Co mají společného pečení a oceány?

Oxid uhličitý hraje velkou roli v klimatické změně, která se dotýká nejen nás, ale i oceánů. Žáci provedou pokus, ve kterém z jedlé sody a kyseliny připraví oxid uhličitý a budou zkoumat závislost jeho rozpustnosti ve vodě na teplotě. Na základě zjištěných závislostí prozkoumají, jakou roli v klimatické změně hraje rozpouštění oxidu uhličitého v oceánech.

Vzdělávací cíle:

 • Žák provede pokus zaměřený na rozpustnost oxidu uhličitého ve vodě.
 • Žák popíše změny, které nastaly během pokusu, a vyvodí z nich obecně platné závěry.
 • Žák propojí pozorované jevy s rozpouštěním oxidu uhličitého v oceánech, což souvisí s klimatickou změnou.

Pomůcky:

Při provedení pokusu je možné některé pomůcky nahradit jinými, viz dále. Žáci pracují sami či ve dvojicích.

 • vytištěné pracovní listy s návodem pro každého žáka nebo dvojici (příloha 1)
 • kádinka (150 ml)
 • kahan
 • tyčinka
 • zápalky
 • lžička
 • 2× zkumavka
 • Pasteurova pipeta
 • držák na zkumavku
 • aparatura pro vývoj CO2
 • stojan na zkumavky

Chemikálie:

 • jedlá soda (max. 15 g na pokus)
 • univerzální (Yamadův) indikátor
 • kyselina citronová (max. 15 g na pokus)
 • voda

Alternativy k pomůckám, které vám chybí, a popis přípravy před hodinou naleznete v lekci ke stažení níže.

Postup:

1. Evokace

Položte žákům následující otázky:

 • Jak je možné, že je pečivo nadýchané a má v sobě díry? 
 • Který plyn vytvoří v pečivu bublinky?
 • Jaká přísada se přidává do pečení, aby se bubliny vytvořily?

2. Provedení pokusu

Níže je uveden návod k provedení pokusu, který mají žáci ve stejném znění k dispozici v pracovním listu s návodem v příloze 1. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích.

 1. Do kádinky nalijte asi 50 ml vody. Přidejte Pasteurovou pipetou univerzální (Yamadův) indikátor tak, aby byla zřetelná jeho barva, a zamíchejte tyčinkou. Odlijte si pár mililitrů tohoto roztoku do zkumavky pro porovnání barvy.
 2. Do aparatury pro vývoj CO2 nalijte rozumné množství vody z kohoutku s ohledem na použitou aparaturu. Přidejte větší lžičku kyseliny citronové a krouživým pohybem částečně rozpusťte.
 3. Přidejte větší lžičku jedlé sody a zazátkujte aparaturu. Okamžitě začněte zavádět vznikající oxid uhličitý do připraveného roztoku indikátoru v kádince. Může pomoct s nádobou pro vývoj plynu trochu zamíchat, aby se vyvíjelo více plynu. Pozorujte změnu barvy roztoku. Pokud byste potřebovali vyvíjet více plynu, přidejte do aparatury další lžičku kyseliny citronové a jedlé sody.
 4. Do čisté zkumavky odlijte asi 1–2 cm roztoku indikátoru z kádinky, do které jste zaváděli plyn.
 5. Zkumavku chyťte do držáku a zahřívejte nad kahanem. Ústím zkumavky nemiřte na žádnou osobu! Roztok by měl měnit barvu. Jakmile začne vřít, ihned ukončete zahřívání. Pozorujte barvu roztoku.

Příklad, jak mohou vypadat výsledné barvy roztoku:

Vlevo je samotný zředěný univerzální indikátor, uprostřed indikátor po zavádění oxidu uhličitého, vpravo po zahřívání. Barvy se mohou lišit podle použité vody a množství rozpuštěného CO2.

TIP: V případě černobílého tisku pracovních listů vytiskněte pro žáky barevně pH stupnici z návodu. Do pracovního listu také můžete zařadit úkol, aby žáci zakreslili aparaturu pro zahřívání.

3. Pracovní list – vyplnění a kontrola

Pracovní list pro žáky (příloha 1) je rozdělen na dvě části. První část, „Úkoly“, přímo navazuje na provedený pokus. Druhá část, „Jak to souvisí s klimatickou změnou?“, obsahuje otázky, které propojují pozorování z pokusu s klimatickou změnou.

Správné odpovědi k pracovnímu listu naleznete v lekci ke stažení níže.

4. Závěr

Se žáky proberte jejich odpovědi na otázky a nechte je, aby vysvětlili, jak k daným výsledkům došli. Otázky vyžadují zamyšlení a jsou spíše náročnější, proto není vhodné žáky známkovat za správnost odpovědí. Ponechte prostor na diskuzi, pokud by žáci měli nějaké otázky.

Na závěr se žáky proveďte reflexi toho, co se v lekci dozvěděli. Nechte každého z nich zodpovědět následující otázku:

 • Jaká informace z této hodiny tě nejvíce zaujala nebo překvapila?

Inbofox, tipy pro další práci a zdroje naleznete také v lekci ke stažení níže.

Autorka: Lenka Karpíšková, Divadlo fyziky ÚDiF, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Co_maji_spolecneho_peceni_oceany.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list_s_navodem.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Jak klimatická změna ovlivňuje oceány?

Co všechno se děje s oceány kvůli vypouštění CO2 do atmosféry a následnému růstu teploty vzduchu? Zjistíte to pomocí pokusů zaměřených na […]

Více informací

Kdo jsou skleníkové plyny?

Jak funguje skleníkový efekt, které plyny k němu přispívají a jak moc? V rámci lekce žáci objeví, odkud se skleníkové plyny berou, jaký […]

Více informací

Aerial drone view of thermal station’s tube visible above the clouds with smoke coming out. Blue and clear sky

Strom příčin a důsledků

Některé signály klimatické změny vidíme okolo sebe, o jiných slyšíme stále častěji z médií. V této lekci poskládáme jednotlivé střípky dohromady a ukážeme si, […]

Více informací

People walking along street in masks isolated flat vector illustration. Cartoon characters protecting from air emissions and smog from industrial plant. Coronavirus and pollution concept

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: