Energetika v ČR dnes a zítra

Jak vypadá energetika České republiky z pohledu produkce oxidu uhličitého? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými státy? A jaké máme možnosti k tomu, abychom snížili emise CO2 při výrobě elektřiny? Právě na tyto otázky dává lekce odpovědi pomocí grafů a prací s nimi.

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje, která odvětví v ČR produkují nejvíce CO2.
 • Žák vyjmenuje typy elektráren, které v ČR používáme, a uvede jejich podíl  na produkci energie ČR i emisí skleníkových plynů.
 • Žák popíše z grafů, jak kolísá spotřeba elektřiny v průběhu dne, týdne, roku u jednotlivých typů elektráren, a toto kolísání propojí se znalostmi o výrobě elektřiny daným typem elektrárny.
 • Žák se seznámí s tím, jaké možnosti můžeme využít v nahrazování uhelných elektráren podle různých scénářů transformace energetiky v ČR.

Pomůcky:

 • dataprojektor, počítač, internet
 • prezentace (příloha 1)
 • tabule, fixy/křída
 • jednostranně vytištěné, rozstříhané a zkompletované pracovní listy pro každého žáka (příloha 2)
 • vystřižené kartičky do dvojic (příloha 3)
 • tablety nebo počítače do dvojic
 • psací potřeby

Přehled aktivit v lekci:

1. Evokace (5 min) – Úvodní naladění k tématu.

2. Proč je důležité se bavit právě o energetice? (15 min) – Žáci se zamyslí, v jakých odvětvích produkuje ČR nejvíce CO2 a podívají se na reálná data. 

3. Jaký je energetický mix v ČR? (15 min) – Žáci si zopakují, jaké druhy elektráren máme, a zamyslí se nad tím, jaká je situace v ČR co se výroby a emisí CO2 týká.

4. Přesná data produkce a spotřeby energie v ČR (25 min) – Žáci si při čtení reálných grafů uvědomí, jak se mění v průběhu dne, měsíce a roku spotřeba a výroba energie a pochopí specifika jednotlivých elektráren.

5. Jak se zbavit emisí – inspirace v okolních státech (5 min) – Žáci získají přehled o tom, jakými zdroji vyrábí elektřinu jiné státy a jak je na tom ČR v rámci Evropy s emisemi z energetiky.

6. Jak se zbavit emisí – jaké možnosti má ČR? (10 min) – Žáci se zamyslí nad možnostmi využití vodní, solární, větrné a jaderné energie v ČR. 

7. Evropská snaha (10 min) – Žáci se seznámí s evropskou snahou náhrady uhelných elektráren čistějšími zdroji a uhlíkovou neutralitou do roku 2050.

8. Zpětná vazba (5 min) – Žáci vzájemně sdílí, co nového se dozvěděli a co je v lekci zaujalo.

Podrobný popis lekce včetně poznámek k průvodní prezentaci a zdroje naleznete v lekci v přílohách níže.

Autorka: Barbora Mikulecká, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Energetika_v_CR_dnes_a_zitra.pdf
pptx
Priloha-1_Prezentace-1.pptx
pdf
Priloha_2_Pracovni_list_pro_zaky.pdf
pdf
Priloha_3_Karticky_s_pojmy.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak snížit české emise?

Mají vaši žáci základní povědomí o klimatické změně, jejích příčinách a dopadech? Výborně! Pak mohou společně prozkoumat infografiky s doprovodnými texty a navrhnout, jak […]

Více informací

Foto: Jiří Vambera

Beecarbonize – máš na to zachránit planetu?

Zahrajte si strategickou karetní počítačovou hru, která žákům zprostředkovává téma klimatické změny.Hráči se v ní seznamují s jednotlivými odvětvími průmyslu, s vynálezy, zákony […]

Více informací

Zdroj: Charles games
Web tvoří: