Klima do škol

Chcete učit o změně klimatu, ale nevíte, jak na to? Lipka vám nabízí podporu – celoroční supervizní setkávání, na kterém sdílíme a reflektujeme zkušenosti, vyměňujeme si metodické materiály a ujasňujeme, co potřebujeme.

Jak program funguje?

Program je určen pedagogům ZŠ a SŠ libovolných předmětů. Potkáváme se v průběhu školního roku převážně na online schůzkách s frekvencí cca 1x za měsíc (mimo prázdniny, data a časy stanovujeme společně). Dle potřeb pedagogů a škol je možné domluvit i další podporu přímo na škole formou konzultací či přímým zapojením do výuky.

Setkání se účastní jak učitelé, tak pedagogové Lipky, a to v malých skupinách do 10 osob. Tento počet se nám osvědčil pro sdílení zkušeností i kvůli možnosti individuální podpory.

Čemu se na setkáních věnujeme?

Obsahově vycházíme z širšího přístupu k tématu změny klimatu, tj. probíráme, navrhujeme a reflektujeme lekce a materiály zaměřené na zorientování se v této problematice. Kromě příčin a důsledků představujeme a hledáme obecnější možnosti řešení, které směřují ke konkrétní žákovské akci. Téma se snažíme nahlížet jak z přírodovědného tak společenského hlediska, a pracujeme rovněž s pocity, které v žácích (a nás všech) naléhavost a obtížnost celé problematiky vyvolávají.

Pro představu, v pilotním ročníku se zapojení učitelé snažili pracovat s tímto tématem u žáků 6. a 9. ročníku ZŠ, kvarty a 1. ročníku SŠ a včlenili ho do přírodopisu, základů společenských věd a do předmětu environmentální vzdělávání. Kromě online podpory si pedagogové vyžádali i přímou výuku žáků – všichni vybrali cca dvouhodinový program ve škole zaměřený na možnosti řešení, a jedna paní učitelka také podporu v rámci přípravy i realizace projektového týdne (facilitace a konzultace pro přípravný tým pedagogů a motivační „nakopnutí“ žáků do akce).

Jak to funguje po formální stránce?

Program není součástí projektu, proto po vás nebudeme chtít mnoho formálních náležitostí. Finančně využíváme podporu z Akčního plánu Jihomoravského kraje. Za celoroční supervizi proto zaplatíte jen částku 1600 Kč, kterou je nyní možné čerpat ze šablon MŠMT a která vám garantuje 16 hodin online podpory.

Další vaše potřeby, tedy např. přímou výuku či konzultace ve škole, domlouváme individuálně, snažíme se vždy pomoci najít zdroje pro jejich financování – např. ze šablon či z dalších programů pro žákovské projekty.

V případě, že budete ochotni sdílet vámi vytvořené lekce a materiály či se účastnit našich seminářů, nabízíme naopak finanční podporu vám – formou DPP (opět hradíme z prostředků JMK).

I když jsme náš program nazvali lehce provokativně Klima do škol, na rozdíl od mléka či ovoce zde nenajdete nic povinného a nezměnitelného – naopak, snažíme se podporovat individuální cesty klimatického vzdělávání pro každého učitele.

Jak se zapojit? Napište nám…

Koordinace, vedení setkání:

Účast na setkáních, přímá podpora:

Web tvoří: