Tání permafrostu na Sibiři: konec či nový začátek?

Jaké dopady na planetu Zemi, život lidí a dalších organismů má tání permafrostu? V této lekci se zaměříte na příčiny a důsledky tání permafrostu na naší planetě. Přečtete si krátké články, z nichž odvodíte příčiny a důsledky a poskládáte je do schématu zpětné vazby tání permafrostu.

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyvodí příčiny a důsledky tání permafrostu na základě zjištěných informací v textu. 
 • Žák vysvětlí cyklus zpětné vazby tání permafrostu.
 • Žák zhodnotí dopady tání permafrostu na život organismů včetně lidí na planetě.

Pomůcky:

 • dataprojektor, počítač
 • prezentace (příloha 1)
 • vytištěné články do skupin (příloha 2)
 • sešity či papíry
 • zvýrazňovače, fixy či pastelky, lepidla
 • nastříhané kartičky (příloha 3) do skupin
 • vytištěné schéma (příloha 4) do skupin
 • větší papír vhodný na tvorbu plakátu

Postup:

1. Batagajka (5 min)

Stručně představte žákům náplň hodiny. 

Promítněte žákům snímek z prezentace (příloha 1, snímek 2) a nechte je odhadnout, jaká oblast světa může být na snímku zachycena a k jakému jevu v ní dochází. 

TIP: Každý žák může napsat svou odpověď na mazací tabulku, kterou po vyzvání učitelem ukáže. 

Některé domněnky žáků nechte představit a následně vysvětlete, o co na snímku jde. Můžete využít infobox nebo promítnout krátké video v angličtině (viz níže).

Infobox: Na obrázku se nachází kráter Batagajka na východní Sibiři (v republice Sacha), který vznikl v důsledku tání permafrostu. Místními bývá kráter nazýván „bránou do podsvětí”. Jedná se o největší tající propadlinu na planetě. Tento kráter se začal tvořit již v roce 1960, kdy byl vykácen v této oblasti les. Vykácením lesa došlo k vystavení permafrostu slunečnímu záření. Od té doby začala půda rozmrzat a dochází k propadům půdy. Proces urychlily povodně v roce 2008. Od té doby půda poklesne přibližně o 15 metrů každý rok.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies
Siberia’s ‘Doorway to the Underworld’ is Growing at an Alarming Rate

2. Práce s článkem: Tání permafrostu (20 min)

Rozdejte žákům do trojic rozstříhané krátké články (příloha 2), kde žáci zjistí více o problematice tání permafrostu.

Podle zadání každý žák přečte jeden článek a zvýrazní si v něm důležité informace (Co? Proč? Jak? Kde? Jaké jsou dopady?).  

Žáci si následně mezi sebou sdílí informace, které se dozvěděli. 

TIP: Žáci mohou k získání informací také zhlédnout pořad „Tání na Sibiři: Měnící se klima” na portále ČT, dostupné zde: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1872-tani-na-sibiri-menici-se-klima. Video zastavte v čase 2:22.

3. Příčiny a důsledky (20 min)

Následně na základě informací, které žáci zjistili v článku (či ve videu), vyvodí žáci s vaší pomocí příčiny a důsledky tání permafrostu.  

Napište na jednu část tabule příčiny, na druhou důsledky. Žáci chodí k tabuli a připisují informace, které se dozvěděli z článku či z videa. 

Následně lze porovnat žáky vyvozené příčiny a důsledky s informacemi v prezentaci (snímek 4).

4. Zpětná vazba tání permafrostu (20 min)

Rozdejte žákům do skupin nastříhané kartičky týkající se jevů spojených s táním permafrostu a jejich popisem (příloha 3). Úkolem žáků je nejprve přiřadit k pojmům jejich popisky.

Následně jim rozdejte nevyplněné schéma zpětné vazby tání permafrostu a s tím souvisejících důsledků (příloha 4). Úkolem žáků je umístit do políček vhodné kartičky, vytvořit cyklus zpětné vazby a uvést důsledky tání permafrostu do souvislostí. Správné řešení ukazují snímky 5 a 6 v prezentaci.

TIP: V této části lekce můžete přímo využít interaktivní schéma z online kurzu Klimatická změna. Tato interaktivita je shodná s přílohami 3 a 4 a ukazuje zpětnou vazbu tání permafrostu a její důsledky. 

Jak najít interaktivitu v online kurzu: K interaktivnímu schématu „Tání permafrostu” můžete postupně dojít v rámci 3. kapitoly kurzu Klimatická změna (dostupný zdarma zde: https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz, je třeba se nejprve registrovat). Kapitola nese název „Proč je změna klimatu tak složitá?“. Druhou možností je si jej otevřít v Bonusové kapitole, která se vám zpřístupní po vystudování celého kurzu a ve které se k interaktivitě dostanete snáz.

5. Vytvoření plakátu (15 min)

Žáci z informací a materiálů, které získali v hodině, vytvoří plakát, který bude srozumitelně vysvětlovat problematiku tání permafrostu. Plakát slouží k reflexi toho, co se o tání permafrostu v hodině naučili.

6. Závěrečná reflexe (10 min)

Vyzvěte žáky, aby představili své plakáty a pojmenovali, co pro ně bylo v hodině překvapivé či nové. 

Závěrem každý žák reflektuje hodinu pomocí jednoho slova, které ho jako první napadne a které vyjadřuje jeho pocity či pro něj nejdůležitější myšlenku z hodiny. Tímto způsobem získá učitel zpětnou vazbu od žáků a zároveň žáci dostanou prostor se k hodině vyjádřit.

Seznam zdrojů naleznete v lekci ke stažení níže.

Autorka: Tereza Cibulková, ZŠ Světice, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Tani_permafrostu_na_Sibiri.pdf
pptx
Priloha_1_Prezentace-2.pptx
pdf
Priloha_2_Clanky.pdf
pdf
Priloha_3_Karticky_pricin_a_dopadu.pdf
pdf
Priloha_4_Schema_zpetne_vazby.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak klimatická změna ovlivňuje oceány?

Co všechno se děje s oceány kvůli vypouštění CO2 do atmosféry a následnému růstu teploty vzduchu? Zjistíte to pomocí pokusů zaměřených na […]

Více informací

Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura […]

Více informací

Foto: Reuters/Muhammad Hamed

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

People walking along street in masks isolated flat vector illustration. Cartoon characters protecting from air emissions and smog from industrial plant. Coronavirus and pollution concept

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: