Ekologická krize včera a dnes

Proč lidé demonstrovali za klima v roce 1989 a jakou měli motivaci pro ekologické protesty v roce 2019? Žákům napoví přímá svědectví účastníků a také fotografie z demonstrací. Vyzkouší si také, jak vytvořit úderný transparent s vlastním heslem.

Vzdělávací cíle:

  • Žáci uvedou jeden motiv demonstrací v roce 1989 a jeden motiv demonstrací v současnosti.
  • Žáci s pomocí fotografií a svědectví identifikují trvalý problém ekologické krize.
  • Žáci rozliší proměnu povahy ekologické krize (před rokem 1989 se jednalo o jednotlivé problémy životního prostředí, po roce 1989 se ekologická krize postupně stává komplexnější a zasahující celou planetu).

Pomůcky:

  • dataprojektor, počítač, přístup k internetu
  • pracovní listy pro každého žáka (příloha 1a nebo příloha 1b, která obsahuje zkrácenou editovatelnou podobu)
  • prezentace (příloha 2a nebo příloha 2b, která doplňuje zkrácený pracovní list 1b)

Postup:

1) Úvodní evokace (5 min)

Představte badatelskou otázku ,,Proč demonstrovali tehdy a proč demonstrují dnes?”. Pro evokaci použijte fotografie z prezentace (viz příloha 2a nebo 2b). Zmiňte, že žákům může při odpovědích pomoci časová osa a představte jim pracovní list (příloha 1a nebo 1b), se kterým budou pracovat.

2) Práce se svědectvím pamětníků (10 min)

Nechte v pracovním listu žáky přečíst si svědectví pamětníků. Žáci mají za úkol přiřadit čísla v tabulce níže k jednotlivým výpovědím. V této fázi doporučujeme nezaměřovat se na plné porozumění všem pojmům ve „vysvětlivkách“. Důležité je analyticky rozlišit, ke kterému svědectví popisky v tabulce patří.

3) Analýza fotografií (5-10 min)

Vyzvěte žáky k tomu, aby si prohlédli fotografie (v pracovním listu nebo v prezentaci) a zapsali do tabulky, na co poukazují jednotlivá hesla na transparentech. Žáci ve dvojicích doplňují do pracovního listu.

4) Přiřazování pojmů (10 min)

Vysvětlete žákům, jak v tabulce podtrhávat z dvojic pojmů mnohostranný vs. jednotlivý problém. Doporučujeme vysvětlit slovo „mnohostranný“ jako celkový, komplexní, zasahující celou planetu. Pozor – je důležité zdůraznit, že některé údaje mohou patřit pod obě kolonky.

5) Výroba transparentu

Zadejte žákům úkol, ať si vyberou buď rok 1989, anebo 2019 a vytvoří transparent, který by si na takovou demonstraci přinesli. Zde je důležité zdůraznit kritéria:

  • žáci nesmějí kopírovat z fotografií
  • transparent se musí týkat člověka a přírody
  • transparent musí být relevantní – takový, který by se opravdu mohl na demonstracích objevit

V závěru hodiny můžete napst hesla na tabuli a diskutovat o tom, která jsou pro demonstraci nejvhodnější a proč.

Lekce je se souhlasem autora převzata a upravena z webu Dějepis+ https://dejepisplus.npi.cz/metodiky/ekologicka-krize-vcera-a-dnes/

Autor: Jiří Karen, Učitelé za klima, z. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Ekologicka_krize_vcera_a_dnes.pdf
pdf
Priloha_1a_pracovni_list.pdf
docx
Priloha_1b_pracovni_list_zkracena_verze_pro_upravy.docx
pdf
Priloha_2a_prezentace.pdf
pdf
Priloha_2b_prezentace_ke_zkracene_verzi_PL.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Proměny klimatu ve středověku a novověku

Lekce je zaměřena na socioekonomické a politické proměny společnosti, k nimž došlo v důsledku změn klimatu v období evropského vrcholného středověku (tzv. klimatické optimum) […]

Více informací

Jak získáváme stará data nejen o klimatu

Data, o která se opíráme při popisování a zkoumání klimatu, sahají i stovky tisíc let do minulosti. V té době ale lidstvo ještě nevytvořilo […]

Více informací

Proměny české krajiny

Letecké snímky prozradí, jak moc se liší zemědělská krajina u nás a v sousedních zemích. Jde nějak kompenzovat následky kolektivizace a extenzivního hospodaření? Odpověď […]

Více informací

Zdroj: Mapy.cz
Web tvoří: