Sucho a záplavy v ČR, dvě strany jedné mince

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem meteoroložky Taťány Míkové, která poskytuje základní a jednoduchý vhled do problematiky sucha a záplav v České republice, tak i možností, jak zadržovat vodu v krajině.

Foto: Freepik.com

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznámí s konkrétními dopady změny klimatu v ČR (sucho, záplavy) i možnostmi adaptace na tyto situace.

Pomůcky:

Postup:

1. Evokace (5 min)

Protože se budete dívat na video, které pojednává o suchu a záplavách v Česku, zeptejte se na úvod žáků na následující otázky:

  • Zažili jste někdy sucho nebo záplavy?
  • Co to pro vás nebo vaše okolí znamenalo?
  • Omezila nebo ohrozila vás tato situace nějak?
  • Jak jste se cítili?

Odpovědi mohou žáci vyjádřit např. i pohybem po třídě po pomyslné škále, jejíž jeden konec znamená např. „nikdy jsem to nezažil”, prostřední část „zažil jsem jednou” a druhý konec „zažívám často”.

2. Video (15 min video a 10 min odpovědi na otázky)

Řekněte žákům, že si prostřednictvím videa přiblížíte, jaký problém představují sucho i záplavy pro Česko. Žáci by před zhlédnutím videa měli vědět základní informace o změně klimatu (jaké jsou příčiny), protože právě sucho a záplavy jsou jedním z projevů klimatické změny. Žáky před zhlédnutím seznamte s reflektivními otázkami, na které by během sledování videa měli najít odpovědi. Můžete jim také rozdat jednoduchý pracovní list z přílohy 1, který tyto otázky obsahuje.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Reflektivní otázky:

1. Jaké jsou projevy klimatické změny v ČR související se srážkami (dostatkem/nedostatkem)?

2. Jak se liší různé definice či typy sucha (meteorologické, hydrologické, zemědělské, socioekonomické)?

3. Zaznamenejte 1 příklad, jak se projevuje změna klimatu v jiné zemi světa.

4. Jaký má na sucho vliv teplota?

5. Jak lze udržet vodu v krajině?

3. Práce po videu (15 min)

S žáky zůstaňte u poslední otázky. Video napovídalo, jak zadržovat vodu v krajině. Zkuste se nyní společně zamyslet nad tím, zda a jak lze vodu zadržovat i ve městě.

Poté navštivte webové stránky http://www.opatreni-adaptace.cz/opatreni/. Vyberte záložku opatření a v levém menu „Retence srážkové vody a regulace odtoku vody”. Zobrazí se vám ta opatření, která účinně zadržují vodu. Projděte několik opatření a zamyslete se společně, zda se někde ve vašem městě vyskytují, nebo naopak, zda je ve vašem městě někde potenciál pro jeho zřízení (např. veřejná budova s rovnou střechou může mít potenciál pro zřízení zelené střechy, parkovací plocha pro propustný povrch apod.).

Pokud máte více času, rozdělte žáky do menších skupin, nechte je vybrat a stručně prostudovat jedno z opatření (co to je, jak funguje, jaké jsou jeho přínosy) a poté představit ostatním.

Autorka: Kateřina Borovinová, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Sucho_a_zaplavy_v_CR.pdf
pdf
Priloha_1_Reflektivni_otazky-1.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají […]

Více informací

Mikroklima - ilustrační fotografie
Foto: Tomáš Princ

Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura […]

Více informací

Foto: Reuters/Muhammad Hamed

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Web tvoří: