Jak roste strom

Žáci se během této krátké aktivity hravou a tvůrčí formou dozvídají, jak roste strom. Seznamují se s fotosyntézou a s tím, jaké všechny podmínky musí být splněny, aby mohla probíhat. Pracují v malých týmech a výsledek hry – vytvořený strom – mohou poté vystavit ve třídě.

Vzdělávací cíle:

  • Žák popíše, co vše strom potřebuje ke svému růstu.
  • Žák vysvětlí, jak strom přijímá a ukládá uhlík.

Pomůcky:

  • modré kapky (20 kusů) a bílé kuličky (20 kusů) vyrobené z papíru pro každou skupinu (max. 6 žáků): velký list vystřižený ze zeleného papíru, pastelky, lepidlo, obrázek slunce, velký papír (např. balící), Příloha 1 – Jak roste strom.

Postup:

1. Úvodní motivace a příprava (10 min)

V úvodu žákům krátce vyprávějte o fotosyntéze: “Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své tělo – listy, dřevo, kořeny… Stromy vážou velké množství oxidu uhličitého a vody. (Příloha 1 – Obr. 1). Díky fotosyntéze přeměňuje strom vodu a oxid uhličitý na cukr – glukózu. Tato přeměna vyžaduje velké množství energie, kterou stromy získávají ze slunečního záření pomocí speciálního barviva (chlorofylu), které se vyskytuje v listech. Chlorofyl absorbuje sluneční záření a přeměňuje ho na energii potřebnou pro fotosyntézu.”

oxid uhličitý + voda + sluneční energie → glukóza + kyslík

Rozdělte žáky do skupin a každé skupině dejte jeden zelený papírový list. Vyzvěte je, aby si zahráli na růst stromu. Žáci si ve skupině zvolí jednoho, který bude představovat kmen. Ostatní členové skupiny se rozdělí na listy a kořeny. V prostoru rozmístěte modré kapky vody a bílé kuličky uhlíku.

2. Růst stromu (20 min)

Po pokynu běhají žáci-listy pro kuličky uhlíku a žáci-kořeny pro kapky vody, nosí je ke kmeni a pokládají je na zelený list (Příloha 1 – Obr. 2). Kmen kreslí strom na balicí papír. Nejprve v úvodu nakreslí tenký kmen a tolik listů a kořenů, kolik je jich v jeho skupině. Za každý přinesený pár uhlík + voda nakreslí na strom zeleně nový list. Za každé tři nové listy, které na stromu přibydou, přikreslí žák, který představuje kmen další vrstvu dřeva tak, že rozšíří tenký kmen o další vnější obrys, může namalovat i další větev nebo kořen. Strom na obrázku roste a košatí. (Příloha 1 – Obr. 3). Celou dobu rostoucím stromům svítí slunce (symbolizováno obrázkem).

3. Vyhodnocení (15 min)

Vyzvěte skupiny, ať dokončí obrázek na balicím papíru tak, aby stromu nechybělo nic k růstu.

Po skončení hry nechte žáky, ať vlastními slovy popíšou, co se při růstu stromu dělo a zopakujte si, co vše strom ke zdravému růstu potřebuje. Můžete se též ptát, co se děje, když slunce nesvítí (v noci) a také si popovídat o tom, že během roku strom roste různě rychle v závislosti na ročním období.

Nakonec můžete stromy všech skupin vystavit ve třídě.

TIP 1: Aktivitu lze provést i venku přímo pod stromem

TIP 2: K pozorování proměn růstu (ozeleňování) stromu v průběhu ročních období můžete použít aplikaci GrowApp ( https://growapp.today ), kterou můžete strom opakovaně fotit ze stejného místa, abyste si pak mohli s dětmi prohlédnout animaci všech fotek = krátké video, jak se váš strom v průběhu roku měnil.

Zdroje:

Materiály připravené pro Evropskou fenologickou kampaň pro školy zapojené v Programu GLOBE. Vzdělávací centrum TEREZA, 2021. Více informaci o kampani (v AJ):
https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview

Autoři lekce: TEREZA, vzdělávací centrum

Přílohy:

pdf
Metodika_Jak-roste-strom.pdf

Vyzkoušejte také

Strom a jeho mikroklima

Vzrostlé stromy pomáhají zmírňovat klimatickou změnu. Jak to dokáží? Vydejte se přímo pod zelenou korunu a na vlastní kůži zažijete, jak […]

Více informací

Když se řekne les

Co se vám vybaví, když se řekne les? Kdo v něm žije a co do něj nepatří? Poznejte, jak příroda spolupracuje, aby […]

Více informací

Hra na skleníkový efekt

V této pohybové hře žáci sami znázorní, jak funguje skleníkový efekt. Jedni se stanou slunečními paprsky, druzí pak oxidem uhličitým. […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci