Klimatická stezka

Vydejte se na hravou stezku a hledejte odpovědi na otázky týkající se klimatické změny. Jaké jsou její příčiny? Jaké má dopady ve světě a jaké v České republice? A co s tím můžeme dělat my?

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje základní skleníkové plyny a jejich zdroje, ze kterých pochází.
 • Žák pojmenuje dopady změny klimatu ve světě i v České republice. 

Pomůcky: 

 • vytištěné plakáty klimatické stezky (Příloha 1) na papírech A3
 • do skupiny: vytištěný pracovní list (Příloha 2), tužka, podložka
 • pro lektory: odpovědi k pracovnímu listu (Příloha 3), dataprojektor, počítač

Postup:

1. Příprava před začátkem

Vytvořte v blízkém okolí (v budově školy, školní zahradě apod.) sedm zastavení klimatické stezky. Na každém místě vyvěste sadu dvou plakátů z Přílohy 1 tak, aby byly vždy plakáty A a B se stejným číslem vedle sebe.

2. Klimatická stezka (20 min)

Úvod a zadání (5 min) + plnění klimatické stezky (15 min)

Představte žákům a žačkám cíl dnešní lekce. 

 • Zaměříme se na klimatickou změnu a na to, co o ní víme. Budeme pátrat, jaké jsou příčiny klimatické změny, jaké jsou její dopady ve světě a v České republice a co s tím můžeme dělat my. Na tyto i další otázky budeme hledat odpovědi v klimatické stezce.

Vysvětlete jim postup samostatné práce na klimatické stezce.

 • Úkolem je vydat se na klimatickou stezku a najít odpovědi na vybrané otázky z pracovního listu.
 • V blízkém okolí najdete 7 zastavení klimatické stezky. Na každém zastavení jsou 2 očíslované plakáty (např. plakát 1A a 1B). 
 • Na plakátech vás budou provázet průvodci klimatickou stezkou racek a králík, kteří na každém zastavení odhalují některé otázky a odpovědi související s klimatickou změnou. Z plakátů zjistíte potřebné informace k vyplnění pracovního listu.
 • Budete potřebovat pracovní list (Příloha 2), tužku a podložku.
 • Na plnění máte 15 minut.

3. Vyhodnocení klimatické stezky (20 min)

Po uplynutí času na plnění klimatické stezky svolejte všechny týmy ke společnému vyhodnocení. Klimatickou stezku vyhodnocujte postupně od úkolu z prvního zastavení po sedmé. Doporučujeme vždy ukázat daný plakát (v místnosti lze promítnout Přílohu 1 přes dataprojektor) a vyzvat skupinu, která u tohoto stanoviště začínala, aby představila svou odpověď z pracovního listu. Správné odpovědi jsou pro učitele a učitelky k dispozici v Příloze 3.

4. Co si odnáším? (5 min)

Reflexe formou otevřených otázek, lze ji provést písemně i ústně. Využijte např. tyto otázky:

 • Co mě na dnešní hodině nejvíce zaujalo a proč?
 • Co nového jsem se o klimatické změně dozvěděl/a?
 • Co ještě o klimatické změně nevíme?

Autoři lekce: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání,
pro potřeby webu upravila Tereza Křivánková.

Přílohy:

pdf
Lekce_Klimaticka_stezka.pdf
pdf
Priloha_1_Klimaticka_stezka_plakaty_A3_TISK.pdf
pdf
Priloha_2_Pracovni_list_klimastezka.pdf
pdf
Priloha_3_Odpovedi_pracovni_list_klimastezka.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Vlhké město: návrhy adaptačních opatření

Prozkoumejte své nejbližší okolí a zkuste zjistit, kterým místům by prospělo zadržování vody nebo změna způsobu hospodaření s vodou. Navrhněte konkrétní opatření, […]

Více informací

Foto: Jakub Opršal, Centrála LIKO-S

Modelujeme krajinu lesa

Co se stane s lesy, když se změní klima? Společně vytvoříme model, jak vypadají dnes. Navštívíme hory i nížiny a povíme si, jak […]

Více informací

Foto: Chaloupky

Proměny české krajiny

Letecké snímky prozradí, jak moc se liší zemědělská krajina u nás a v sousedních zemích. Jde nějak kompenzovat následky kolektivizace a extenzivního hospodaření? Odpověď […]

Více informací

Zdroj: Mapy.cz
Web tvoří: