Školní les (Chaloupky)

Děti se učí v přírodě v prostředí lesa, kde pracují, propojují zkušenosti, praktické dovednosti i teoretické znalosti, pozorují a bádají. Vidí, jak funguje ekosystém, především ve své rané sukcesní fázi se doslova mění před očima.

O programu

Školní les je koncept, který propojuje výuku, manuální práci, vztah k přírodě, ekologii i lesnictví. Je to lesní plocha, o kterou se škola stará dlouhodobě. Jde o to mít (v pronájmu) a využívat tento pozemek pro výuku a školní výzkum pro celé generace, desítky let.  Není to velký les, z našich zkušeností stačí 0,3 hektaru, možná 0,5 hektaru. Ale víc, to už je pořádná práce, to už musejí pomáhat rodiče nebo širší komunita.

Proč školní les?

Jde nám také o to, podpořit lesnictví jako obor. Je to oblast, o které se školní vzdělávací programy příliš nezmiňují. Přitom lesy mohou mít i malí vlastníci, na vesnici pak významná část populace. Při práci v lese si dětí zkusí manuální práci v přírodním prostředí. V lese je například potřeba sbírat semena, sít, sázet, odklízet větve, stavět oplocenky, likvidovat buřeň…

Ve školním lese pracujeme s chybou – jde o pokusnou plochu. Tady nám nevadí, že část výsadby uschne. Právě chybou se člověk naučí nejvíce. Školy ji vytlačují, známkují, ale chyba je tu pro to, abychom se z ní mohli poučit.

No a v neposlední řadě pomáháme lesu, byť náš školní les nebude veliký, může být pestrý a zvyšovat tak biodiverzitu svého okolí. Sázení nových lesů nebo stromů přímo dětmi může být také prevencí či jedním z účinných léků na jejich environmentální žal.

Historie konceptu:

V roce 2020 jsme první školní les založili na Chaloupkách ve spolupráci s Gymnáziem Jihlava. Ve stejném roce jsme sepsali příručku, která radí, jak školní lesy sázet. Příručka vznikla ve spolupráci s Tomášem Vrškou a Školním lesním podnikem Masarykův les (pod Mendelovou univerzitou). Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

V roce 2021 už jsme měli sedm školních lesů, o které pečují školy, skautská střediska nebo ekocentra. Proběhl také výzkum, který zkoumal environmentální žal dětí na Vysočině, přišel nápad natočit o tom film. Projekt podpořila Nadace Karla Janečka. V pilotním lese probíhá Středoškolská odborná činnost.

V roce 2022 jsme za školní les získali druhé místo v kategorii Změna klimatu při udělování cen SDGs (cíle udržitelnosti OSN) a první místo v soutěži Hello Země. Bára Klocová stříhá film Lesní žal, o spolupráci projevila zájem Česká televize. Školní lesy vznikají na dalších školách.

V roce 2023 uvedeme ve spolupráci s Českou televizí film dokumentující environmentální žal i naději na příkladu dětí a lesů na Vysočině pod názvem Lesní žal. Rádi bychom počet školních lesů rozšířili na dvacet, včetně tzv. školních lesů do kapsy, které má pod patronací vzdělávacího centrum Tereza.

Jak se zapojit? Napište nám…

Web tvoří: