O klimatu anglicky

Dr. Colin Summerhayes v anglickém rozhovoru popisuje, jakým způsobem energetika, zemědělství nebo doprava ovlivňují klima a co to znamená pro naši planetu. Žáci aktivně pracují s textem, samostatně nebo ve dvojicích doplňují slova, odpovídají na otázky a diskutují o klimatu. Na výběr jsou dvě varianty rozhovoru podle jazykové úrovně.

Vzdělávací cíle:

 • Žák pracuje s cizojazyčným textem.
 • Žák vysvětlí, co je klima, v čem se liší od počasí a jak ovlivňuje život v různých místech na Zemi.
 • Žák vysvětlí, jak různé činnosti člověka (energetika, zemědělství, doprava…) způsobují změnu klimatu.
 • Žák popíše příklady současných a možných budoucích dopadů změny klimatu na ekosystémy a život člověka na globální úrovni.

Pomůcky:

 • Pracovní list varianta A a B, správná řešení, česko-anglický slovník, psací potřeby.

Postup:

Rozdejte žákům pracovní list s úryvkem rozhovoru s Dr. Colinem Summerhayesem pro světovou zdravotnickou organizaci WHO (viz příloha 1). Jejich úkolem bude si rozhovor pozorně přečíst a doplnit chybějící slova, která jsou uvedená pod rozhovorem.

Nechte žáky pracovat samostatně nebo ve dvojicích a dejte jim možnost vypomoci si slovníkem.

Poté společně s žáky zkontrolujte správné odpovědi. K výběru jsou dvě varianty rozhovoru s ohledem na jazykovou úroveň třídy:

 • Varianta A obsahuje více textu, varianta B je zkrácená.

V druhé části lekce žákům dejte za úkol odpovědět ústně ve dvojicích na otázky pod článkem. Žáci si nejdříve své odpovědi promyslí a popřípadě zapíší. Poté o otázkách diskutují ve dvojicích. Na konci aktivity můžete žáky vyzvat k zodpovězení otázek společně. Varianta A opět obsahuje více otázek, varianta B je zkrácená.

Správná řešení

Varianta A:

 • What is the difference between weather and climate?
 • Which causes of climate change do you know?
 • What another negative impacts of climate change do you know?

Varianta B:

 • What is the difference between weather and climate?
 • What another negative impacts of climate change do you know?

Autoři: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Přílohy:

pdf
Lekce_O_klimatu_anglicky.pdf
pdf
Priloha_1_Rozhovor_v_anglickem_jazyce.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Foto: DFID na Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Zdroj: European Parliament

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Web tvoří: