Mikroklima v okolí školy

Staňte se badateli a prozkoumejte mikroklimatické rozdíly v okolí školy. Žáci si v malých skupinách vytipují místa s možnými mikroklimatickými rozdíly, která si zaznamenají do vlastní schematické mapy nejbližšího okolí. Po provedení měření a záznamu výsledků prezentují svá zjištění ostatním spolužákům.

Mikroklima - ilustrační fotografie

Vzdělávací cíle:

 • Žák díky měření a bádání zjistí, jak různé povrchy v okolí školy či v parku ovlivňují místní mikroklima.
 • Žák vlastními slovy popíše, co způsobuje rozdíly v mikroklimatických podmínkách místa.

Pomůcky:

 • psací potřeby, vytištěné pracovní listy (příloha 1), podložky s klipem a teploměry do skupin

Podívejte se, jak lekci realizovali její tvůrci přímo ve výuce:

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Postup:

1. V čem se liší? (20 min)

Uveďte lekci evokačními otázkami:

 • Všimli jste si někdy, o kolik je chladněji ve stínu než na přímém slunci?
 • Nebo o kolik vyšší teplotu pociťujete na rozpálené betonové dlažbě než na travnaté ploše?

Vysvětlete žákům, že klimatické podmínky na malé ploše se označují jako mikroklima. Dále s nimi krátce diskutujte, v čem se liší dvojice pojmů, a uveďte si příklady každého z nich:

 • klima a mikroklima
 • prostorová a časová proměnlivost
 • klima a počasí

Nechte žáky pojmenovat charakteristiky prostředí, které se mohou lišit v mikroklimatickém měřítku. Jedním z příkladů je teplota, která se může lišit v mikroklimatickém měřítku.

2. Mapa okolí školy (20 min)

Požádejte žáky, aby jednotlivě nebo v malých skupinách nakreslili schematickou mapu okolí školy, kde budou zkoumat mikroklimatické rozdíly. Následně jim řekněte, aby si v mapě vyznačili čísly místa, která se podle nich liší v teplotě vzduchu (např. okolí stromů, betonové parkoviště, vodní plocha, osluněná stěna budovy).

3. Měření teploty vzduchu (30 min)

Nechte žáky na označených místech v mapě změřit teplotu vzduchu vždy ve stejné výšce nad povrchem. Naměřené teploty u daného stanoviště si žáci zaznamenají do pracovního listu (příloha 1). Následně vypočítají a zapíší průměr všech teplot, které v místě naměřili.

Dále žákům řekněte, aby na základě zjištěných rozdílů v teplotách vzduchu a povrchu odpověděli na závěrečné otázky v pracovním listu.

4. Sdílení výsledků skupin a závěrečná diskuse (20 min)

Dejte prostor jednotlivým skupinám, aby sdílely výsledky svého měření:

 • Byly velké rozdíly v naměřených teplotách?
 • Kde jste zjistili nejvyšší teploty a kde naopak nejnižší?
 • Co může způsobovat velké rozdíly teplot na místech měření?

V závěrečné diskusi žákům položte otázku:

 • Jak se změna klimatu projevuje na místních mikroklimatických podmínkách?

V rámci diskuse žáci pravděpodobně dojdou k tomu, že růst teplot se projevuje i na úrovni místního mikroklimatu. Nechte je uvést konkrétní příklady toho, jak je klimatická změna propojená s místními podmínkami (růst teploty působí vyšší teploty v okolí budov, méně srážek působí změnu charakteru vegetace apod.).

Přílohy:

pdf
Lekce_Mikroklima_v_okoli_skoly.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Chladné město

Je horký letní den, teploty stoupají a město se začíná nepříjemně přehřívat. Jde tomu zabránit? A jak? V této lekci mají žáci za […]

Více informací

Foto: pvproductions na Freepik.com

Strom a jeho mikroklima

Vzrostlé stromy pomáhají zmírňovat klimatickou změnu. Jak to dokáží? Vydejte se přímo pod zelenou korunu a na vlastní kůži zažijete, jak […]

Více informací

Foto: wirestock on Freepik

Klimamapa

Jak je na tom vaše obec z hlediska klimatické změny? Máte v obci nějaká fungující adaptační či mitigační opatření? Prozkoumejte rizika a ohrožená […]

Více informací

Web tvoří: