Příčiny a dopady

Zaměříme se na rozvoj systémového myšlení, prozkoumáme příčiny a dopady klimatické změny a podíváme se, jaké scénáře pro nás chystá budoucnost. Důraz při tom budeme klást na celospolečenské aspekty.

O klimatu anglicky

Dr. Colin Summerhayes v anglickém rozhovoru popisuje, jakým způsobem energetika, zemědělství nebo doprava ovlivňují klima a co to znamená pro naši planetu. […]

Více informací

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací
Děkujeme za spolupráci