Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají do vlastní schematické mapy nejbližšího okolí. Po provedení měření a záznamu výsledků prezentují svá zjištění ostatním spolužákům.

Mikroklima - ilustrační fotografie

Vzdělávací cíle:

 • Žák díky měření a bádání zjistí, jak různé povrchy v okolí školy či v parku ovlivňují místní mikroklima.
 • Žák vlastními slovy popíše, co způsobuje rozdíly v mikroklimatických podmínkách místa.

Pomůcky:

 • psací potřeby, vytištěné pracovní listy (příloha 1), podložky s klipem a teploměry do skupin

Podívejte se, jak lekci realizovali její tvůrci přímo ve výuce:

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Postup:

1. V čem se liší? (20 min)

Uveďte lekci evokačními otázkami:

 • Všimli jste si někdy, o kolik je chladněji ve stínu než na přímém slunci?
 • Nebo o kolik vyšší teplotu pociťujete na rozpálené betonové dlažbě než na travnaté ploše?

Vysvětlete žákům, že klimatické podmínky na malé ploše se označují jako mikroklima. Dále s nimi krátce diskutujte, v čem se liší dvojice pojmů, a uveďte si příklady každého z nich:

 • klima a mikroklima
 • prostorová a časová proměnlivost
 • klima a počasí

Nechte žáky pojmenovat charakteristiky prostředí, které se mohou lišit v mikroklimatickém měřítku. Jedním z příkladů je teplota, která se může lišit v mikroklimatickém měřítku.

2. Mapa okolí školy (20 min)

Požádejte žáky, aby jednotlivě nebo v malých skupinách nakreslili schematickou mapu okolí školy, kde budou zkoumat mikroklimatické rozdíly. Následně jim řekněte, aby si v mapě vyznačili čísly místa, která se podle nich liší v teplotě vzduchu (např. okolí stromů, betonové parkoviště, vodní plocha, osluněná stěna budovy).

3. Měření teploty vzduchu (30 min)

Nechte žáky na označených místech v mapě změřit teplotu vzduchu vždy ve stejné výšce nad povrchem. Naměřené teploty u daného stanoviště si žáci zaznamenají do pracovního listu (příloha 1). Následně vypočítají a zapíší průměr všech teplot, které v místě naměřili.

Dále žákům řekněte, aby na základě zjištěných rozdílů v teplotách vzduchu a povrchu odpověděli na závěrečné otázky v pracovním listu.

4. Sdílení výsledků skupin a závěrečná diskuse (20 min)

Dejte prostor jednotlivým skupinám, aby sdílely výsledky svého měření:

 • Byly velké rozdíly v naměřených teplotách?
 • Kde jste zjistili nejvyšší teploty a kde naopak nejnižší?
 • Co může způsobovat velké rozdíly teplot na místech měření?

V závěrečné diskusi žákům položte otázku:

 • Jak se změna klimatu projevuje na místních mikroklimatických podmínkách?

V rámci diskuse žáci pravděpodobně dojdou k tomu, že růst teplot se projevuje i na úrovni místního mikroklimatu. Nechte je uvést konkrétní příklady toho, jak je klimatická změna propojená s místními podmínkami (růst teploty působí vyšší teploty v okolí budov, méně srážek působí změnu charakteru vegetace apod.).

Přílohy:

pdf
Lekce_Mikroklima_v_okoli_skoly.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list-2.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Chladné město

Je horký letní den, teploty stoupají a město se začíná nepříjemně přehřívat. Jde tomu zabránit? A jak? V této lekci mají žáci za […]

Více informací

Strom a jeho mikroklima

Vzrostlé stromy pomáhají zmírňovat klimatickou změnu. Jak to dokáží? Vydejte se přímo pod zelenou korunu a na vlastní kůži zažijete, jak […]

Více informací

Foto: wirestock on Freepik

Klimamapa

Jak je na tom vaše obec z hlediska klimatické změny? Máte v obci nějaká fungující adaptační či mitigační opatření? Prozkoumejte rizika a ohrožená […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: