Tání permafrostu na Sibiři: konec či nový začátek?

Jaké dopady na planetu Zemi, život lidí a dalších organismů má tání permafrostu? V této lekci se zaměříte na příčiny a důsledky tání permafrostu na naší planetě. Přečtete si krátké články, z nichž odvodíte příčiny a důsledky a poskládáte je do schématu zpětné vazby tání permafrostu.

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyvodí příčiny a důsledky tání permafrostu na základě zjištěných informací v textu. 
 • Žák vysvětlí cyklus zpětné vazby tání permafrostu.
 • Žák zhodnotí dopady tání permafrostu na život organismů včetně lidí na planetě.

Pomůcky:

 • dataprojektor, počítač
 • prezentace (příloha 1)
 • vytištěné články do skupin (příloha 2)
 • sešity či papíry
 • zvýrazňovače, fixy či pastelky, lepidla
 • nastříhané kartičky (příloha 3) do skupin
 • vytištěné schéma (příloha 4) do skupin
 • větší papír vhodný na tvorbu plakátu

Postup:

1. Batagajka (5 min)

Stručně představte žákům náplň hodiny. 

Promítněte žákům snímek z prezentace (příloha 1, snímek 2) a nechte je odhadnout, jaká oblast světa může být na snímku zachycena a k jakému jevu v ní dochází. 

TIP: Každý žák může napsat svou odpověď na mazací tabulku, kterou po vyzvání učitelem ukáže. 

Některé domněnky žáků nechte představit a následně vysvětlete, o co na snímku jde. Můžete využít infobox nebo promítnout krátké video v angličtině (viz níže).

Infobox: Na obrázku se nachází kráter Batagajka na východní Sibiři (v republice Sacha), který vznikl v důsledku tání permafrostu. Místními bývá kráter nazýván „bránou do podsvětí”. Jedná se o největší tající propadlinu na planetě. Tento kráter se začal tvořit již v roce 1960, kdy byl vykácen v této oblasti les. Vykácením lesa došlo k vystavení permafrostu slunečnímu záření. Od té doby začala půda rozmrzat a dochází k propadům půdy. Proces urychlily povodně v roce 2008. Od té doby půda poklesne přibližně o 15 metrů každý rok.

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies
Siberia’s ‘Doorway to the Underworld’ is Growing at an Alarming Rate

2. Práce s článkem: Tání permafrostu (20 min)

Rozdejte žákům do trojic rozstříhané krátké články (příloha 2), kde žáci zjistí více o problematice tání permafrostu.

Podle zadání každý žák přečte jeden článek a zvýrazní si v něm důležité informace (Co? Proč? Jak? Kde? Jaké jsou dopady?).  

Žáci si následně mezi sebou sdílí informace, které se dozvěděli. 

TIP: Žáci mohou k získání informací také zhlédnout pořad „Tání na Sibiři: Měnící se klima” na portále ČT, dostupné zde: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1872-tani-na-sibiri-menici-se-klima. Video zastavte v čase 2:22.

3. Příčiny a důsledky (20 min)

Následně na základě informací, které žáci zjistili v článku (či ve videu), vyvodí žáci s vaší pomocí příčiny a důsledky tání permafrostu.  

Napište na jednu část tabule příčiny, na druhou důsledky. Žáci chodí k tabuli a připisují informace, které se dozvěděli z článku či z videa. 

Následně lze porovnat žáky vyvozené příčiny a důsledky s informacemi v prezentaci (snímek 4).

4. Zpětná vazba tání permafrostu (20 min)

Rozdejte žákům do skupin nastříhané kartičky týkající se jevů spojených s táním permafrostu a jejich popisem (příloha 3). Úkolem žáků je nejprve přiřadit k pojmům jejich popisky.

Následně jim rozdejte nevyplněné schéma zpětné vazby tání permafrostu a s tím souvisejících důsledků (příloha 4). Úkolem žáků je umístit do políček vhodné kartičky, vytvořit cyklus zpětné vazby a uvést důsledky tání permafrostu do souvislostí. Správné řešení ukazují snímky 5 a 6 v prezentaci.

TIP: V této části lekce můžete přímo využít interaktivní schéma z online kurzu Klimatická změna. Tato interaktivita je shodná s přílohami 3 a 4 a ukazuje zpětnou vazbu tání permafrostu a její důsledky. 

Jak najít interaktivitu v online kurzu: K interaktivnímu schématu „Tání permafrostu” můžete postupně dojít v rámci 3. kapitoly kurzu Klimatická změna (dostupný zdarma zde: https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz, je třeba se nejprve registrovat). Kapitola nese název „Proč je změna klimatu tak složitá?“. Druhou možností je si jej otevřít v Bonusové kapitole, která se vám zpřístupní po vystudování celého kurzu a ve které se k interaktivitě dostanete snáz.

5. Vytvoření plakátu (15 min)

Žáci z informací a materiálů, které získali v hodině, vytvoří plakát, který bude srozumitelně vysvětlovat problematiku tání permafrostu. Plakát slouží k reflexi toho, co se o tání permafrostu v hodině naučili.

6. Závěrečná reflexe (10 min)

Vyzvěte žáky, aby představili své plakáty a pojmenovali, co pro ně bylo v hodině překvapivé či nové. 

Závěrem každý žák reflektuje hodinu pomocí jednoho slova, které ho jako první napadne a které vyjadřuje jeho pocity či pro něj nejdůležitější myšlenku z hodiny. Tímto způsobem získá učitel zpětnou vazbu od žáků a zároveň žáci dostanou prostor se k hodině vyjádřit.

Seznam zdrojů naleznete v lekci ke stažení níže.

Autorka: Tereza Cibulková, ZŠ Světice, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Tani_permafrostu_na_Sibiri.pdf
pptx
Priloha_1_Prezentace-2.pptx
pdf
Priloha_2_Clanky.pdf
pdf
Priloha_3_Karticky_pricin_a_dopadu.pdf
pdf
Priloha_4_Schema_zpetne_vazby.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak klimatická změna ovlivňuje oceány?

Co všechno se děje s oceány kvůli vypouštění CO2 do atmosféry a následnému růstu teploty vzduchu? Zjistíte to pomocí pokusů zaměřených na […]

Více informací

Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura […]

Více informací

Foto: Reuters/Muhammad Hamed

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

Zdroj: Freepik.com
Web tvoří: