Beecarbonize – máš na to zachránit planetu?

Zahrajte si strategickou karetní počítačovou hru, která žákům zprostředkovává téma klimatické změny.
Hráči se v ní seznamují s jednotlivými odvětvími průmyslu, s vynálezy, zákony i globálními událostmi, které mohou mít zásadní vliv na další vývoj Země. Díky propracované, ale zároveň dětem přístupné simulaci skutečného světa se může každý hráč dozvědět informace o nejpokročilejších technologiích průmyslu, objevit vynálezy, které směřují k ochraně přírody, i rozhodovat o dalším vývoji společnosti. Hra přináší celou řadu možností, jakou cestou se vydat, a díky tomu si hráč postupně osvojuje strategii hry.

Vzdělávací cíle:

 • Žák si osvojí základní pojmy související s klimatickou změnou.
 • Žák pojmenuje příčiny a dopady klimatické změny.
 • Žák navrhuje konkrétní kroky k řešení klimatické změny.

Pomůcky:

 • počítač s dataprojektorem, připojení k internetu
 • mobilní telefony/tablety (ideálně každý žák)
 • vytištěné pracovní listy (příloha 1)
 • psací potřeby
 • hra Beecarbonize zdarma dostupná zde: https://charlesgames.net/beecarbonize-cz/

Postup:

1. Evokace (10 min)

Hodinu začněte tím, že žákům rozdáte do dvojic pracovní list (příloha 1). Na vyplnění tabulky jim dejte cca 5-7 minut, informace si mohou vyhledat i přes mobil/tablet na internetu. Tabulku pak společně vyhodnoťte (lze ústně i písemně – např. přes PC a projektor/tabuli/flipchart).

2. Příprava a hraní hry (25 min)

V další části se žáků zeptejte, jestli hrají počítačové hry, jaké hry je baví nejvíc a jestli si myslí, že počítačové hry mohou také vzdělávat. Pokud by se v odpovědích žáků neobjevovaly i strategické hry, je dobré se zeptat ještě na tento typ her. Následně krátce pohovořte o hře Beecarbonize (lze využít např. anotace z této lekce nebo úvodní trailer, zajímavé shrnutí informací najdete také v článku na iRozhlas.cz).

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Pak již nechte žáky, aby si zahráli hru. Pokud hru nikdy předtím nehráli, krátce je s ní seznamte (např. přes připravenou hru na PC s dataprojektorem) a vysvětlete některé základní informace (hrací plocha – průmysl, ekosystémy, lidé a věda, emise a krizové události atd.). Zejména na začátku je důležité, aby učitel žáky postupně obešel a ujistil se, že hra šla spustit a funguje bez nějakých komplikací.

Hru je možné do telefonů, tabletů i počítačů stáhnout zde v české verzizde v anglické verzi.

3. Reflexe (10 min)

Poslední částí je reflexe po hře: žáci do poslední volné kolonky v pracovních listech, napíší tři slova, kterými by vystihli hru Beecarbonize. Až to budou mít, mohou do předchozích kolonek doplnit informace, které se nově dozvěděli díky hře.

Následuje společná diskuze mezi žáky a učitelem, můžete se ptát na tyto otázky:

 • Jaká slova jste si napsali?
 • Doplnili jste si něco i do dalších kolonek?
 • Jakou strategii hry jste zvolili? Byla podle vás tato strategie úspěšná?
 • Jakou strategii byste chtěli zvolit příště?

TIP: Tato lekce vytvořena pro jednu vyučovací hodinu, ale bylo by nejlepší využít 2 x 45 minut s tím, že postup lekce by se neměnil, ale žáci by získali mnohem více času na samotné hraní hry, což by se mělo promítnout i do závěrečné reflexe.

Autor lekce: Lukáš Jiříček, autoři hry: Charles Games, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Beecarbonize.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list-3.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Energetika v ČR dnes a zítra

Jak vypadá energetika České republiky z pohledu produkce oxidu uhličitého? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými státy? A jaké máme […]

Více informací

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

Zdroj: Freepik.com

Nejen klimatické souvislosti v grafech

Jak poznat, zda spolu různé jevy souvisí? Prozkoumejte to na konkrétních datech týkajících se (nejen) koncentrace CO₂ a oteplování planety. Získejte […]

Více informací

Web tvoří: