Klimatická Timeline

Jak může souviset vyhynutí mamutů a klimatická změna? Kdy jsme objevili skleníkový efekt? A jaké klimatické podmínky panovaly za období Velké Francouzské revoluce? To vše a mnohé další se dovíte v zábavné hře, ve které hráči vytváří časovou osu s historickými klimatickými událostmi.

Foto: Martin Kříž

Vzdělávací cíle:

  • Žák rozezná přírodní události a lidské zásahy, které vedou ke změně lokálního či globálního klimatu na Zemi. Rozezná zásadní globální změny od lokálních.
  • Žák propojí znalosti z dějepisu s novými poznatky z historie klimatu a dokáže o nich diskutovat.

Pomůcky:

Postup:

Rozdělte žáky do skupin (po cca 4-5) a dejte jim herní balíček. Kartičky z přílohy vytiskněte oboustranně na tvrdší papír.

Vysvětlete nebo vytiskněte a rozdejte pravidla hry. Nechejte žáky 30 minut hrát hru. Kdo bude hotový, může odpovídat na závěrečné otázky.

Otázky a úkoly po hře:

  • Co vás nejvíce překvapilo, co jste netušili?
  • Vyjmenujte dvě přírodní události, které vedly ke změně klimatu a popište, jak se projevila na tehdejší populaci.
  • Vyjmenujte dvě události, které s největší pravděpodobností (podle současného poznání) způsobil člověk (nebo měl na působení vliv spolu s přírodními procesy).

Co lze hodnotit (důkazy o učení):

  • Žák dokáže správně interpretovat zásadní zlomové body ve vývoji lidstva či planety, kde došlo k významné změně klimatu.
  • Žák dokáže z vybraných kartiček alespoň 10 správně poskládat podle data.

Autoři: Ing. Martin Kříž a studenti prvního ročníku SŠ Montessori Polná.

Inspirováno řadou deskové hry Timeline (pravidla upravena pro výuku ve škole).

Přílohy:

pdf
Lekce_Klimaticka_Timeline.docx.pdf
pdf
Priloha_1_Pravidla_hry.docx.pdf
pdf
Priloha_2_Vysvetleni.docx.pdf
pdf
Priloha_3_Klima_karticky.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Týmově riskuj!

Pojďte si zahrát známou hru Riskuj! V naší variantě mezi sebou soutěží týmy a předmětem hry jsou klimatické změny, jejich dopad na […]

Více informací

Zdroj: TEREZA

Klima pub kvíz

Zúročte vaše znalosti o klimatické změně a změřte síly v pub kvízu. Hraje se v týmech na tři kola a hráče čeká i kreativní úkol. Po […]

Více informací

Foto: Člověk v tísni

Beecarbonize – máš na to zachránit planetu?

Zahrajte si strategickou karetní počítačovou hru, která žákům zprostředkovává téma klimatické změny.Hráči se v ní seznamují s jednotlivými odvětvími průmyslu, s vynálezy, zákony […]

Více informací

Zdroj: Charles games
Web tvoří: