Dlouhodobé trendy v klimatu

Klimatická data získaná měřením hydrometeorologických stanic ukazují, že podnebí u nás se mění. Lekce ukazuje proměny konkrétních klimatických parametrů na příkladu jižní Moravy a seznamuje s modely budoucího vývoje klimatu v ČR. Zaměřuje se na problematiku přívalových srážek, kterou vysvětluje na příkladu obce Šardice nedaleko Kyjova.

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznámí s dlouhodobými trendy v klimatu.
  • Žák na konkrétním příkladu zhodnotí dopady přívalových srážek.

Pomůcky:

  • Pracovní list, tužky, papír na poznámky.

Postup:

Lekce je součástí sady pracovních listů k jednotlivým tématům Příběhů sucha – interaktivního webu. Ačkoli podklady vznikaly ve vazbě na konkrétní lokality, jsou aktivity připraveny tak, aby je bylo možné realizovat kdekoliv v České republice. Podkladové informace pro učitele k jednotlivým pracovním listům jsou obsaženy u uvedených obcí („hotspotů“) na webu www.pribehysucha.cz.

Na webu najdete informace o problematice sucha a nakládání s vodou v době klimatické krize, které vycházejí z dat získaných během čtyřletého interdisciplinárního výzkumu v sedmi lokalitách na jižní Moravě.

Zde uvádíme stručný přehled aktivit a kroků, které tuto lekci tvoří. Podrobný popis pracovního listu naleznete v příloze ke stažení.

Lekce může trvat 45 – 120 minut dle toho, kolik a jaké dílčí aktivity viz níže zvolíte.

ROZHOVOR s Dr. Ing. Antonínem Tůmou (30 min)

Žáci si přečtou rozhovor s ředitelem pro správu povodí Moravy a ve dvojicích v něm hledají odpovědi na stanovené otázky, které se týkají např. evapotranspirace, průměrné teploty, spotřeby pitné vody, rozložení dešťových srážek atd.

VÝVOJ KLIMATU JIŽNÍ MORAVY V LETECH 1951 – 2050 (30 min)

Žáci pracují ve třech různých skupinách, ty se věnují jednomu z těchto témat: průměrná roční teplota vzduchu, riziko pozdních mrazů, průměrná délka horké vlny. S pomocí map hledají odpovědi na stanovené otázky, které poté prezentují a diskutují.

KLIMATICKÉ TRENDY A DOPADY PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK NA PŘÍKLADU OBCE
ŠARDICE

3.1 Změny teplot, srážek a evapotranspirace v obci Šardice (20 min)

Žáci zkoumají přiložené grafy a popisují, co se děje s teplotou, množstvím srážek a evapotranspirací v Šardicích.

3.2. Přívalové srážky v Šardicích (25 min)

Žáci studují mapu kritických bodů a zkoumají odkud a proč je obec ohrožena. Dále také navrhují, jaká opatření by měla obec realizovat, aby se vyhnula povodním. Případně mohou vyzkoušet práci v povodňovém informačním systému.

Autoři lekce: Kateřina Lučan, Markéta Zandlová, Miroslav Trnka,
vytvořeno pro Příběhy sucha

Odborné konzultace:
Mgr. Monika Bláhová
Ing. Petra Dížková
RNDr. Yvonna Gaillyová
Mgr. Lucie Kudláčková
Ing. Arch. Magdalena Maceková, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka Ph.D.

Grafický design:
Matyáš Trnka

Pracovní listy vznikly jako výstup projektu TL02000048 / Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Přílohy:

pdf
Pracovni-list_Dlouhodobe-trendy-v-klimatu.pdf

Vyzkoušejte také

Náš vztah k půdě

Učme se pečovat o naši půdu! Stejně jako naše kůže pociťuje vánek, zimu, sucho, tak i půda citlivě reaguje na každý vnější […]

Více informací

Příběhy sucha

Je sucho víc než jen prostý nedostatek vody? Poznejte složitý proces, který se odehrává v každodenních příbězích lidí, živočichů, rostlin, krajiny. […]

Více informací

Paměť krajiny

Naučme se číst z naší krajiny minulost! Krajina kolem nás nese otisky našich předků už od pravěku. Pod rukama různých lidí […]

Více informací

Web tvoří: