Energetika v ČR dnes a zítra

Jak vypadá energetika České republiky z pohledu produkce oxidu uhličitého? Jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými státy? A jaké máme možnosti k tomu, abychom snížili emise CO2 při výrobě elektřiny? Právě na tyto otázky dává lekce odpovědi pomocí grafů a prací s nimi.

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje, která odvětví v ČR produkují nejvíce CO2.
 • Žák vyjmenuje typy elektráren, které v ČR používáme, a uvede jejich podíl  na produkci energie ČR i emisí skleníkových plynů.
 • Žák popíše z grafů, jak kolísá spotřeba elektřiny v průběhu dne, týdne, roku u jednotlivých typů elektráren, a toto kolísání propojí se znalostmi o výrobě elektřiny daným typem elektrárny.
 • Žák se seznámí s tím, jaké možnosti můžeme využít v nahrazování uhelných elektráren podle různých scénářů transformace energetiky v ČR.

Pomůcky:

 • dataprojektor, počítač, internet
 • prezentace (příloha 1)
 • tabule, fixy/křída
 • jednostranně vytištěné, rozstříhané a zkompletované pracovní listy pro každého žáka (příloha 2)
 • vystřižené kartičky do dvojic (příloha 3)
 • tablety nebo počítače do dvojic
 • psací potřeby

Přehled aktivit v lekci:

1. Evokace (5 min) – Úvodní naladění k tématu.

2. Proč je důležité se bavit právě o energetice? (15 min) – Žáci se zamyslí, v jakých odvětvích produkuje ČR nejvíce CO2 a podívají se na reálná data. 

3. Jaký je energetický mix v ČR? (15 min) – Žáci si zopakují, jaké druhy elektráren máme, a zamyslí se nad tím, jaká je situace v ČR co se výroby a emisí CO2 týká.

4. Přesná data produkce a spotřeby energie v ČR (25 min) – Žáci si při čtení reálných grafů uvědomí, jak se mění v průběhu dne, měsíce a roku spotřeba a výroba energie a pochopí specifika jednotlivých elektráren.

5. Jak se zbavit emisí – inspirace v okolních státech (5 min) – Žáci získají přehled o tom, jakými zdroji vyrábí elektřinu jiné státy a jak je na tom ČR v rámci Evropy s emisemi z energetiky.

6. Jak se zbavit emisí – jaké možnosti má ČR? (10 min) – Žáci se zamyslí nad možnostmi využití vodní, solární, větrné a jaderné energie v ČR. 

7. Evropská snaha (10 min) – Žáci se seznámí s evropskou snahou náhrady uhelných elektráren čistějšími zdroji a uhlíkovou neutralitou do roku 2050.

8. Zpětná vazba (5 min) – Žáci vzájemně sdílí, co nového se dozvěděli a co je v lekci zaujalo.

Podrobný popis lekce včetně poznámek k průvodní prezentaci a zdroje naleznete v lekci v přílohách níže.

Autorka: Barbora Mikulecká, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Energetika_v_CR_dnes_a_zitra.pdf
pptx
Priloha-1_Prezentace-1.pptx
pdf
Priloha_2_Pracovni_list_pro_zaky.pdf
pdf
Priloha_3_Karticky_s_pojmy.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak snížit české emise?

Mají vaši žáci základní povědomí o klimatické změně, jejích příčinách a dopadech? Výborně! Pak mohou společně prozkoumat infografiky s doprovodnými texty a navrhnout, jak […]

Více informací

Franta Novák

Beecarbonize – máš na to zachránit planetu?

Beecarbonize je klimatická strategická karetní hra, která žákům zprostředkovává téma klimatické změny. V této počítačové hře se hráči seznamují s jednotlivými odvětvími […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: