Klima pub kvíz

Zúročte vaše znalosti o klimatické změně a změřte síly v pub kvízu. Hraje se v týmech na tři kola a hráče čeká i kreativní úkol. Po vyhodnocení skóre jednotlivých týmů žáci a žačky reflektují, co se v kvízu dozvěděli nového.

Foto: Člověk v tísni

Vzdělávací cíle:

 • Žák v kvízu aplikuje své dosavadní znalosti o klimatické změně. 
 • Žák reflektuje, co ví a neví o klimatické změně. 

Pomůcky:

 • papíry
 • fixy, propisky
 • dataprojektor a počítač
 • prezentace s kvízem (Příloha 1)
 • záznamový arch (Příloha 2)
 • správné odpovědi (Příloha 3)
 • volitelné: ocenění pro vítězný tým (např. Fair Trade tyčinky)

Postup:

1. Rozdělte žáky do týmů po 3–4, nebo je nechte rozdělit se samostatně.  

Řekněte jim, aby si vymysleli název svého týmu, zapsali jej velkým písmem na papír a ten umístili na lavici tak, aby byl pro všechny dobře viditelný. Představte jednotlivé týmy a přivítejte je do hry.  

2. Rozdejte týmům záznamové archy na zapisování odpovědí (Příloha 2).  

Řekněte jim, aby je podepsali jménem svého týmu. 

3. Vysvětlete pravidla klima pub kvízu, můžete je i promítnout (viz 2. snímek prezentace): 

 • Kvíz má 3 kola, každé kolo má 4 otázky (3 otázky za 1 bod + bonusová otázka až za 2 body). 
 • Jak funguje bonusová otázka:  
  • za správnou odpověď získáte až 2 body (někde je otázka rozdělena do podotázek), 
  • za špatnou odpověď až 2 body ztratíte, 
  • za nezodpovězenou otázku v 1. a 2. kole nedostanete ani neztratíte žádné body. 
 • Odpovědi zapisujete na záznamový arch, který podepíšete jménem vašeho týmu. 
 • Na každou odpověď máte omezený čas, pedagog vám jej vždy sdělí (cca 30 vteřin). 
 • Po skončení každého kola si dle instrukcí pedagoga vyměníte archy a vzájemně si zkontrolujete a obodujete odpovědi. 
 • Vítězí tým, který získá nejvíce bodů. Pokud bude skóre na konci nerozhodné, jsou připraveny rozstřelové otázky.   

4. Pusťte se do hry.  

Zaujměte moderátorskou roli a předčítejte nahlas jednotlivé kvízové otázky i možnosti odpovědí, zároveň přitom promítejte prezentaci. Na zodpovězení každé otázky mají žáci omezený čas (cca 30 vteřin). Výjimkou jsou bonusové otázky na konci každého kola, na které můžete dát žákům více času. 

5. Po každém kole zkontrolujte správné odpovědi a vyhodnoťte průběžné pořadí týmů. 

Nechte týmy vyměnit si mezi sebou záznamové archy a projděte společně správné odpovědi. Je dobré ke správným odpovědím dodat stručné vysvětlení, případně dát žákům prostor se doptávat. Správné odpovědi jsou uvedeny v příloze 3 včetně zdrojů.

Všechny otázky, až na jednu (3. bonus), jsou znalostní a mají správnou odpověď. Za správnou odpověď u základních otázek dostávají týmy 1 bod, za špatnou 0 bodů. U bonusových otázek můžou body také ztrácet. Bodování je uvedeno i v prezentaci na snímcích se správnými odpověďmi. 

Specifika bonusových otázek: 

 • 1. kolo – Pravda nebo lež: Každé tvrzení se boduje zvlášť +– 1 bodem. 
 • 2. kolo – Obrázky: Každá dvojice obrázek-řešení se boduje zvlášť +– 0,5 bodem. 
 • 3. kolo – Adaptovaný tvor: Tato otázka je kreativní. Pokud žáci něco vymyslí, dostanou dva body nezávisle na tom, co vymysleli, pokud nevymyslí nic, dva body ztratí. Nelze získat nula bodů. Při kontrole odpovědí na tuto otázku dejte prostor každé skupině představit jejich tvora – přečíst jeho popis anebo ukázat a krátce popsat nakreslený obrázek. 

6. Po vyhodnocení 3. kola spočítejte body a vyhlaste vítěze klima pub kvízu.  

Pokud kvíz skončí nerozhodně, můžete využít některou z připravených rozstřelových otázek, vyberte ji dle úrovně žáků. 

REFLEXE: Na závěr položte žákům následující otázky: 

 • Co jsem se dnes dozvěděl/a nového?  
 • Která informace pro mě byla už hodně známá? 
 • O čem bych se chtěl/a dozvědět více? 

Autorka: Veronika Ambrozy, Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Klima_pub_kviz.pdf
pdf
Priloha-1_Prezentace-s-kvizem.pdf
pdf
Priloha_2_Zaznamovy_arch.pdf
pdf
Priloha_3_Spravne_odpovedi.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Web tvoří: