Energetika

Jak ovlivňují obnovitelné a neobnovitelné zdroje změnu klimatu? A kterou cestu si vybereme? Společně zjistíme, jak se mění energetika u nás i v Evropě a jak hledat energetické úspory, aby měly skutečný dopad.

Jak snížit české emise?

Mají vaši žáci základní povědomí o klimatické změně, jejích příčinách a dopadech? Výborně! Pak mohou společně prozkoumat infografiky s doprovodnými texty a navrhnout, jak […]

Více informací
Děkujeme za spolupráci