Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura ovlivňuje nedostatek vody na Blízkém východě.

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznámí s důvody nedostatku vody na Blízkém východě a odvodí, jak klimatická změna souvisí s problémem sucha.

Pomůcky:

INFOBOX K VIDEU:

Semhal Tsegaye je Američanka, která se dlouhodobě věnuje rozvojové pomoci. V příspěvku, který si připravila pro Summit Světových škol (2020), mluvila o situaci týkající se nedostatku vody v Jordánsku, kde nějakou dobu pobývala a vyučovala. Dozvíte se, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura ovlivňuje nedostatek vody na Blízkém východě. Jordánci byli nuceni kvůli vysoké míře „vodního stresu“, tedy nemožnosti pokrýt potřeby obyvatel a přibývajících uprchlíků v zemi, přijmout specifická opatření v hospodaření s vodou. A plýtvání je dokonce trestné. Přesto není jisté, že jim voda v budoucnosti nedojde.

Postup:

1. Evokace (15 min)

Zeptejte se žáků, jestli slyšeli rčení „Voda nad zlato” a jak si jej interpretují a proč. Dále se ptejte na to, jak by definovali sucho a nedostatek vody, jak se projevuje a jaké může mít důsledky.

V menších skupinách otevřete online přístupný nástroj „Atlas vodních rizik Aqueduct”. Zaškrtněte si v levém menu indikátor Water Stress (ten znázorňuje poměr celkového odběru vody k dostupným obnovitelným zásobám povrchové a podzemní vody).

Zadejte žákům, aby vyhledali světové lokality s největším rizikem vodního stresu (nedostatku vody). Můžete si rozkliknout i legendu v pravém dolním rohu, která znázorňuje poměr celkového odběru vody k dostupným obnovitelným zásobám povrchové a podzemní vody, vyšší hodnoty naznačují větší konkurenci mezi uživateli.

S žáky definujte, jaké oblasti jsou nejvíce ohroženy nedostatkem vody, případně proč tomu tak může být v daných lokalitách.

2. Video a reflektivní otázky (15 + 15 min)

Řekněte žákům, že si skrze video přiblížíte případ jedné konkrétní země, která trpí nedostatkem vody – ve videu zazní příčiny i důsledky tohoto problému. Žáky před zhlédnutím seznamte s reflektivními otázkami, na které by během sledování videa měli najít odpovědi. Můžete jim je jen promítnout, anebo jim je rozdat vytištěné (příloha 1).

Video zastavte v čase 13:47, zbývající část se už nevěnuje tomuto tématu.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Reflektivní otázky s odpověďmi:

1. Jaký má klimatická změna vliv na vysychání jordánských řek (ve videu zmíněny 2 důvody)?

2. Jaké jsou další důvody nedostatku vody v Jordánsku, které na první pohled nemusí souviset s klimatickou změnou?

3. Jak se nedostatek vody projevuje v každodenním životě Jordánců, jaká mají např. omezení?

4. Pozorovali jste někdy nějaké problémy s nedostatkem vody v ČR? Jaká jsou možná řešení pro zmírnění rizik sucha u nás? 

Autorka: Kateřina Borovinová, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Jordansko_a_voda_nad_zlato.pdf
pdf
Priloha_1_Reflektivni_otazky.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Sucho a záplavy v ČR, dvě strany jedné mince

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem meteoroložky Taťány Míkové, která poskytuje základní a jednoduchý vhled do problematiky sucha a záplav v České […]

Více informací

Foto: Freepik.com

Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají […]

Více informací

Mikroklima - ilustrační fotografie
Foto: Tomáš Princ

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: