Active Citizens – Chráníme klima

Program je určený učitelům základních a středních škol. Pomáhá jim vést žáky k aktivnímu občanství a zájmu o své okolí. Při přípravě i realizaci projektu se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, rozvíjí schopnosti rozpoznat potřeby místní komunity, spolupracují s místními aktéry a samosprávou. 

O programu

V rámci Active Citizens – Chráníme klima mohou žáci za podpory pedagogů připravovat společensky přínosný projekt věnovaný například informování o změně klimatu a konkrétním akcím na zmírňování jejích příčin a dopadů  (vzdělávací akce pro místní obyvatele, založení retenční nádrže ad.).

Co získají v programu učitelé?

Pedagogové v programu získávají metodickou a mentorskou podporu v podobě 50-ti hodinového kurzu metodiky Active Citizens a klimatického vzdělávání, 6 hodin mentorské podpory od zkušených lektorů, projektové tvůrčí dílny pro žáky a diskuze s odborníky na klimatickou změnu.

Co získají žáci?

Pro žáky a studenty jsou připraveny tvůrčí dílny či diskuze s odborníky. Při přípravě i realizaci projektu se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, rozvíjí schopnosti rozpoznat potřeby místní komunity, spolupracují s místními aktéry a samosprávou. 

Začala jsem trochu jinak vnímat klimatickou změnu a její řešení. Přišla jsem na to, že jsou mnohem důležitější faktory, které ji ovlivňují, a není to jen o třídění odpadu, že je potřeba větší změny a mrzí mě, že to vlastně nikdo moc neřeší.

Roxolana Sobotová, studentka frýdlantského gymnázia

Jak svou účast v programu reflektují další studenti a učitelé?

Pro sledování YouTube videí je třeba povolit marketingové cookies

Jak se zapojit?

Více informací o tom, jak se zapojit do programu Active citizens – Chráníme klima najdete na webových stránkách Člověka v tísni.

Kontakt:

Web tvoří: