Anna aneb jaký bude rok 2082?

Jaký bude rok 2082? Na to se ptá kniha Anna od spisovatele Josteina Gaardera, někdy nazývaná také jako bajka o klimatu a životním prostředí Země. Žáci si přečtou úryvek z knihy, pracují s trojným deníkem a na závěr své myšlenky napíšou do dopisu vybranému adresátovi.

Vzdělávací cíle:

 • Žák vybírá z beletristického textu informace související s klimatickou změnou, své postřehy zapisuje do trojného deníku.
 • Žák zhodnotí informace, které v průběhu hodiny nabyl.
 • Žák formuluje své pocity a myšlenky v reflektivně psaném dopise pro adresáta, kterého si vybere.

Pomůcky:

 • vytištěný úryvek textu (příloha 1) pro každého
 • trojný deník (příloha 2) pro každého
 • psací potřeby, papíry na psaní dopisů

Postup:

1. Evokace (8 min)

Položte žákům otázku:

 • Jak si myslíte, že by mohl svět vypadat za několik desítek let? Třeba v roce 2082?

Odpověď si nejdříve napíše každý žák sám za sebe na papírek (1 minuta) a poté je nechte krátce diskutovat ve dvojici (2 minuty). Nakonec sdílejte představy žáků v celé třídě (5 minut).

Dále se žáků zeptejte, zda někdo někdy četl něco od Josteina Gaardera, norského spisovatele. Možná někdo bude znát knihu Sofiin svět, která ho proslavila. 

Řekněte žákům, že dnes budete pracovat s jeho knihou Anna (Jaký bude rok 2082?). Pokud knihu někdo ve třídě četl, nechte jej spolužákům stručně představit její děj, případně jej představte vy.

Děj knihy Anna (Jaký bude rok 2082?) dle databazeknih.cz: Anně je 16 let, baví ji přírodovědný kroužek a moc by chtěla vědět, jak bude vypadat svět v budoucnosti. To se jí vyplní prostřednictvím snu. Dívka jménem Nova si 11. prosince 2082, tedy o sedmdesát let později, než je Annina přítomná chvíle, otevře počítač a najde tam dopis od prababičky z 11. prosince 2012. Svět budoucnosti vypadá docela jinak. V rodinném sadu stojí rodiče na žebříku a opylovávají štětečkem stromy, protože hmyz je vzácnost. Nova si přeje zažít svět, jak vypadal za prababiččina mládí. Kdyby se tak Nova mohla vrátit, mohla by něčemu zabránit, dělat něco jinak, vynasnažit se, aby zvířata nevyhynula. 

2. Úryvek z knihy Anna a trojný deník (15 min)

Rozdejte žákům úryvek z knihy (příloha 1) a trojný deník (příloha 2). Úryvek, který budou číst, obsahuje dopis Anny své vnučce Nově do roku 2082.

Na čtení dejte žákům přibližně 15 minut, během čtení budou mít za úkol psát si své postřehy do trojného deníku. Do prvního sloupce přepisují žáci konkrétní citace z textu, které je zaujaly. Do druhého pak píší vlastní komentář a myšlenky k dané citaci. Do třetího sloupce vytáhnou konkrétní informace související se změnou klimatu (např. s jejími následky, příčinami či řešeními).

TIP: Trojný deník si můžou žáci jednoduše vytvořit také na papíře či v sešitu. Stačí, když na třetiny přeloží vybranou stránku a každý sloupec nadepíšou dle vzoru: 1. citace z úryvku, 2. vlastní komentář, 3. informace související se změnou klimatu.

3. Diskuse ve skupinách (10 min)

Rozdělte žáky do skupin (po 4–5) a nechte je sdílet své postřehy a komentáře k úryvku knihy. Měli by při tom vycházet ze svých poznámek z trojného deníku.

Poté pokračujte v diskusi v celé třídě, můžete využít následující otázky:

 • Jaké jste měli pocity bezprostředně po dočtení textu? Změnily se pak nějak v průběhu diskuse?
 • Co jste se z úryvku knihy dozvěděli?
 • Jaké části úryvku mezi vámi nejvíce rezonovaly, vybralo si je více z vás?
 • Jaké komentáře a postřehy spolužáků vás zaujaly, ať už s nimi souhlasíte či nikoliv?
 • Nad čím byste rádi diskutovali více?
 • Co si myslíte o zelených automatech?
 • Napadá vás nějaké řešení, jak by se mohla zvrátit klimatická krize a zánik biodiverzity?
 • Co byste poradili Anně a Nově z knihy?

4. Dopis (10 min)

Na závěr lekce žáci napíšou dopis. Řekněte jim, aby si vybrali jednu informaci, která jim ulpěla v mysli a ke které by se chtěli ještě vyjádřit, a rozepsali se formou dopisu. 

Dopis mohou dle jeho obsahu adresovat například:

 • svému staršímu já
 • budoucí generaci
 • nynější společnosti 
 • místnímu správnímu orgánu – jak začneme řešit změnu klimatu

Dopis mohou žáci psát na druhou stranu trojného deníku, anebo k sobě do sešitu, záleží, jakou formou pak chcete dopisy sdílet. Můžete nechat dobrovolníky své dopisy přečíst, anebo z nich vytvořte tichou galerii na nástěnce, kde si dopisy přečte každý sám. V takovém případě je možné dopisy psát anonymně, aby to bylo pro všechny žáky komfortní.

Infobox ke kniza Anna a zdroje naleznete v lekci ke stažení níže.

Autorka: Daniela Dušková, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Anna_jaky_bude_rok_2082.pdf
pdf
Priloha_1_Uryvek_z_knihy.pdf
pdf
Priloha_2_Trojny_denik.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Porozumění scénářům vývoje klimatu

Klimatické scénáře předpovídají, o kolik stupňů by se svět mohl vlivem skleníkových plynů oteplit v porovnání s předindustriální dobou a jaké by to mohlo […]

Více informací

Změna klimatu a emoce v nás

Poznejte pomocí edukativního videa, co je environmentální žal a jak s ním lze pracovat, a prozkoumejte vlastní strategie, které vám mohou pomoci zpracovávat […]

Více informací

Beecarbonize – máš na to zachránit planetu?

Zahrajte si strategickou karetní počítačovou hru, která žákům zprostředkovává téma klimatické změny.Hráči se v ní seznamují s jednotlivými odvětvími průmyslu, s vynálezy, zákony […]

Více informací

Zdroj: Charles games
Web tvoří: