O klimatu anglicky

Dr. Colin Summerhayes v anglickém rozhovoru popisuje, jakým způsobem energetika, zemědělství nebo doprava ovlivňují klima a co to znamená pro naši planetu. Žáci aktivně pracují s textem, samostatně nebo ve dvojicích doplňují slova, odpovídají na otázky a diskutují o klimatu. Na výběr jsou dvě varianty rozhovoru podle jazykové úrovně.

Vzdělávací cíle:

 • Žák pracuje s cizojazyčným textem.
 • Žák vysvětlí, co je klima, v čem se liší od počasí a jak ovlivňuje život v různých místech na Zemi.
 • Žák vysvětlí, jak různé činnosti člověka (energetika, zemědělství, doprava…) způsobují změnu klimatu.
 • Žák popíše příklady současné a možné budoucí dopady změny klimatu na ekosystémy a život člověka na globální úrovni.

Pomůcky:

 • Pracovní list varianta A a B, správná řešení, česko-anglický slovník, psací potřeby.

Postup:

Rozdejte žákům pracovní list s úryvkem rozhovoru s Dr. Colinem Summerhayesem pro světovou zdravotnickou organizaci WHO (viz příloha 1). Jejich úkolem bude si rozhovor pozorně přečíst a doplnit chybějící slova, která jsou uvedená pod rozhovorem.

Nechte žáky pracovat samostatně nebo ve dvojicích a dejte jim možnost vypomoci se slovníkem.

Poté společně s žáky zkontrolujte správné odpovědi. K výběru jsou dvě varianty rozhovoru s ohledem na jazykovou úroveň třídy:

 • Varianta A obsahuje více textu, varianta B je zkrácená.

V druhé části lekce žákům dejte za úkol odpovědět ústně ve dvojicích na otázky pod článkem. Žáci si nejdříve své odpovědi promyslí a popřípadě zapíší. Poté o otázkách diskutují ve dvojicích. Na konci aktivity můžete žáky vyzvat k zodpovězení otázek společně. Varianta A opět obsahuje více otázek, varianta B je zkrácená.

Správná řešení

Varianta A:

weather, weather, climate system, Colombia and Ecuador, the Mediterranean, forecast, decrease, India, supplied, sea levels, bleaching, carbon dioxide, prevention, low-carbon

 • What is the difference between weather and climate?

Answer: Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days, and weeks. Weather forecast refers to short-term changes in atmosphere. Clima describes what the weather is like over a long time period in a specific area during a different seasons.

 • Which causes of climate change do you know?

Answer: Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days, and weeks. Weather forecast refers to short-term changes in atmosphere. Clima describes what the weather is like over a long time period in a specific area during a different seasons.

We can count among a causes of climate change enorm greenhouse gases production in transport, industry and agriculture. One of causes is a massive deforestation as well.

 • What another negative impacts of climate change do you know?

Answer: Negative impacts of climate change are: extreme weather (drought, flood, torrential rain, windstorm), changing of ecosystems and landscape, species dying.

Varianta B:

weather, weather, climate system, Colombia and Ecuador, the Mediterranean, forecast, decrease

 • What is the difference between weather and climate?

Answer: Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days, and weeks. Weather forecast refers to short-term changes in atmosphere. Clima describes what the weather is like over a long time period in a specific area during a different seasons.

 • What another negative impacts of climate change do you know?

Answer: Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days, and weeks. Weather forecast refers to short-term changes in atmosphere. Clima describes what the weather is like over a long time period in a specific area during a different seasons.

Negative impacts of climate change are: extreme weather (drought, flood, torrential rain, windstorm), changing of ecosystems and landscape, species dying.

Autoři: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
Priloha-c.1-Rozhovor-v-anglickem-jazyce.pdf
pdf
Priloha-c.2-Kompletni-lekce-O-klimatu-anglicky.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci