Velikonoční ostrov – šlo zabránit katastrofě?

Badatelská lekce do dějepisu uvozená otázkou „Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě?“ Žáci dohledávají skrze modelová svědectví obyvatel ostrova, co pravděpodobně způsobilo katastrofu, a následně v roli tehdejších obyvatel navrhují možná řešení krize.

Vzdělávací cíle:

  • Žáci rozliší dvě možné příčiny katastrofy na Velikonočním ostrově.
  • Žáci navrhnou řešení, která by mohli realizovat lidé na Velikonočním ostrově.

Pomůcky:

  • dataprojektor, počítač
  • doprovodná prezentace (příloha 1)
  • vytištěné pracovní listy pro každého (příloha 2)
  • psací potřeby

Postup:

1. Naladění a evokace (10 min)

Představte hlavní otázku lekce: Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě? Následně promítněte snímek 2 z prezentace s hypotetickým tvrzením (příloha 1). Žáci ukazují „palcoměrem”, zda souhlasí s výrokem či nesouhlasí.

Následně promítněte snímky 3–8. Žáci mají za úkol odhadnout, proč na Velikonočním ostrově došlo ke katastrofě. V této fázi vyloženě hádají, domýšlejí. Fotky navádějí k izolovanosti ostrova, sochám, které možná přispěly ke katastrofě atd. Žáci mají za úkol navrhnout hypotézu, co způsobilo katastrofu. Jejich návrhy nekomentujte, pouze reflektujte.

2. Práce s modelovými svědectvími (10–15 min)

Představte žákům situaci (snímek 9) a následně promítněte modelová svědectví (snímky 10–16), která jsou zpracována do komiksu. Svědectví přečtěte, krátce okomentujte a ověřte porozumění. 

Je důležité zmínit, že svědectví nejsou autentická, ale vytvořená na základě knihy Kolaps od Jareda Diamonda, a že si nemůžeme být úplně jistí, co se přesně stalo. Ale máme určité pravděpodobné vysvětlení vycházející z vědeckých bádání. 

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech a zároveň každému rozdejte vlastní pracovní list (příloha 2). Úkolem žáků je pojmenovat možné příčiny katastrofy. Veďte je k tomu, aby se ve skupině shodli na pojmenování příčiny problému. Můžete zkusit metodu tří slov, které hlavní příčiny problému vystihnou. Každý žák si zapíše skupinový konsenzus do svého vlastního listu.

TIP: Možnou variantou je poskytnou žákům prezentaci do skupin a nechat je pracovat s prezentací a pracovním listem samostatně. Je třeba, aby každá skupina měla k dispozici počítač. Tato varianta se hodí pro starší žáky.

3. Kontextualizace (10 min)

Cílem tohoto kroku je zajistit ověření porozumění chronologii jednotlivých událostí na Velikonočním ostrově a porozumět možným a pravděpodobným příčinám katastrofy.

Promítněte žákům populační graf (snímek 17) jako pomůcku a řekněte jim, aby se pokusili jednotlivé události seřadit logicky. Je třeba zmínit, že události nejdou přesně po sobě, různě se překrývají (např. sochy začali stavět dříve, jejich stavba se pak zintenzivnila) a pro potřeby lekce je kontext zjednodušen.

Možné seřazení je: A – E – C – D – B (ale není to jednoznačné).

4. Závěrečná odpověď (10 min)

Položte žákům znovu základní otázku lekce „Jak mohli na Velikonočním ostrově zabránit katastrofě?“ a promítněte snímek 18. Vyzvěte žáky, aby se nyní vžili do role obyvatel ostrova a na kmenové radě navrhli možné řešení krize. Jejich úkolem je ve skupinách shrnout dvě hlavní příčiny a navrhnout alespoň tři řešení krize. 

V úplném závěru se vraťte k druhému snímku prezentace a nechte žáky opět hlasovat palcoměrem o výroku: „Kolaps na Velikonočním ostrově je velice podobný jako současná klimatická krize! Lidé se nikdy nepoučí!“

Změnil se jejich názor na výrok na sociálních sítích? Srovnání odpovědí můžete kontextualizovat pomocí snímku 19.

Návrh hodnocení, tipy pro další práci, infobox a zdroje naleznete v lekci ke stažení níže.

Autor: Jiří Karen, Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, Učitelé za klima, z. s., vytvořeno pro Člověk v tísni, o. p. s.

Přílohy:

pdf
Lekce_Velikonocni_ostrov.pdf
pptx
Priloha_1_Prezentace.pptx
pdf
Priloha_2_Pracovni_list-2.pdf

Soubory z lekce ke stažení

Vyzkoušejte také

Proměny klimatu ve středověku a novověku

Lekce je zaměřena na socioekonomické a politické proměny společnosti, k nimž došlo v důsledku změn klimatu v období evropského vrcholného středověku (tzv. klimatické optimum) […]

Více informací

Proč zanikla keltská civilizace?

Mohla změna klimatu způsobit zánik vyspělé civilizace? Jak vlastně můžeme zjistit, co k jejímu kolapsu vedlo? Žáci pomocí písemných a archeologických pramenů, […]

Více informací

Jak získáváme stará data nejen o klimatu

Data, o která se opíráme při popisování a zkoumání klimatu, sahají i stovky tisíc let do minulosti. V té době ale lidstvo ještě nevytvořilo […]

Více informací

Web tvoří: