Farma zvířátek aneb klimatická dohoda

Proč je tak náročné shodnout se na řešení složitých problémů, jako je např. klimatická změna? Pomocí atraktivního videa analyzujte jednotlivé „názorové“ proudy, které se v debatě o klimatické změně objevují, a rozeberte, co konkrétně pomáhá nebo brání klimatické dohodě.

Vzdělávací cíle:

 • Žák argumentuje, co pomáhá a co brání dosažení klimatické dohody
 • Žák analyzuje, jak jednotlivé postavy filmu (ne)přispívají k dosažení dohody
 • Žák zobecňuje chování filmových postav na skutečné dění ve společnosti

Pomůcky:

 • film Farma zvířátek (dostupný ZDE)
 • dataprojektor / interaktivní tabule
 • pracovní list pro každého žáka (příloha 1)
 • psací potřeby

Postup:

1. Společné problémy / 5 minut

V úvodu navoďte situaci, kdy ve třídě řešíte problém, který se týká všech, ale nemá jasného původce, je složitý nebo není jasné jeho řešení. Např. nepořádek ve třídě, ke kterému se nikdo nehlásí, dohoda o tom, kam pojedeme na výlet apod. 

Krátce diskutujte se žáky, jakým způsobem lze dosáhnout dohody, nalézt kompromis nebo vyřešit problém.

V případě nedostatku času zvolte jako evokaci otázku:

 • Stalo se vám někdy, že jste se s někým nemohli dohodnout na řešení nějakého problému? Proč nešlo dohody dosáhnout?

2. Promítnutí filmu a diskuse / 15 minut

Promítněte žákům krátký film Farma zvířátek:

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Po skončení filmu krátce reflektujte první dojmy (v celé třídě či jen ve dvojicích), např. těmito otázkami:

 • Jak se vám film líbil?
 • Co vás zaujalo?
 • Co vás překvapilo?

3. Analýza postojů zvířátek / 15 min

Rozdejte žákům pracovní listy (viz příloha 1), a přidělte každému žákovi jedno zvířátko, kterým se bude primárně zabývat (stačí označit tečkou v PL).

Úkolem žáků je odpovědět na otázky v pracovním listu a analyzovat postoje zvířátek. Nejdříve to udělají pro své předem určené zvířátko, a pokud jsou hotoví, mohou pokračovat s dalšími zvířátky. 

Následně si každý žák najde do dvojice (nebo i větší skupiny) někoho, kdo měl označené stejné zvířátko, a prodiskutují spolu své názory.

Po té diskutujeme v celé třídě a hledáme, na čem se shodneme. Shodu můžeme zapsat na tabuli. Žáci si dopisují do svých PL postřehy ostatních a společné závěry.

TIP: Je dobré diskusi směřovat k pojmenování strategií, které jsou při řešení problému (hořící stodoly – klimatických změn) nápomocné a které kontraproduktivní. Mějte na paměti, že analýza jednání zvířátek je ovlivněna subjektivním názorem (tvůrců filmu i nás). Se žáky tedy můžeme diskutovat, zda nám např. prasátko připomíná v nějakých momentech stanoviska USA a ovečka např. ČR, ale je třeba zdůraznit, že na věc neexistuje jedna správná odpověď. Naopak můžeme u jednoho zvířátka hledat více podobenství v různých částech filmu.

4. Reflexe – podmínky a bariéry klimatické dohody / 10 min

Na závěr požádejte žáky, aby si představili imaginární váhy s miskami. Na jednu misku vah budeme dávat to, co pomáhá dosáhnout dohody, a na druhou misku, co tomu brání. 

Každý žák zapíše své odpovědi do tabulky v pracovním listu a následně sdílíme v celé skupině.

Infobox k filmu Farma zvířátek:

Autory filmu jsou Adam Závodský a Adam Růžička, kteří film charakterizují následujícími slovy: Orwellovská animovaná parodie klimatických mezinárodních vyjednávání skupiny politiků o opatřeních k uhašení požáru emisí CO2. Film vznikl v roce 2022 v rámci programu “Filmem pro klima” pořádaném organizací Člověk v tísni, do kterého se zapojilo 12 studentek a studentů vysokých škol. Další filmy jsou ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0K9djjS8CIN_HJlQugqMKnmzmqO3ZzKH

Návrh hodnocení, metodický komentář a tipy pro další práci naleznete v lekci ke stažení níže.

Autorka: Petra Šimonová, ZŠ Jílové u Prahy, vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Farma_zviratek_klimaticka_dohoda.pdf
pdf
Priloha_1_Pracovni_list.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Klimatická konference

Z žáků se v této hře stanou zástupci různých zemí. Ti mají jeden jediný cíl – najít řešení klimatické změny. Každý […]

Více informací

Foto: Ryan Brown / UN Women

Klimatická spravedlnost

Které státy a kontinenty jsou na prvních příčkách v produkci skleníkových plynů? A bylo to tak vždycky? Diskutujme o tom, kdo má nést hlavní […]

Více informací

Klimaskeptické argumentační fauly

Jaké argumentační postupy používají klimaskeptici? V této lekci se zaměříme na spor, jestli za klimatickou změnu mohou lidé. Žáci se naučí […]

Více informací

Foto: Spencer Thomas
Web tvoří: