Nejen klimatické souvislosti v grafech

Jak poznat, zda spolu různé jevy souvisí? Prozkoumejte to na konkrétních datech týkajících se (nejen) koncentrace CO₂ a oteplování planety. Získejte základy korelace, zastavte se u obtíží, které číhají při její interpretaci, a z grafu vyčtěte užitečné závěry.

Vzdělávací cíle:

 • Žák se seznámí s pojmy korelace a kauzalita a uvědomí si nutnost jejich rozlišování.
 • Žák vytvoří jednoduchý korelační graf a rozhodne, které grafy představují korelaci a ve kterých na sobě jevy nezávisí.
 • Žák z konkrétního grafu korelace vyčte a interpretuje zajímavé údaje týkající se klimatické změny.
 • Žák formuluje nápady, jak prokázat nejen korelaci, ale i kauzalitu.

Pomůcky:

 • tabule
 • vytištěné grafy z přílohy 1 do dvojic
 • dataprojektor, počítač s programem Excel či Google tabulkami
 • k promítnutí přílohu 2 (prezentace) a přílohu 3 (grafy v excelu)
 • vytištěný pracovní list z přílohy 4 pro každého žáka
 • vytištěné listy z přílohy 5 (1x pro celou třídu)
 • psací potřeby

Přehled aktivit v lekci:

1. Evokace (10 min) – Žákům je představen pojem korelace, sami přichází s nápady korelací z vlastní zkušenosti.

2. Korelace „od oka” (10 min) – Žáci k sobě přiřazují dvojice grafů tak, aby spolu byly veličiny, které korelují. Jejich nápady a postup jsou využity k objasnění toho, jak je možné korelaci v datech poznat.

3. Vytváříme grafy (25 min) – Žáci vytvoří ze zadaných dat korelační graf a u několika grafů rozhodnou, zda představují korelaci.

4. Korelace oteplení a koncentrace CO2 (20 min) – Žáci z korelačního grafu vyčtou několik užitečných informací.

5. Korelace není kauzalita (15 min) – Žáci proberou příklady náhodných korelací. Dozví se příklady, kdy tendence lidí vidět všude příčinnou souvislost způsobila komplikace. A zformulují, co může pomoci potvrdit kauzalitu.

6. Kauzalita oteplení a CO2 (5 min) – Žáci se seznámí s argumenty, které ukazují, že oteplování je opravdu způsobeno emisemi CO2.

7. Reflexe (5 min)

Podrobný popis lekce včetně poznámek k průvodní prezentaci a zdroje naleznete v lekci v přílohách níže.

Autorka: Karolína Lišková, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Nejen_klimaticke_souvislosti_grafech.pdf
pdf
Priloha_1_Hledani_korelaci.pdf
pptx
Priloha_2_Prezentace.pptx
xlsx
Priloha_3_Grafy_otepleni_a_CO2.xlsx
pdf
Priloha_4_Pracovni_list.pdf
pdf
Priloha_5_Priklady_ne-kauzality.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Může za klimatickou změnu lidská činnost?

Jaký je vliv lidské činnosti na klimatickou změnu? A co stojí za globálním oteplováním? Najděte odpovědi ve videu s Alexandrem Ačem, vědcem […]

Více informací

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Zdroj: European Parliament

Dlouhodobé trendy v klimatu

Klimatická data získaná měřením hydrometeorologických stanic ukazují, že podnebí u nás se mění. Lekce ukazuje proměny konkrétních klimatických parametrů na příkladu […]

Více informací

Web tvoří: