Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura ovlivňuje nedostatek vody na Blízkém Východě.

Vzdělávací cíle:

 • Žák se seznámí s důvody nedostatku vody na Blízkém východě a odvodí, jak klimatická změna souvisí s problémem sucha.

Pomůcky:

INFOBOX K VIDEU:

Lekce je postavena na práci s videem “Semhal Tsegaye – Jordánsko a voda nad zlato”
O videu: Semhal Tsegaye je Američanka, která se dlouhodobě věnuje rozvojové pomoci. V příspěvku, který si připravila pro Summit Světových škol (2020), mluvila o situaci týkající se nedostatku vody v Jordánsku, kde nějakou dobu pobývala a vyučovala. Dozvíte se, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura ovlivňuje nedostatek vody na Blízkém Východě. Jordánci byli nuceni kvůli vysoké míře „vodního stresu“, tedy nemožnosti pokrýt potřeby obyvatel a přibývajících uprchlíků v zemi, přijmout specifická opatření v hospodaření s vodou. A plýtvání je dokonce trestné. Přesto není jisté, že jim voda v budoucnosti nedojde.

Postup:

EVOKACE (15 min)

 • Zeptejte se žáků, jestli slyšeli rčení “Voda nad zlato” a jak si jej interpretují a proč.
 • Dále se ptejte na to, jak by definovali sucho a nedostatek vody, jak se projevuje a jaké může mít důsledky.
 • V menších skupinách otevřete online přístupný nástroj “Atlas vodních rizik Aqueduct”. Zaškrtněte si v levém menu indikátor Water Stress (ten znázorňuje poměr celkového odběru vody k dostupným obnovitelným zásobám povrchové a podzemní vody).
 • Zadejte žákům, aby vyhledali světové lokality s největším rizikem vodního stresu (nedostatku vody). Můžete si rozkliknout i legendu v pravém dolním rohu, která znázorňuje poměr celkového odběru vody k dostupným obnovitelným zásobám povrchové a podzemní vody, vyšší hodnoty naznačují větší konkurenci mezi uživateli.
 • S žáky definujte, jaké oblasti jsou nejvíce ohroženy nedostatkem vody, případně proč tomu tak může být v daných lokalitách.

VIDEO A REFLEKTIVNÍ OTÁZKY (15 + 15 min)

Řekněte žákům, že si skrze video přiblížíte případ jedné konkrétní země, která trpí nedostatkem vody – ve videu zazní příčiny i důsledky tohoto problému. Žáky před shlédnutím seznamte s reflektivními otázkami, na které by během sledování videa měli najít odpovědi. 

Video zastavte v čase 13:47, zbývající část se už nevěnuje tomuto tématu.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

REFLEKTIVNÍ OTÁZKY:

 1. Jaký má klimatická změna vliv na vysychání jordánských řek (ve videu zmíněny 2 důvody)?
 2. Jaké jsou další důvody nedostatku vody v Jordánsku, které na první pohled nemusí souviset s klimatickou změnou?
 3. Jak se nedostatek vody projevuje v každodenním životě Jordánců, jaká mají např. omezení?
 4. Pozorovali jste někdy nějaké problémy s nedostatkem vody v ČR? Jaká jsou možná řešení pro zmírnění rizik sucha u nás? 

ODPOVĚDI:

 1. A. Teplota se v důsledku klimatických změn neustále zvyšuje, řeky tedy rychleji vysychají, protože se voda v horku rychleji vypaří. B. V Jordánsku jsou málo časté dešťové srážky, místní tedy čerpají velké množství podzemní vody, která se ale obnovuje velmi pomalu.
 2. A. Migrace z okolních států, velké množství uprchlíků = rychle rostoucí populace → stoupá tlak na distribuci vody. B. Vodní trubky jsou staré a v neudržovaném stavu, voda z nich uniká.
 3. Voda je pouze na týdenní příděl do velkého barelu pro jednu domácnost, plýtvání vodou (jako mytí chodníků apod.) může být trestné atd.
 4. Žáci mohou navrhovat např. zachytávání srážkové vody, ozeleňování míst, šetrné nakládání s vodou. Inspiraci pro možná opatření v obcích a městech, která zmírňují rizika sucha, můžete prostudovat na tomto odkazu.

TIPY NA DALŠÍ PRÁCI A ZDROJE:

Vyzkoušejte si experimenty, jak funguje zadržování vody v krajině v lekci Vlhké, nikoliv zaplavené město

Přečtěte si krátký text od autorky videa “Co má změna klimatu společného s válkou v Sýrii?” 

Přečtěte si např. v Atlasu klimatické změny zde podpůrné kapitoly jako je např. “Proč je oteplení o více než 1,5 °C problém?

Podívejte se na adaptační opatření, která v českých městech pomáhají proti suchu/zadržovat vodu: zde

Autorka lekce: Kateřina Borovinová, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Metodika_-Jordansko-a-voda-nad-zlato.pdf
pdf
Priloha-1_Otazky-k-videu-1.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci