Nejen klimatické souvislosti v grafech

Jak poznat, zda spolu různé jevy souvisí? Prozkoumejte to na konkrétních datech týkajících se (nejen) koncentrace CO₂ a oteplování planety. Získejte základy korelace, zastavte se u obtíží, které číhají při její interpretaci, a z grafu vyčtěte užitečné závěry.

Vzdělávací cíle:

 • Žák se seznámí s pojmy korelace a kauzalita a uvědomí si nutnost jejich rozlišování.
 • Žák vytvoří jednoduchý korelační graf a rozhodne, které grafy představují korelaci a ve kterých na sobě jevy nezávisí.
 • Žák z konkrétního grafu korelace vyčte a interpretuje zajímavé údaje týkající se klimatické změny.
 • Žák formuluje nápady, jak prokázat nejen korelaci, ale i kauzalitu.

Pomůcky:

 • tabule
 • vytištěné grafy z přílohy 1 do dvojic
 • dataprojektor, počítač s programem Excel či Google tabulkami
 • k promítnutí přílohu 2 (prezentace) a přílohu 3 (grafy v excelu)
 • vytištěný pracovní list z přílohy 4 pro každého žáka
 • vytištěné listy z přílohy 5 (1x pro celou třídu)
 • psací potřeby

Přehled aktivit v lekci:

1. Evokace (10 min) – Žákům je představen pojem korelace, sami přichází s nápady korelací z vlastní zkušenosti.

2. Korelace „od oka” (10 min) – Žáci k sobě přiřazují dvojice grafů tak, aby spolu byly veličiny, které korelují. Jejich nápady a postup jsou využity k objasnění toho, jak je možné korelaci v datech poznat.

3. Vytváříme grafy (25 min) – Žáci vytvoří ze zadaných dat korelační graf a u několika grafů rozhodnou, zda představují korelaci.

4. Korelace oteplení a koncentrace CO2 (20 min) – Žáci z korelačního grafu vyčtou několik užitečných informací.

5. Korelace není kauzalita (15 min) – Žáci proberou příklady náhodných korelací. Dozví se příklady, kdy tendence lidí vidět všude příčinnou souvislost způsobila komplikace. A zformulují, co může pomoci potvrdit kauzalitu.

6. Kauzalita oteplení a CO2 (5 min) – Žáci se seznámí s argumenty, které ukazují, že oteplování je opravdu způsobeno emisemi CO2.

7. Reflexe (5 min)

Podrobný popis lekce včetně poznámek k průvodní prezentaci a zdroje naleznete v lekci v přílohách níže.

Autorka: Karolína Lišková, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Nejen_klimaticke_souvislosti_grafech.pdf
pdf
Priloha_1_Hledani_korelaci.pdf
pptx
Priloha_2_Prezentace.pptx
xlsx
Priloha_3_Grafy_otepleni_a_CO2.xlsx
pdf
Priloha_4_Pracovni_list.pdf
pdf
Priloha_5_Priklady_ne-kauzality.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Může za klimatickou změnu lidská činnost?

Jaký je vliv lidské činnosti na klimatickou změnu? A co stojí za globálním oteplováním? Najděte odpovědi ve videu s Alexandrem Ačem, vědcem […]

Více informací

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Dlouhodobé trendy v klimatu

Klimatická data získaná měřením hydrometeorologických stanic ukazují, že podnebí u nás se mění. Lekce ukazuje proměny konkrétních klimatických parametrů na příkladu […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: