Paměť krajiny

Naučme se číst z naší krajiny minulost! Krajina kolem nás nese otisky našich předků už od pravěku. Pod rukama různých lidí se krajina měnila a stále mění. Lekce se zaměřuje na to, co všechno mohou žáci vyčíst z krajiny v okolí svého bydliště, a jaké informace o minulosti krajiny mohou najít v mapách.

Vzdělávací cíle:

  • Žák porovná proměnu krajiny na základě mapových podkladů.
  • Žák získává povědomí o změnách krajiny v čase.
  • Žák se učí číst v mapách a pracovat s aplikací Mapy.cz.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha -interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení. Součástí pracovního listu jsou 4 úkoly: 1. krajina v minulosti a dnes, kde se pracuje s aplikací mapy.cz, 2. příběhy sucha v krajině, kde se pracuje s aplikací Příběhy sucha, 3. lidé v krajině dříve a dnes, kde žáci ve dvojicích porovnávají dnešek s minulostí, 4. paměť krajiny kolem nás, kde žáci v terénu hledají v krajině místa s pamětí.

ÚKOL 1. KRAJINA V MINULOSTI A DNES

Žáci s využitím aplikace mapy.cz porovnávání změny v krajině během desetiletého období (mezi lety 2003 – 2012), poté taky zkoumají stejnou krajinu ale s pomocí mapy z 19. století.

ÚKOL 2. PŘÍBĚHY SUCHA V KRAJINĚ

S využitím aplikace Příběhy sucha žáci porovnávají využívání zemědělských ploch v různých časových obdobích – co se zde pěstovalo, jak velká byla pole a také, jak sucho může využívání zemědělských ploch v budoucnosti ovlivnit.

ÚKOL 3. LIDÉ V KRAJINĚ DŘÍVE A DNES

Žáci diskutují čtyři předložené otázky, které se věnují využití a vzhledu krajiny v minulosti i budoucnosti. Žáci se mohou dotknout témat, jako jsou technologie, skladba plodin, pěstování potravin aj.

ÚKOL 4. PAMĚŤ KRAJINY KOLEM NÁS

Tento úkol vede žáky k tomu, aby ve své okolní krajině našli místa, kde je vidět minulost. Pomoci jim může i aplikace ikatastr.cz. Na úkol je možné navázat malým žákovským projektem, který může např. místa znázorňující minulost představit dalším spolužákům, komunitě apod.

Autoři lekce: Kateřina Lučan a Markéta Zandlová,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Ing. Jaroslav Slepička
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_PAMET-KRAJINY.pdf

Vyzkoušejte také

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Když se řekne les

Co se vám vybaví, když se řekne les? Kdo v něm žije a co do něj nepatří? Poznejte, jak příroda spolupracuje, aby […]

Více informací

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: