Jídlem za lepší klima

Během lekce se žáci prostřednictvím plakátu s infografikou seznámí s tím, jaký vliv mají potraviny z našeho jídelníčku na klima. Dále pak vyjmenují a zdůvodní jednotlivé faktory, ze kterých se tento vliv jídla na klima skládá.

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje hlavní faktory, které mají při výrobě jídla vliv na klima.
 • Žák vyhodnotí, které druhy potravy mají větší a které menší vliv na klima.
 • Žák si uvědomí, jaký vliv může hrát úprava jídelníčku ve snaze snižovat uhlíkovou stopu.

Pomůcky:

 • příloha 1 – Plakát Jídlem za lepší klima.

Postup:

1. Kdo má větší vliv na klimatické změny? (10 min)

Žáky rozdělte do skupin a poté napište na tabuli tyto pojmy: letecká doprava, automobilová doprava, energetika, průmysl a chov hospodářských zvířat.

Úkolem žáků je seřadit tyto pojmy od 1 do 5 podle toho, který z nich má největší negativní vliv na změnu klimatu (celosvětově) a který nejmenší – tj. se kterou oblastí lidské činnosti je globálně spojeno nejvíce emisí skleníkových plynů

Když mají žáci hotovo, nechte zástupce každé skupiny sdílet, k čemu došli, a poté rozdejte do každé skupiny informační plakát s infografikou (příloha 1).

2. Naše jídlo a klima (25 min)

Nechte žáky, aby si prohlédli první stránku plakátu a společně reflektujte a komentujte informace, které obsahuje. Ač se to nezdá, chov hospodářských zvířat má větší vliv na globální změny klimatu než všechny typy dopravy dohromady. Dále pracujte s obsahem plakátu. Zadejte žákům, aby:

 1. Porovnali, jaký dopad na klima mají: hovězí maso, drůbeží maso, sýr, rýže, mléko,
  brambory a jablka.
 2. Zjistili, které fáze v životním cyklu potraviny ovlivňují výsledný dopad potraviny na
  klima (= množství emisí skleníkových plynů).
 3. Vysvětlili, proč má hovězí větší dopad na změny klimatu než pšenice a žito (obilniny
  obecně). Které faktory nejvíce způsobují velkou uhlíkovou stopu hovězího masa?
 4. Porovnali celkový dopad všech živočišných potravin s celkovým dopadem všech
  rostlinných potravin uvedených v grafu (myšleno na kg dané potraviny).

Žáci pracují ve skupinách.

3. Jednou větou (10 min)

V rámci celé třídy vyhodnoťte, k čemu žáci došli ve skupinách a společně formulujte jasné a konkrétní závěry, které z plakátu vyplývají. Může znít např. takto: „Produkce krav a jiných živočichů je pro klima zatěžující zejména v tom, že během trávení potravy uvolňují velké množství metanu a dále také tím, že během úpravy půdy pro pastevectví se do vzduchu uvolňuje velké množství CO2 .”; „Pokud chceme vědět jaký vliv má to, co jíme, na klima, je třeba se dívat na celý cyklus výrobku a jeho dopady na klima.”

Tipy pro další práci, Infobox a Zdroje naleznete v příloze.

Autoři lekceVzdělávací centrum TEREZA

Přílohy:

pdf
Lekce_Jidlem_za_lepsi_klima.pdf
pdf
Priloha_1_Plakat.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Uprav si svůj jídelníček

Žáci se v průběhu lekce dozví (z videa a plakátu) jakým způsobem produkce našich potravin ovlivňuje klima, která její fáze má na něj […]

Více informací

Foto: Vzdělávací centrum Tereza

Farma zvířátek aneb klimatická dohoda

Proč je tak náročné shodnout se na řešení složitých problémů, jako je např. klimatická změna? Pomocí atraktivního videa analyzujte jednotlivé […]

Více informací

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Zdroj: European Parliament

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: