Sucho a záplavy v ČR, dvě strany jedné mince

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem meteoroložky Taťány Míkové, která poskytuje základní a jednoduchý vhled do problematiky sucha a záplav v České republice, tak i možností, jak zadržovat vodu v krajině.

Vzdělávací cíle:

  • Žák se seznámí s konkrétními dopady změny klimatu v ČR (sucho, záplavy) i možnostmi adaptace na tyto situace.

Pomůcky:

Postup:

1. Evokace (5 min)

Protože se budete dívat na video, které pojednává o suchu a záplavách v Česku, zeptejte se na úvod žáků na následující otázky:

  • Zažili jste někdy sucho nebo záplavy?
  • Co to pro vás nebo vaše okolí znamenalo?
  • Omezila nebo ohrozila vás tato situace nějak?
  • Jak jste se cítili?

Odpovědi mohou žáci vyjádřit např. i pohybem po třídě po pomyslné škále, jejíž jeden konec znamená např. „nikdy jsem to nezažil”, prostřední část „zažil jsem jednou” a druhý konec „zažívám často”.

2. Video (15 min video a 10 min odpovědi na otázky)

Řekněte žákům, že si prostřednictvím videa přiblížíte, jaký problém představují sucho i záplavy pro Česko. Žáci by před zhlédnutím videa měli vědět základní informace o změně klimatu (jaké jsou příčiny), protože právě sucho a záplavy jsou jedním z projevů klimatické změny. Žáky před zhlédnutím seznamte s reflektivními otázkami, na které by během sledování videa měli najít odpovědi. Můžete jim také rozdat jednoduchý pracovní list z přílohy 1, který tyto otázky obsahuje.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Reflektivní otázky:

1. Jaké jsou projevy klimatické změny v ČR související se srážkami (dostatkem/nedostatkem)?

2. Jak se liší různé definice či typy sucha (meteorologické, hydrologické, zemědělské, socioekonomické)?

3. Zaznamenejte 1 příklad, jak se projevuje změna klimatu v jiné zemi světa.

4. Jaký má na sucho vliv teplota?

5. Jak lze udržet vodu v krajině?

3. Práce po videu (15 min)

S žáky zůstaňte u poslední otázky. Video napovídalo, jak zadržovat vodu v krajině. Zkuste se nyní společně zamyslet nad tím, zda a jak lze vodu zadržovat i ve městě.

Poté navštivte webové stránky http://www.opatreni-adaptace.cz/opatreni/. Vyberte záložku opatření a v levém menu „Retence srážkové vody a regulace odtoku vody”. Zobrazí se vám ta opatření, která účinně zadržují vodu. Projděte několik opatření a zamyslete se společně, zda se někde ve vašem městě vyskytují, nebo naopak, zda je ve vašem městě někde potenciál pro jeho zřízení (např. veřejná budova s rovnou střechou může mít potenciál pro zřízení zelené střechy, parkovací plocha pro propustný povrch apod.).

Pokud máte více času, rozdělte žáky do menších skupin, nechte je vybrat a stručně prostudovat jedno z opatření (co to je, jak funguje, jaké jsou jeho přínosy) a poté představit ostatním.

Autorka: Kateřina Borovinová, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Sucho_a_zaplavy_v_CR.pdf
pdf
Priloha_1_Reflektivni_otazky-1.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají […]

Více informací

Mikroklima - ilustrační fotografie
Foto: Tomáš Princ

Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura […]

Více informací

Foto: Reuters/Muhammad Hamed

Jak hospodaříme s vodou

Osvojme si šetrné hospodaření s vodou! Především o zdrojích sladké vody platí, že jsou stále ohroženější v důsledku nárůstu počtu lidí na planetě, […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: