Jak klimatická změna ovlivňuje oceány?

Co všechno se děje s oceány kvůli vypouštění CO2 do atmosféry a následnému růstu teploty vzduchu? Zjistíte to pomocí pokusů zaměřených na tání pevninských a oceánských ledovců, teplotní roztažnosti vody, fungování oceánských proudů nebo rozpouštění CO2 ve vodě.

Vzdělávací cíle:

  • Žák popíše, jak klimatická změna ovlivňuje oceány, a vyjmenuje její konkrétní projevy a dopady.
  • Žák propojí jednoduché fyzikální jevy s ději, které probíhají v oceánech na základě klimatické změny. 
  • Žák pochopí souvislosti jednotlivých procesů klimatických změn v oceánech.

Pomůcky:

  • dataprojektor, počítač, internet
  • prezentace (příloha 1)
  • tabule, fixy/křída
  • vytištěné myšlenkové mapy (příloha 2)
  • shrnutí pro každého (příloha 3 nebo 4 dle obtížnosti)
  • řešení shrnutí k promítnutí (příloha 5)
  • psací potřeby

Pomůcky k pokusům naleznete u videonávodů.

Přehled aktivit v lekci:

1. Evokace (5 min) – Zamyslíme se nad možným ovlivněním oceánů klimatickou změnou pomocí brainstormingu a tvorby myšlenkové mapy.

2. Tání ledovců (10 min) – Předvedeme pokus, u kterého dokážeme, že zvýšení hladiny oceánů způsobují pouze ledovce pevninské.

3. Teplotní roztažnost a růst hladiny oceánů (7 min) – Vyzkoušíme pokus, který ukáže, že za zvednutí hladiny oceánů může ve velké míře také teplotní roztažnost vody.

4. Oceánské proudy a jejich změna (7 min) Vysvětlíme důležitost oceánských proudů a co se děje, když dojde k jejich změně.

5. Rozpouštění CO2 ve vodě a okyselování oceánů (10 min) – Představíme žákům jev, který ovlivňuje kyselost oceánů, a její zásadní vliv na korálové útesy.

6. Reflexe (5 min) – S žáky zopakujeme jednotlivé experimenty a znovu je propojíme s ději v oceánech.

TIP: Lekci je možné rozdělit na více samostatných výukových jednotek a jednotlivým pokusům věnovat více času. Případně je možné žáky rozdělit do skupin, nechat je si pokusy dle poskytnutého návodu vyzkoušet a následně předvést ostatním žákům ve třídě. V tomto případě lekce zabere zhruba dvě vyučovací hodiny.

Videonávody k pokusům:

Všemi videonávody vás provede Barbora Mikulecká, pedagožka a popularizátorka vědy z ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky).

Tání ledovců:

Který typ ledovců zvyšuje hladinu oceánu, když taje? Pevninský nebo oceánský? Arktida nebo Antarktida?

Pomůcky: dvě stejné skleněné nádoby, permanentní fix, 8–12 kostek ledu, fén nebo horkovzdušná pistole, provázek, CD nebo jiný plastový tácek, který se vejde do skleněné nádoby

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Teplotní roztažnost vody a růst hladiny oceánů:

Co se stane s hladinou oceánu, když se oceán oteplí?

Pomůcky: Erlenmeyerova baňka, kempingový vařič, zapalovač, potravinářské barvivo, gumový špunt, který sedí na baňku, s vyvrtaným otvorem na teploměr a na skleněnou trubičku, skleněnou trubičku, teploměr

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Oceánské proudy:

Jak vznikají oceánské proudy?

Pomůcky: červené víno, voda, dvě stejné sklenice nebo průhledné kelímky, zalaminovaná kartička nebo kus tvrdého papíru, tác

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Rozpouštění CO2 a okyselování oceánů:

Jak působí oxid uhličitý na oceány?

Pomůcky: voda, tekutý indikátor pH (například Yamadův indikátor, výluh z červeného zelí), hydroxid sodný, ocet nebo něco kyselého, lžička, skleněná nádoba, čtyři kelímky, tři brčka, alobal nebo víčko na kelímky

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Podrobný popis lekce včetně vysvětlení ke všem pokusům naleznete v lekci v přílohách níže.

Autorka: Barbora Mikulecká, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Jak_klimaticka_zmena_ovlivnuje_oceany.pdf
pptx
Priloha_1_Prezentace-1.pptx
pdf
Priloha_2_Myslenkova_mapa.pdf
pdf
Priloha_3_Shrnuti_pro_mladsi.pdf
pdf
Priloha_4_Shrnuti_pro_starsi.pdf
pdf
Priloha_5_Shrnuti_reseni.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Co mají společného pečení a oceány?

Oxid uhličitý hraje velkou roli v klimatické změně, která se dotýká nejen nás, ale i oceánů. Žáci provedou pokus, ve kterém z jedlé […]

Více informací

Interesting here. Girl adding liquid from pipette to test tube and inspired classmates standing near table and watching teacher

Tání permafrostu na Sibiři: konec či nový začátek?

Jaké dopady na planetu Zemi, život lidí a dalších organismů má tání permafrostu? V této lekci se zaměříte na příčiny a důsledky tání […]

Více informací

Uhlík všude, kam se podíváš

Uhlík je základním stavebním prvkem na planetě Zemi. Prozkoumejte schéma koloběhu uhlíku a zjistěte, kde všude se uhlík vyskytuje, jak se […]

Více informací

Web tvoří: