Jídlem za lepší klima

Během lekce se žáci prostřednictvím plakátu s infografikou seznámí s tím, jaký vliv mají potraviny z našeho jídelníčku na klima. Dále pak vyjmenují a zdůvodní jednotlivé faktory, ze kterých se tento vliv jídla na klima skládá.

Foto: Vzdělávací centrum TEREZA

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje hlavní faktory, které mají při výrobě jídla vliv na klima.
 • Žák vyhodnotí, které druhy potravy mají větší a které menší vliv na klima.
 • Žák si uvědomí, jaký vliv může hrát úprava jídelníčku ve snaze snižovat uhlíkovou stopu.

Pomůcky:

 • příloha 1 – Plakát Jídlem za lepší klima.

Postup:

1. Kdo má větší vliv na klimatické změny? (10 min)

Žáky rozdělte do skupin a poté napište na tabuli tyto pojmy: letecká doprava, automobilová doprava, energetika, průmysl a chov hospodářských zvířat.

Úkolem žáků je seřadit tyto pojmy od 1 do 5 podle toho, který z nich má největší negativní vliv na změnu klimatu (celosvětově) a který nejmenší – tj. se kterou oblastí lidské činnosti je globálně spojeno nejvíce emisí skleníkových plynů

Když mají žáci hotovo, nechte zástupce každé skupiny sdílet, k čemu došli, a poté rozdejte do každé skupiny informační plakát s infografikou (příloha 1).

2. Naše jídlo a klima (25 min)

Nechte žáky, aby si prohlédli první stránku plakátu a společně reflektujte a komentujte informace, které obsahuje. Ač se to nezdá, chov hospodářských zvířat má větší vliv na globální změny klimatu než všechny typy dopravy dohromady. Dále pracujte s obsahem plakátu. Zadejte žákům, aby:

 1. Porovnali, jaký dopad na klima mají: hovězí maso, drůbeží maso, sýr, rýže, mléko,
  brambory a jablka.
 2. Zjistili, které fáze v životním cyklu potraviny ovlivňují výsledný dopad potraviny na
  klima (= množství emisí skleníkových plynů).
 3. Vysvětlili, proč má hovězí větší dopad na změny klimatu než pšenice a žito (obilniny
  obecně). Které faktory nejvíce způsobují velkou uhlíkovou stopu hovězího masa?
 4. Porovnali celkový dopad všech živočišných potravin s celkovým dopadem všech
  rostlinných potravin uvedených v grafu (myšleno na kg dané potraviny).

Žáci pracují ve skupinách.

3. Jednou větou (10 min)

V rámci celé třídy vyhodnoťte, k čemu žáci došli ve skupinách a společně formulujte jasné a konkrétní závěry, které z plakátu vyplývají. Může znít např. takto: „Produkce krav a jiných živočichů je pro klima zatěžující zejména v tom, že během trávení potravy uvolňují velké množství metanu a dále také tím, že během úpravy půdy pro pastevectví se do vzduchu uvolňuje velké množství CO2 .”; „Pokud chceme vědět jaký vliv má to, co jíme, na klima, je třeba se dívat na celý cyklus výrobku a jeho dopady na klima.”

Tipy pro další práci, Infobox a Zdroje naleznete v příloze.

Autoři lekceVzdělávací centrum TEREZA

Přílohy:

pdf
Lekce_Jidlem_za_lepsi_klima.pdf
pdf
Priloha_1_Plakat.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Uprav si svůj jídelníček

Žáci se v průběhu lekce dozví (z videa a plakátu) jakým způsobem produkce našich potravin ovlivňuje klima, která její fáze má na něj […]

Více informací

Foto: Vzdělávací centrum Tereza

Farma zvířátek aneb klimatická dohoda

Proč je tak náročné shodnout se na řešení složitých problémů, jako je např. klimatická změna? Pomocí atraktivního videa analyzujte jednotlivé […]

Více informací

Zdroj: Člověk v tísni

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Zdroj: European Parliament
Web tvoří: