Klimaskeptické argumentační fauly

Jaké argumentační postupy používají klimaskeptici? V této lekci se zaměříme na spor, jestli za klimatickou změnu mohou lidé. Žáci se naučí rozlišovat mezi fakty a názory. Právě názory totiž umožňují skutečnost zkreslovat a manipulovat okolím.

Vzdělávací cíle:

 • Žák definuje vlastními slovy podstatu sporu o antropogenních příčinách klimatické změny.
 • Žák rozlišuje při čtení mediálního textu fakta od názorů.
 • Žák se seznámí s argumentačními fauly a prakticky si vyzkouší je identifikovat v konkrétním mediálním textu.

Pomůcky:

 • papíry, tužky
 • vytištěné pro každého: text (příloha 1), argumentační fauly (příloha 2)
 • cedulky: Určitě souhlasím, Souhlasím, Nesouhlasím, Určitě nesouhlasím
 • pro pedagogy: příloha 3 s možným řešením argumentačních faulů

Postup:

1. Čtení textu (10–15 minut)

Zeptejte se žáků, pokud by v novinách narazili na článek s titulkem „Rána pro Gretu. Pro PL promluvil expert na klimatickou změnu”, o čem si myslí, že text bude.

Nechejte žáky samostatně přečíst zkrácený rozhovor s Vítězslavem Kremlíkem „Rána pro Gretu“ otištěný v Parlamentních listech 28. 9. 2019. Článek byl posléze převzat 1. 10. 2019 na Neviditelném psu (viz příloha 1).

Vyzvěte žáky, aby v textu označili:

 • pojmy, kterým nerozumějí,
 • místa, kde jim chybí informace založené na faktech,
 • místa, kde narazili na nepravdivé informace.

Tip: Doporučujeme případně nechat žáky přečíst text předem doma, aby o něm získali základní představu a lépe se pak v hodině soustředili na práci s textem a následné aktivity.

2. Objasnění neznámých pojmů z textu a krátká reflexe textu (5 minut)

Zeptejte se žáků na pojmy, které označili jako nové/neznámé, a společně si je vysvětlete. Zeptejte se žáků, jaké pocity v nich text celkově vyvolal a proč.

3. Hra na čtyři rohy (20 minut)

Označte v místnosti čtyři místa cedulkami „Určitě souhlasím“, „Souhlasím“, „Nesouhlasím“, „Určitě nesouhlasím“.

Vyzvěte žáky, aby se v reakci na přečtené tvrzení přemisťovali do rohu, který nejlépe odpovídá jejich názoru. 

U každého tvrzení vyberte žáky, kteří doplní svůj názor odpovědí na otázku, proč zaujali dané místo. Snažte se u každého tvrzení oslovit žáky s odlišným postojem.

Příklady tvrzení reagujících na přečtený text (v závislosti na diskusi ve vaší třídě je možné tvrzení upravit či vybrat pouze 2–3 z nich):

 • Odborník podává dostatek přesvědčivých důkazů, že klimatická změna probíhá i bez vlivu člověka.
 • Změny v návycích nás jako spotřebitelů (přestat jíst maso, nejezdit autem, omezit létání) mají vliv na zmírnění dopadů změny klimatu.
 • Organizace či hnutí jako Fridays for Future, Greenpeace mě zásadně ovlivňují v mém postoji ke klimatické změně.
 • Opatření na snižování emisí skleníkových plynů budou mít negativní vliv zejména na africké rozvíjející se země.

4. Závěr (5 minut)

Zeptejte se žáků, jaký je podle nich rozdíl mezi názorem a faktem. Vyzvěte žáky, ať uvedou příklad z textu, který je podle nich ukázkou názoru a který ukázkou faktu.

Shrňte, jaký je v novinových textech rozdíl mezi fakty a názory. Motivujte žáky, aby pracovali s médii, která pojednávají o změně klimatu na základě ověřených faktů.

Vyzvěte žáky, aby spolužákům doporučili nějaký příklad média, kterému věří, že pracuje s ověřenými fakty o klimatické změně.

Druhá část lekce (45 minut)

Tuto část lze uskutečnit i samostatně a nezávisle na první části v případě, že žákům rozdáte text předem (příloha 1) a necháte je si ho doma samostatně přečíst. Pak byste však měli na začátku hodiny ověřit, že žáci rozumějí všem pojmům v textu.

1. Seznamte se s argumentačními fauly (10–15 minut)

Zeptejte se žáků, co se jim vybaví, když se řekne argumentační faul, a jestli se jim vybaví nějaký příklad argumentačního faulu ve spojitosti se změnou klimatu.

Každému žákovi rozdejte vytištěnou tabulku s argumentačními fauly a nechejte je fauly prostudovat (viz příloha 2). Pokud některým pojmům nerozumějí, společně si je vysvětlete.

2. Hledejte argumentační fauly (25–30 minut)

Rozdělte žáky do menších skupin a požádejte je, aby se pokusili v analyzovaném textu najít konkrétní fauly či nepravdivé informace a diskutovali nad nimi. Podle počtu skupin je možné text rozdělit tak, aby každá skupina analyzovala pouze 2–3 otázky a odpovědi.

Doporučte žákům si fauly v textu vyznačit barevně pro snadnější orientaci. Ukázku rozboru některých argumentačních faulů naleznete v příloze 3.

Následně žáky vyzvěte, aby svá zjištění společně sdíleli a povídali si o tom, jak fauly poznali. V případě, že žáci identifikovali nepravdivé informace, zjišťujte od nich, proč je označili za nepravdivé a jak by je vyvrátili. 

Diskutujte s žáky, podle čeho se mají řídit, odkazují-li média na názory odborníků. Jak rozlišit experty, jimž můžeme věřit a proč. 

3. Závěr (5 minut)

Na závěr vyzvěte žáky k reflexi toho, co se v této lekci naučili, a zhodnocení, co nejdůležitějšího si odnášejí.

Otázky pro závěrečnou reflexi:

 • Jaký použitý argument/faul byste označili za nejvíce překvapivý?
 • Jakou jednu hlavní myšlenku si z dnešní hodiny odnášíte?

Infobox a Zdroje jsou uvedeny v popisu lekce v příloze.

Autorka: Magdalena Fiřtová, Člověk v tísni.

Přílohy:

pdf
Lekce_Klimaskepticke_argumentacni_fauly.pdf
pdf
Priloha_1_Clanek_Rana_pro_Gretu.pdf
pdf
Priloha_2_Argumentacni_fauly.pdf
pdf
Priloha_3_Mozne_reseni.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Média o klimatu: hrozba nebo příležitost?

Novináři často rozhodují o tom, co si lidé o klimatické změně myslí. Ovlivňují naše emoce i zájem. To všechno se pak promítá do […]

Více informací

Foto: DFID na Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Fakta a mýty o změně klimatu

Jak odlišit fakta od mýtů? Poradí nám vědecká data a grafiky. Žáci se společně ponoří do nejrůznějších údajů o klimatické změně, aby […]

Více informací

Zdroj: European Parliament

Farma zvířátek aneb klimatická dohoda

Proč je tak náročné shodnout se na řešení složitých problémů, jako je např. klimatická změna? Pomocí atraktivního videa analyzujte jednotlivé […]

Více informací

Napište nám zpětnou vazbu a přispějte ke zlepšení našich výukových materiálů

Dejte nám vědět, jak se vám podle našich podkladů učilo a jak na téma žáci reagovali. Stejně tak se rádi dozvíme, pokud jste odhalili nějakou nesrovnalost, chybu nebo máte nápad, jak lekci obměnit. Pomůžete nám materiály nejen zlepšovat, ale také zpracovávat nové. Děkujeme!

Web tvoří: