákům napoví přímá svědectví účastníků a také fotografie z demonstrací. Vyzkouší si také, jak vytvořit úderný transparent s vlastním heslem.

Vzdělávací cíle:

  • Žáci uvedou jeden motiv demonstrací v roce 1989 a jeden motiv demonstrací v současnosti.
  • Žáci s pomocí fotografií a svědectví identifikují trvalý problém ekologické krize.
  • Žáci rozliší proměnu povahy ekologické krize (před rokem 1989 se jednalo o jednotlivé problémy životního prostředí, po roce 1989 se ekologická krize postupně stává komplexnější a zasahující celou planetu).

Pomůcky:

  • dataprojektor, počítač, přístup k internetu
  • pracovní listy pro každého žáka (příloha 1a nebo příloha 1b, která obsahuje zkrácenou editovatelnou podobu)
  • prezentace (příloha 2a nebo příloha 2b, která doplňuje zkrácený pracovní list 1b)

Postup:

1) Úvodní evokace (5 min)

Představte badatelskou otázku ,,Proč demonstrovali tehdy a proč demonstrují dnes?”. Pro evokaci použijte fotografie z prezentace (viz příloha 2a nebo 2b). Zmiňte, že žákům může při odpovědích pomoci časová osa a představte jim pracovní list (příloha 1a nebo 1b), se kterým budou pracovat.

2) Práce se svědectvím pamětníků (10 min)

Nechte v pracovním listu žáky přečíst si svědectví pamětníků. Žáci mají za úkol přiřadit čísla v tabulce níže k jednotlivým výpovědím. V této fázi doporučujeme nezaměřovat se na plné porozumění všem pojmům ve „vysvětlivkách“. Důležité je analyticky rozlišit, ke kterému svědectví popisky v tabulce patří.

3) Analýza fotografií (5-10 min)

Vyzvěte žáky k tomu, aby si prohlédli fotografie (v pracovním listu nebo v prezentaci) a zapsali do tabulky, na co poukazují jednotlivá hesla na transparentech. Žáci ve dvojicích doplňují do pracovního listu.

4) Přiřazování pojmů (10 min)

Vysvětlete žákům, jak v tabulce podtrhávat z dvojic pojmů mnohostranný vs. jednotlivý problém. Doporučujeme vysvětlit slovo „mnohostranný“ jako celkový, komplexní, zasahující celou planetu. Pozor – je důležité zdůraznit, že některé údaje mohou patřit pod obě kolonky.

5) Výroba transparentu

Zadejte žákům úkol, ať si vyberou buď rok 1989, anebo 2019 a vytvoří transparent, který by si na takovou demonstraci přinesli. Zde je důležité zdůraznit kritéria:

  • žáci nesmějí kopírovat z fotografií
  • transparent se musí týkat člověka a přírody
  • transparent musí být relevantní – takový, který by se opravdu mohl na demonstracích objevit

V závěru hodiny můžete napst hesla na tabuli a diskutovat o tom, která jsou pro demonstraci nejvhodnější a proč.

Lekce je se souhlasem autora převzata a upravena z webu Dějepis+ https://dejepisplus.npi.cz/metodiky/ekologicka-krize-vcera-a-dnes/

Autor: Jiří Karen, Učitelé za klima, z. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Ekologicka-krize-vcera-a-dnes.pdf
pdf
Priloha-1a-pracovni-list.pdf
pdf
Priloha-1b-pracovni-list-zkracena-verze-pro-upravy.pdf
pdf
Priloha-2a-prezentace.pdf
pdf
Priloha-2b-prezentace-ke-zkracene-verzi-PL.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci