Klimatická změna a migrace

Kladete si někdy otázky: jak souvisí klimatická změna a lidská mobilita? Nebo: jakým způsobem ovlivňuje průměrná roční teplota osídlení vybrané lokality? Prozkoumejte fenomén klimatické migrace a zjistěte, jaké klimatické faktory lidskou mobilitu ovlivňují.

Foto: IOM/Alexander Bee

Vzdělávací cíle:

  • Žák popíše, jak klima a jeho globální změna ovlivňuje lidskou mobilitu.
  • Žák srozumitelnou formou interpretuje informace, které získal při práci ve skupině.
  • Žák spolupracuje na tvorbě plakátu, definuje svou roli při tvorbě společného výstupu.

Pomůcky:

  • psací potřeby, flipchartové papíry, post-ity, nůžky, lepidla
  • nejlépe barevně vytištěné texty (příloha 1) – každý ze čtyř textů cca 7x, dle celkového počtu žáků ve třídě

Postup:

1. Evokace (10 min)

Uveďte žáky do následující situace:

V České republice je průměrná roční teplota přibližně 8 °C. Jak by váš život ovlivnilo, kdyby příští rok byla
průměrná teplota:

a) 0 °C, tj. jako v Murmansku (město na severozápadě Ruska)
b) 30 °C, tj. jako v Chartúmu (město v africkém Súdánu)

Zadejte žákům, aby o otázkách debatovali nejprve ve dvojicích či skupinách. Následně vyzvěte několik skupinek, aby s celou třídou sdílely zajímavosti, které při debatě zazněly.

2. Uvědomění si významu informací (70 min)

Motivace:
Žáci představují vědce z odborných pracovišť, kteří se společně setkali na konferenci. Každá skupina představuje jedno pracoviště, které zkoumá určitou část problému. Na nadcházející konferenci si vědci z různých odborných pracovišť vzájemně přednesou poznatky, ke kterým došli.

Nastudování (20 min):
Rozlosujte žáky do čtyř skupin (odborných pracovišť). Každá skupina dostane jeden ze čtyř textů (příloha 1). Zadejte žákům, aby si ve skupinách svou část textu pozorně pročetli, debatovali společně o tom, co jsou zásadní sdělení, a domluvili se, jakým způsobem budou prezentovat získané poznatky ostatním skupinám.

Konference (20 min):
Rozdělte žáky do tolika skupin (pomyslných konferenčních místností), aby v každé z nich byli právě čtyři žáci z různých odborných pracovišť (tzn. v každé místnosti bude alespoň jeden zástupce ke každé části textu).

Nechte žáky se vzájemně seznámit s poznatky, které se v textech dozvěděli. Prezentace poznatků
v konferenčních místnostech bude probíhat postupně podle čísel částí textů (od 1 do 4).

V případě potřeby diskutujte a společně s žáky objasněte nejasnosti v textu, které se během práce objeví.

Výstupy z konference (20 min):
Seznamte žáky s tím, že na konferenční večeři se ukázalo, že všichni vědci vyučují na univerzitách a chtěli by s novými poznatky seznámit také své studenty.

Zadejte žákům, aby ve stávajících skupinách (po 4) připravili plakát, který srozumitelnou formou shrne nově získané informace.

Dejte jim k dispozici kritéria, která by plakát měl naplnit (jedna z možností viz níže). V případě dostatku času můžete kritéria společně se žáky vymyslet.

Prezentace (10 min):
Z vytvořených plakátů udělejte ve třídě výstavu a společně si je prohlédněte. Žákům dejte k dispozici
post-ity a vyzvěte je, aby každý za sebe přidal na jednotlivé plakáty post-ity s oceněním nebo doporučením, které k plakátu má. Pokud se v plakátech objeví nesrovnalosti, snažte se je společně vyjasnit.

3. Reflexe (10 min)

Vyzvěte autory každého plakátu, aby krátce okomentovali, jak se jim dařilo na tvorbě plakátu spolupracovat. Co se jim podařilo a co pro ně bylo náročné?

Na závěr vyzvěte žáky, aby každý z nich na lístek popsal vlastními slovy, jak klima a jeho globální změna ovlivňuje lidskou mobilitu. Lístky papíru si vyberte a projděte, jaké souvislosti žáci odhalili.

Zdroje a doplňující informace pro učitele naleznete v PDF lekce ke stažení níže.

Autoři: Adriana Kábová a Ondřej Novotný, Člověk v tísni.

Přílohy:

pdf
Lekce_Klimaticka_zmena_a_migrace.pdf
pdf
Priloha_1_Texty.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Porozumění scénářům vývoje klimatu

Klimatické scénáře předpovídají, o kolik stupňů by se svět mohl vlivem skleníkových plynů oteplit v porovnání s předindustriální dobou a jaké by to mohlo […]

Více informací

Tání permafrostu na Sibiři: konec či nový začátek?

Jaké dopady na planetu Zemi, život lidí a dalších organismů má tání permafrostu? V této lekci se zaměříte na příčiny a důsledky tání […]

Více informací

Jordánsko a voda nad zlato

Lekce ze Summitu Světových škol pracuje s videem mladé Američanky, která představuje, jak klimatická změna, nestabilní politická situace nebo zanedbaná infrastruktura […]

Více informací

Foto: Reuters/Muhammad Hamed
Web tvoří: