Paměť krajiny

Naučme se číst z naší krajiny minulost! Krajina kolem nás nese otisky našich předků už od pravěku. Pod rukama různých lidí se krajina měnila a stále mění. Lekce se zaměřuje na to, co všechno mohou žáci vyčíst z krajiny v okolí svého bydliště, a jaké informace o minulosti krajiny mohou najít v mapách.

Vzdělávací cíle:

  • Žák porovná proměnu krajiny na základě mapových podkladů.
  • Žák získává povědomí o změnách krajiny v čase.
  • Žák se učí číst v mapách a pracovat s aplikací Mapy.cz.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha -interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Součástí pracovního listu jsou 4 úkoly: 1. krajina v minulosti a dnes, kde se pracuje s aplikací mapy.cz, 2. příběhy sucha v krajině, kde se pracuje s aplikací Příběhy sucha, 3. lidé v krajině dříve a dnes, kde žáci ve dvojicích porovnávají dnešek s minulostí, 4. paměť krajiny kolem nás, kde žáci v terénu hledají v krajině místa s pamětí.

ÚKOL 1. KRAJINA V MINULOSTI A DNES

Žáci s využitím aplikace mapy.cz porovnávání změny v krajině během desetiletého období (mezi lety 2003 – 2012), poté taky zkoumají stejnou krajinu ale s pomocí mapy z 19. století.

ÚKOL 2. PŘÍBĚHY SUCHA V KRAJINĚ

S využitím aplikace Příběhy sucha žáci porovnávají využívání zemědělských ploch v různých časových obdobích – co se zde pěstovalo, jak velká byla pole a také, jak sucho může využívání zemědělských ploch v budoucnosti ovlivnit.

ÚKOL 3. LIDÉ V KRAJINĚ DŘÍVE A DNES

Žáci diskutují čtyři předložené otázky, které se věnují využití a vzhledu krajiny v minulosti i budoucnosti. Žáci se mohou dotknout témat, jako jsou technologie, skladba plodin, pěstování potravin aj.

ÚKOL 4. PAMĚŤ KRAJINY KOLEM NÁS

Tento úkol vede žáky k tomu, aby ve své okolní krajině našli místa, kde je vidět minulost. Pomoci jim může i aplikace ikatastr.cz. Na úkol je možné navázat malým žákovským projektem, který může např. místa znázorňující minulost představit dalším spolužákům, komunitě apod.

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Ing. Jaroslav Slepička
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_PAMET-KRAJINY.pdf

Vyzkoušejte také

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Když se řekne les

Co se vám vybaví, když se řekne les? Kdo v něm žije a co do něj nepatří? Poznejte, jak příroda spolupracuje, aby […]

Více informací

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Web tvoří: