Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura ovlivňuje nedostatek vody na Blízkém východě.

Foto: Reuters/Muhammad Hamed

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznámí s důvody nedostatku vody na Blízkém východě a odvodí, jak klimatická změna souvisí s problémem sucha.

Pomůcky:

INFOBOX K VIDEU:

Semhal Tsegaye je Američanka, která se dlouhodobě věnuje rozvojové pomoci. V příspěvku, který si připravila pro Summit Světových škol (2020), mluvila o situaci týkající se nedostatku vody v Jordánsku, kde nějakou dobu pobývala a vyučovala. Dozvíte se, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura ovlivňuje nedostatek vody na Blízkém východě. Jordánci byli nuceni kvůli vysoké míře „vodního stresu“, tedy nemožnosti pokrýt potřeby obyvatel a přibývajících uprchlíků v zemi, přijmout specifická opatření v hospodaření s vodou. A plýtvání je dokonce trestné. Přesto není jisté, že jim voda v budoucnosti nedojde.

Postup:

1. Evokace (15 min)

Zeptejte se žáků, jestli slyšeli rčení „Voda nad zlato” a jak si jej interpretují a proč. Dále se ptejte na to, jak by definovali sucho a nedostatek vody, jak se projevuje a jaké může mít důsledky.

V menších skupinách otevřete online přístupný nástroj „Atlas vodních rizik Aqueduct”. Zaškrtněte si v levém menu indikátor Water Stress (ten znázorňuje poměr celkového odběru vody k dostupným obnovitelným zásobám povrchové a podzemní vody).

Zadejte žákům, aby vyhledali světové lokality s největším rizikem vodního stresu (nedostatku vody). Můžete si rozkliknout i legendu v pravém dolním rohu, která znázorňuje poměr celkového odběru vody k dostupným obnovitelným zásobám povrchové a podzemní vody, vyšší hodnoty naznačují větší konkurenci mezi uživateli.

S žáky definujte, jaké oblasti jsou nejvíce ohroženy nedostatkem vody, případně proč tomu tak může být v daných lokalitách.

2. Video a reflektivní otázky (15 + 15 min)

Řekněte žákům, že si skrze video přiblížíte případ jedné konkrétní země, která trpí nedostatkem vody – ve videu zazní příčiny i důsledky tohoto problému. Žáky před zhlédnutím seznamte s reflektivními otázkami, na které by během sledování videa měli najít odpovědi. Můžete jim je jen promítnout, anebo jim je rozdat vytištěné (příloha 1).

Video zastavte v čase 13:47, zbývající část se už nevěnuje tomuto tématu.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Reflektivní otázky s odpověďmi:

1. Jaký má klimatická změna vliv na vysychání jordánských řek (ve videu zmíněny 2 důvody)?

2. Jaké jsou další důvody nedostatku vody v Jordánsku, které na první pohled nemusí souviset s klimatickou změnou?

3. Jak se nedostatek vody projevuje v každodenním životě Jordánců, jaká mají např. omezení?

4. Pozorovali jste někdy nějaké problémy s nedostatkem vody v ČR? Jaká jsou možná řešení pro zmírnění rizik sucha u nás? 

Autorka: Kateřina Borovinová, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Jordansko_a_voda_nad_zlato.pdf
pdf
Priloha_1_Reflektivni_otazky.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Sucho a záplavy v ČR, dvě strany jedné mince

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem meteoroložky Taťány Míkové, která poskytuje základní a jednoduchý vhled do problematiky sucha a záplav v České […]

Více informací

Foto: Freepik.com

Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají […]

Více informací

Mikroklima - ilustrační fotografie
Foto: Tomáš Princ
Web tvoří: