Beecarbonize – máš na to zachránit planetu?

Beecarbonize je klimatická strategická karetní hra, která žákům zprostředkovává téma klimatické změny. V této počítačové hře se hráči seznamují s jednotlivými odvětvími průmyslu, s vynálezy, zákony i globálními událostmi, které mohou mít zásadní vliv na další vývoj Země. Díky propracované, ale zároveň dětem přístupné simulaci skutečného světa, se může každý hráč dozvědět informace o nejpokročilejších technologiích průmyslu, objevit vynálezy, které směřují k ochraně přírody i rozhodovat o dalším vývoji společnosti. Velké plus hry je, že přináší celou řadu možností, jakou cestou se vydat. Není to tedy o tom, že pouze jedna cesta je správná a dovede hráče k cíli, cest je několik a hráč si postupně osvojuje strategii hry.

Vzdělávací cíle:

  • žáci si osvojí základní pojmy související s klimatickou změnou
  • žáci pojmenují příčiny a dopady klimatické změny
  • žáci přemýšlejí nad řešeními klimatické změny a navrhují konkrétní kroky k jejímu řešení

Pomůcky:

Postup:

1. Evokace k tématu (10 min)

Hodinu začněte tím, že žákům rozdáte do dvojic pracovní list. Na vyplnění tabulky jim dejte cca 5-7 minut, informace si mohou vyhledat i přes mobil/tablet na internetu. Tabulku pak společně vyhodnoťte (lze ústně i písemně – např. přes PC a projektor/tabuli/flipchart.

2. Příprava a hraní hry (25 min)

V další části se žáků zeptejte, jestli hrají počítačové hry, jaké hry je baví nejvíc, a jestli si myslí, že počítačové hry mohou také vzdělávat. Pokud by se v odpovědích žáků neobjevovaly i strategické hry, je dobré se zeptat ještě na tento typ her. Následně krátce pohovořte o hře Beecarbonize (lze využít např. anotace z této lekce nebo úvodní trailer, zajímavé shrnutí informací najdete také v článku na iRozhlas.cz).

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Pak již nechte žáky, aby si zahráli hru. Pokud hru nikdy předtím nehráli, krátce je s ní seznamte (např. přes připravenou hru na PC s dataprojektorem) a vysvětlete některé základní informace (hrací plocha – průmysl, ekosystémy, lidé a věda, emise a krizové události atd.). Zejména na začátku je důležité, aby učitel žáky postupně obešel a ujistil se, že hra šla spustit a funguje bez nějakých komplikací.

3. Reflexe (10 min)

Poslední částí je reflexe po hře: žáci do poslední volné kolonky v pracovních listech, napíší tři slova, kterými by vystihli hru Beecarbonize. Až to budou mít, mohou do předchozích kolonek doplnit informace, které se nově dozvěděli díky hře. Následuje společná diskuze mezi žáky a učitelem (Jaká slova jste si napsali? Doplnili jste si i něco dalších kolonek? Bavila vás hra Beecarbonize? Chtěli byste si ji ještě zahrát?).

Tip:

Tato lekce vytvořena pro jednu vyučovací hodinu, ale bylo by nejlepší využít 2 x 45 minut s tím, že postup lekce by se neměnil, ale žáci by získali mnohem více času na samotné hraní hry, což by se mělo promítnout i do závěrečné reflexe.

Autor lekce: Lukáš Jiříček, autoři hry: Charles Games, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

pdf
Beecarbonize_mas-na-to-zachranit-planetu.pdf
pdf
priloha_pracovni-list.pdf
docx
priloha_pracovni-list.docx

Vyzkoušejte také

Energetika v ČR dnes a zítra

Jak vypadá energetika České republiky z pohledu produkce oxidu uhličitého? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými státy? A jaké máme […]

Více informací

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

People walking along street in masks isolated flat vector illustration. Cartoon characters protecting from air emissions and smog from industrial plant. Coronavirus and pollution concept

Nejen klimatické souvislosti v grafech

Jak poznat, zda spolu různé jevy souvisí? Prozkoumejte to na konkrétních datech týkajících se (nejen) koncentrace CO₂ a oteplování planety. Získejte […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: